Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Friday, 26 May 2017

NGUYỄN ĐẠT THỘN TỰ THÚ NHẬN LÀ MỘT TÊN HỀ TRUYỀN THÔNG CHUYÊN NHẮM MẮT COPY Y NGUYÊN TỪ CÁC BÁO CÓ TÊN TUỔI CỦA HOA KỲ- CÁC BÁO LỚN CỦA HOA KỲ ĐÃ TỪNG HÙA NHAU GIẾT CHẾT VNCH- ĐÃ TỪNG CUNG CẤP TIN TỨC SAI LẠC VỀ IRAQ CÓ CHỨA VŨ KHÍ BÍ MẬT THỜI SADDAM HUSSEIN./-TCL

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.