Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Sunday, 28 May 2017

VĂN NÔ ĂN ĐỒ DƠ VC HOÀI LINH-PHI NHUNG./-TCL

Người Việt biểu tình chống văn nô Việt Cộng là Hoài Linh và Phi Nhung
Click image for larger version

Name: phinhunghoailinh.jpg
Views: 0
Size: 96.5 KB
ID: 1046140 
Vào ngày 26 tháng 5 năm 2017, người Việt tại Úc đã có một cuộc biểu tình chống văn nô phản bội VNCH, ngày nay đã làm tay sai cho Việt Cộng là Hoài Linh và Phi Nhung. Bè lũ văn nô vì đồng tiền dơ bẫn mà sẵn sàng bán đứng tất cả.

Sau đây là video:

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.