Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Friday, 26 May 2017

NGÔ MINH HẰNG NGƯỠNG MỘ LÝ TỐNG LÀ RẤT PHẢI - CHỈ HY VỌNG LÝ TỐNG SẼ KHÔNG GHI TÊN NGÔ MINH HẰNG BẰNG CON SỐ THỨ TỰ NHƯ ĐẶNG TUYẾT MAI LÀ THỨ 150 ./-TCL

Bài hiệu đính. Xin cáo lỗi và đa tạ Quí vị - Các Bạn.


BÀI THƠ LÝ TỐNG

(Ðể ghi lại việc Ó Đen Lý Tống chống văn hóa vận CS bằng cách
xịt hơi cay vào mặt tên văn công VC Ðàm vĩnh Hưng ngày 20.70.2010
tại San Jose, Bắc CA)Tôi muốn đợi cho nỗi mừng chín mọng
Cho niềm vui làm ngôn ngữ thăng hoa
Để viết cho anh Bài Thơ Lý Tống
Và tặng anh, chiến thắng, bản hùng ca
 *
Anh dằn mặt bọn văn công Việt cộng
Cảnh cáo bọn người theo qủi thờ ma
Việc anh làm đã kinh hoàng lũ Cộng
Vì chúng thấy lòng dũng cảm Quốc Gia !
 *
Theo dõi bản tin trả lời phỏng vấn
Lý luận của anh vững chắc, kiên cường
Như thuở Diên Hồng, máu đào rửa hận
Cho một huy hoàng quang phục quê hương
 *
Thú thật với anh, đôi khi tôi nản
Bởi thấy người đen trắng đã lòng thay
Lắm kẻ quên mình là thân tị nạn
Trốn cộng nô tàn ác đến nơi này !
 *
Vì tư lợi, họ tiếp tay giặc cộng
Phản bội quê hương, bán đứng đồng bào
May còn người có can trường hành động
Lay tỉnh đời chìm đắm giữa chiêm bao
 *
Dù ai bảo anh làm hề, diễu dở
Hoặc cộng điên cuồng, mai mỉa, gian ngoa
Riêng với người yêu quê cha đất tổ
Anh, người hùng vì anh dám xông pha !
 *
Hải ngoại này có Việt gian Việt cộng
Do bọn tham tiền che giấu chúng thôi
Ước gì nhỉ, có thật nhiều Lý Tống
Thì Việt gian, Việt cộng sớm tiêu đời
 *
Xưa, tôi viết những bài thơ Lý Tống
Khi truyền đơn anh rải ở Việt Nam
Nay tôi lại viết Bài Thơ Lý Tống
Cảm ơn anh gìn giữ nghĩa Cờ Vàng !


Ngô Minh Hằng


No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.