Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Saturday, 20 May 2017

MẸ VỢ TỔNG THỐNG PHÁP MẶC ÁO ĐÉO GÀI NÚT TRÔNG CHẲNG RA THỂ THỐNG GÌ CẢ

Image result for VỢ TỔNG THỐNG PHÁP LÚC NHẬN CHỨC

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.