Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Friday, 26 May 2017

HUY PHƯƠNG LÀ ĐỒNG BỌN CỦA CU VŨ VÀ ĐÉO CÀY CÓ PHẢI LÀ MỘT NHÀ GIÁO ĐÁNG KÍNH HAY ĐÁNG KHINH??? CHẮC PHE CỤ HỒ ĐỒNG LOẠT HÔ TO "ĐÁNG KÍNH " LÀ CÁI CHẮC./-TCL

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.