Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Friday, 26 May 2017

CHUYÊN GIA BÚT LÔNG VÀNG ĐỔ THÚNG THUYẾT GIẢNG ĐỀ TÀI: KINH NGHIỆM CHƠI BÚT LÔNG MỆT KHÔNG NGHỈ./-TCL

Chi Bộ VC PHỤNG SỰ CHÂN LÝ
Nonprofit Organization, CCN# 3579136
Trực thuộc Hội Thông Thiên Học Hoa Kỳ & Thế Giới
THÔNG BÁO
    Chi bộ Phụng Sự Chân Lý hội Thông Thiên Học sẽ họp vào ngày 28 tháng 5, 2017, từ 10AM như thường lệ.
    Phần đầu chương trình: thuyết trình viên Thuấn Đỗ sẽ trình bày đề tài "Hồi Giáo Dưới Nhãn Quan Của Người TTH"
Phần thứ nhì của chương trình: học chương 8 "Những Mục Đích Thật và Những Mục Đích Không Thật" trong quyển "Giảng Lý Dưới Chân Thầy".
    Kính mời tất cả hội viên và cảm tình viên hội TTH tham dự đông đủ. Các bạn ở xa không thể tham dự buổi học, có ý kiến đóng góp hoặc câu hỏi về 2 đề tài kể trên, xin gởi về chi bộ sớm để tiện việc sắp xếp đưa vào chương trình thảo luận. 
Kính mời,

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.