Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Thursday, 11 May 2017

ĐĂNG SOLOMON CHỬI CHA HỒ CHÍ MÈO VÀ ĐỒNG BỌN QUANG-TRỌNG-FUCKIM NGÂN./-

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.