Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Sunday, 9 April 2017

XEM VIDEO NẦY CHO THẤY CHỈ CÓ ĐÀN BÀ HÀ TĨNH DÁM TRƯƠNG CỜ VNCH - ĐÀN ÔNG HÀ TĨNH THÌ CHUI ĐÂU KHÔNG THẤY ???./-TCL

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.