Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Saturday, 8 April 2017

VỀ VỤ QUÁN "VUA BÚN BÒ VIỆT CỘNG" Little SG.

CHẲNG LẼ LÊ TÂM KHÔNG BIẾT BẢN NHẠC MỌI RỢ :"TRƯỜNG SƠN ĐÔNG- TRƯỜNG SƠN TÂY" LÀ CỦA VIỆT CỘNG SAO ? LÊ TÂM CÓ ĐI HỌC TẬP CẢI TẠO VÀ SỐNG NHIỀU NĂM VỚI VC TRƯỚC KHI ĐI H.O QUA MỸ MÀ KHÔNG BIẾT BẢN NHẠC VC SAO CHỨ ? NẾU LÀ THỦ ĐỨC KHÓA 5B/72 THÌ GIỎI LẮM THIẾU ÚY LÀ CÙNG !!! KHÔNG THỂ NÀO LÊN ĐẾN ĐẠI ÚY TRONG VÒNG 2 NĂM- XẠO VỪA PHẢI THÔI LÊ TÁM !!!./-TCL
No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.