Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Friday, 28 April 2017

THẬT KHÔNG NGỜ LS SAN JOSE LẠI DỄ DÀNG XUÔI TAI, XUÔI CHÂN NHƯ VẬY ...

KHÔNG BIẾT HÙYNH PHONG LÀ VƯƠNG VẬT NÀO ? CỦA AI ? MÀ MONG NGƯỜI VIỆT NHỨT LÀ NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN TIẾP TỤC GIỮ KỸ 2 CHỮ "GIẢI PHÓNG" (PHỎNG DÁI) CỦA VIỆT CỘNG  - NGƯỜI VIỆT NÓI CHUNG ĐÃ BỊ BỌN GIẢI PHÓNG GÔNG CÙM 42 NĂM QUA- NAY VẪN NHẮM MẮT TÔN THỜ GIẢI PHÓNG TIẾP ... THÔI THÌ CỨ HÁT TÒAN DÂN MONG CHỜ VÀ BẰNG LÒNG "GIẢI PHÓNG" TIẾP TỤC NHÁ - ĐỪNG AI LÊN TIẾNG THAN PHIỀN GÌ VỀ GIẢI PHÓNG NỮA NHÉ ! QUÝ VỊ TÒAN DÂN MUỐN SỐNG MUÔN NĂM PHỎNG DÁI MÀ- 

VNCH HAY THIỆT ĐÃ GÀO THÉT SUỐT 20 NĂM ĐỂ CHỜ ĐƯỢC GIẢI PHÓNG VÀO NGÀY 30-4-1975 - ÂU ĐÓ CŨNG LÀ CÁI "ĐIỀM XUI XẺO" MÀ VNCH MONG MUỐN VÀ ĐẾN NAY VẪN CÓ NGƯỜI KHÔNG DÁM SỬA ĐỔI DÙ 1 CHỮ CŨNG KHÔNG NÊN NHƯ Ý KIẾN BẠI XỤI CỦA LS SAN JOSE./-TCL 

***Mt68 (*Về ý nghĩa chữ GIẢI PHÓNG mà QG và VC giải thích khác nhau theo kiểu nhằm chỉ có lợi cho phe mình. NHƯNG thực tế 2 chữ GIẢI PHÓNG chỉ viết bằng một mẫu tự y hệt nhau. Thử hỏi dân chúng Việt Nam cả 2 Miền Nam, Bắc có bao nhiêu người hiểu chữ GIẢI PHÓNG theo nghĩa của Vương Vật Hùynh Phong vậy hả LS San ??? Có được 1% không hả LS San ???./-TCL)

===============
Kinh Chao Quy vi

Tôi mạn phép chuyễn lại câu chyện về bài QC/VNCH, vào năm 2010, với
ý kiến và đề nghị của tôi.
Phiên họp ngày 18/4/2010 đã QĐ hát "Nầy công dân ơi! Quốc Gia đến ngày giải phóng".
Mới đây Phiên họp CĐ/Người Viêt QG/Bắc CA ngày 20/4/2017 cũng đã thảo luận và QĐ như thế


Phg398

Như vậy, Ngày Quốc Hận vào ngày 25/4/2010 tại Tiền Đình Quận Hạt Santa
Clara và sau đó Lễ Chào Mừng Ngày Quân Lực 19/6, Lễ Thượng Kỳ Đầu Năm,
cũng như tất cả Lễ của Cộng Đồng thì BCH/CĐ và BCH/KH có ý kiến quyết
định ca lời đầu của bài Quốc Ca Việt Nam là “Nầy công dân ơi! Đứng lên
đáp lời sông núi …” hay không?
Tôi đã nhận email mời họp 7pm ngày Chủ Nhật ngày 18/4/2010, để chuẩn bị
cho ngày 30/4, nơi gởi, nơi nhận đều là 1, thôi thì email có trên máy
của mình, thì cứ cho là có mời mình . Tôi có được phát biểu ý kiến? và
ý kiến của tôi có được ông chủ tọa điều khiển cuộc họp như không có
nghe và chuyễn qua hướng khác? (Rút kinh nghiệm phiên họp CĐ ghi trên).
Do đó, tôi, Huỳnh Phong, Ủy Viên KH/BCH/BĐD/CĐ xin có ý kiến trước (gồm
ý kiến chủ yếu và ý kiến chi tiết) với BĐD/CĐ, Khu Hội và Quý Hội Đoàn,
Quý Chiến Hữu, để cầu mong được Quý Vị quan tâm, suy ngẫm, có ý kiến
quyết định theo tinh thần dân chủ:

Phg396

Ý KIẾN CHỦ YẾU:
Đề nghị hát lời đầu bài Quốc Ca Việt Nam là:
“Nầy công dân ơi! Quốc gia đến ngày giải phóng.
Đồng lòng cùng đi, hy sinh tiếc gì thân sống!”

Đây là lời ca do Quốc Hội Lập Hiến năm 1956 soạn thảo.

Không hát lời đầu bài Quốc Ca Việt Nam là:
“Nầy công dân ơi! Đứng lên đáp lời sông núi.
………………”.
Vì đây lời đầu của bài Sinh Viên Hành Khúc.
“Nầy sinh viên ơi! Đứng lên đáp lời sông núi!
Đồng lòng cùng đi, đi, mở đường khai lối.”

Do các Cựu SV Viện Đại Học Hà Nội: Đặng Văn Tốt, Mai Văn Bộ, Huỳnh Văn
Tiểng, Phan Thanh Hoà, Hoàng Xuân Nhị soạn thảo từ năm 1942.

Ý KIẾN CHI TIẾT: (Dẫn giải căn cứ Quyễn Di Cảo III của Nguyễn Ngọc Huy
và Ấn bản Quốc Kỳ và Quốc Ca Việt Nam, tài liệu biên khảo của Giáo Sư
Nguyễn Ngọc Huy do nhóm cựu quân nhân QLVNCH, cựu học sinh Lasan
Taberd, cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh và Trường Chính Trị Kinh
Doanh, Viện Đại Học Đà Lạt giới thiệu, nhằm mục đích bảo vệ, lưu trử và
truyền bá rộng rãi di sản của Quốc Gia Việt Nam. -thời gian gần đây, ấn
bản nầy được để phổ biến tại Trụ Sở KH/CTNCT/BCL-)

A/- Về lịch sữ:
Năm 1942, bản nhạc và lời ca bài “Sinh Viên Hành Khúc” được chọn và
soạn lời do Tổng Hội Sinh Viên Đông Dương thuộc Viện Đại Học Hà Nội.
Bài nhạc của tác giả Sinh Viên Lưu Hữu Phước, Ủy Ban Soạn lời ca gồm:
Đặng Văn Tốt, Mai Văn Bộ, Huỳnh Văn Tiểng, Phan Thanh Hoà, Hoàng Xuân
Nhị. Lời ca gồm 3 đoạn với 1 điệp khúc chung:
I/- Này sinh viên ơi! Đứng lên đáp lời sông núi!
Đồng lòng cùng đi, đi, mở đường khai lối.
Vì non sông nước xưa, truyền muôn năm chớ quên,
Nào anh em Bắc Nam! Cùng nhau ta kết đoàn!
Hồn thanh xuân như gương trong sáng,
Đừng tiếc máu nóng, tài xin ráng!
Thời khó, thế khó, khó làm yếu ta,
Dầu muôn chông gai vững lòng chi sá.
Đường mới kíp phóng mắt nhìn xa bốn phương,
Tung cánh hồn thiếu niên ai đó can trường.
(Điệp khúc)
Sinh viên ơi! Ta quyết đi đến cùng!
Sinh viên ơi! Ta thề đem hết lòng!
Tiến lên đồng tiến! Vẻ vang đời sống!
Chớ quên rằng ta là giống Lạc Hồng!

II/- Nầy sinh viên ơi! dấu xưa vết còn chưa xoá!
Hùng cường trời Nam, ghi trên bảng vàng bia đá!…
Lùa quân Chiêm nát tan, thành công Nam tiến luôn,
Bình bao phen Tống Nguyên, từng ca câu khải hoàn.
Hồ Tây tranh phong oai son phấn,
Lừng tiếng Sát Thát Trần Quốc Tuấn,
Mài kiếm cứu nước nhớ người núi Lam,
Trừ Thanh, Quang Trung giết hằng bao đám.
Nòi giống có khí phách từ xưa chớ quên,
Mong đến ngày vẻ vang, ta thắp hương nguyền.
(Trờ lại điệp khúc)

III/- Nầy sinh viên ơi! Muốn đi đến ngày tươi sáng,
Hành trình còn xa, chúng ta phải cùng nhau gắng!
Ngày xưa ai biết đem tài cao cho núi sông,
Ngày nay ta cũng đem lòng son cho giống dòng.
Là sinh viên vung cây văn hoá,
Từ trước sẳn có nhiều hoa lá.
Đời mới kiến thiết đáp lòng những ai
Hằng mong ta ra vững cầm tay lái.
Bền chí quyết cố gắng làm cho khắp nơi
Vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời!
(Trở lại diệp khúc)

Năm 1945, sau khi Nhật đảo chánh Pháp, Thanh Niên Tiền Phong được thành
lập ở Nam Việt và lấy bản nhạc trên đây làm đoàn ca. Tên đổi là Thanh
Niên Hành Khúc hay Tiếng Gọi Thanh Niên. Về lời, hai chữ sinh viên đổi
là thanh niên.
Năm 1948, Cựu Hoàng Bảo Đại lấy bản nhạc Thanh Niên Hành Khúc làm quốc
thiều cho Quốc Gia Việt Nam. Tên đổi là Quốc Dân Hành Khúc hay Tiếng
Gọi Công Dân. Về lời ca, đoạn I của bài Thanh Niên Hành Khúc.
Ngày 2 tháng 6/1948, chánh phủ lâm thời Việt Nam được thành lập với
Tướng Nguyễn Văn Xuân làm Thủ Tướng và Quốc Dân Hành Khúc hay Tiếng Gọi
Công Dân được chính thức dùng làm quốc ca.
Năm 1956, Quốc Hội Lập Hiến đã có đặt vấn đề chọn 1 bài quốc ca khác.
Nhiều bản nhạc được đề nghị làm quốc ca đều không đạt tiêu chuẩn, để
được chấp thuận. Rốt cuộc, Quốc Hội đã quyết định giữ lại bản Quốc Dân
Hành Khúc hay Tiếng Gọi Công Dân làm quốc ca. Nhưng đổi lời lại như sau:

Này công dân ơi! Quốc gia đến ngày giải phóng.
Đồng lòng cùng đi, hy sinh tiếc gì thân sống!
Vì tương lai quốc dân, cùng xông pha khói tên,
Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền.
Dầu cho thây phơi trên gươm giáo,
Thù nước lấy máu đào đem báo.
Nòi giống lúc biến phải cần cứu nguy,
Người công dân luôn vững bền tâm trí,
Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi,
Vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời!
(Điệp khúc)
Công dân ơi! Mau hiến than dưới cờ!
Công dân ơi! Mau làm cho cỏi bờ
Thoát cơn tàn phá, vẻ vang đời sống
Xứng danh ngàn năm dòng giống Lạc Hồng.

Về lịch sữ, tình hình an ninh chính tri lúc hình thành bài quốc ca, năm
1956, không còn Chế Độ Thực Dân Pháp, không còn chế dộ Phong Kiến,
quyền hành nằm trong tay vua, cha truyền, con nối. Mà là chế độ tự do
dân chủ, nền Đệ Nhất Cộng Hoà, Tổng Thống và Quốc Hội do dân bầu lên,
Quốc Hội chọn nhạc và soạn lời bài quốc ca được Tổng Thống chấp thuận
và cho lưu hành sau đó. Lúc nầy người Quốc Gia làm chủ nước VNCH, từ vĩ
tuyến 17, đến mủi Cà Mau, không còn chịu dưới bất cứ thế lực nào nữa.
Lời đầu bài quốc ca/VNCH mạnh bạo, dứt khoát, quyết liệt, kêu gọi công
dân hy sinh mạng sống, để bảo vệ nền dân chủ Đệ Nhất Cộng Hoà còn non
trẻ, với lập trường đứt khoát “Bài Phong, đả Thực, diệt Cộng”, giải
phóng Quốc Gia khỏi 3 chế độ lỗi thời làm Quốc gia bị lạc hậu và nô lệ.
Tình hình nầy, hoàn toàn khác với lúc ra đời của bài Sinh Viên Hành
Khúc, năm 1942, hay đoàn ca của Thanh Niên Tiền Phong ở Nam Việt, tức
Thanh Niên Hành Khúc hay Tiếng Gọi Thanh Niên, năm 1945, thời kỳ nầy
dưới chế độ Thực Dân Pháp cai trị và thời gian ngắn là thực dân Nhật,
và phong trào Việt Minh, thực chất là tay sai Đệ Tam Quốc Tế CS trá
hình là phong trào yêu nước chống Thực Dân Pháp. Do đó mà lời ca chỉ
nhằm kêu gọi sinh viên, học sinh (thanh, thiếu niên) tu thân, đoàn kết,
nhớ ơn và noi gương tiền nhân anh hùng dựng và giữ nước, đoàn kết Bắc
Nam, giữ gìn và phát huy văn hoá dân tộc.
Rồi đến thời kỳ năm 1948, với bài Quốc Dân Hành Khúc hay Tiếng Gọi Công
Dân. Đến ngày 2 tháng 6/1948, Chính Phủ Lâm Thời VN do Tướng Nguyễn Văn
Xuân làm Thủ Tướng chọn bài Quốc Dân Hành Khúc hay Tiếng Gọi Công Dân
làm bài quốc ca. Thời kỳ nầy, dưới Chế Độ Phong Kiến, cuối đời Nguyễn,
cai trị 1 phần đất nước chịu sự bảo hộ của chế độ Thực Dân Pháp.
Do đó bài Quốc Dân Hành Khúc hay Tiếng Gọi Công Dân hay quốc ca có tính
cách vá viếu, lời lẻ không đủ mạnh, và chỉ kêu gọi thanh thiếu niên/
một bộ phận trong công dân, chớ không kêu gọi mạnh bạo dứt khoát cho
toàn công dân như bài quốc ca năm 1956 hiện hành.


B/- Về hình thức:
Nguyên bài quốc ca được trình bày như 1 bài thơ, gồm 14 câu, từng 2 câu có cùng số chữ và chữ cuối câu vần với nhau:
1/- 2 câu đầu, 10 chữ, phóng vần với sống.
2/- 2 câu 3 và 4, 10 chữ, tên vần với bền.
3/- 2 câu 5 và 6, 7 chữ, giáo vần với báo.
4/- 2 câu 7 và 8, 8 chữ, nguy vần với trí.
5/- 2 câu 9 và 10, 9 chữ, nơi vần với đời.
6/- 2 câu 11 và 12, 8 chữ, cờ vần với bờ.
7/- 2 câu 13 và 14, 8 chữ, sống vần với hồng.

Còn bài Sinh Viên Hành Khúc thì cũng vậy:
@ Đoạn I: cũng giống như trên, chỉ khác câu 2 có 9 chữ:
1/- núi vần với lối.
2/- quên - - đoàn.
3/- sáng - - ráng.
4/- ta - - sá.
5/- phương - - trường.
6/- cùng - - lòng.
7/- sống - - Hồng.
@ Đoạn II: cũng giống như trên, câu thứ 2 cũng 10 chữ. Xin đọc 2 câu đầu ghi phần trên:
1/- Xoá vần với đá.
2/-………………
@Đoạn III: như đoạn II:
1/- Sáng vần với gắng.
2//………….
Về lịch sữ bài quốc ca 1956, hiện hành, thoát xác hẳn về lời ca, do tình hình chính trị thay đổi.
Về hình thức cũng thế, không thể lấy râu ông nầy cậm càm bà kia được.
Không thể cả 1 quốc hội , bao nhiêu giáo sư, bác sĩ, luật sư, chính khách,
cả chính phủ đứng đầu là Tổng Thống mà chấp nhận 1 bài quốc ca có chất
thơ (cứ 2 câu, cùng số chữ, vần với nhau) tất cả 14 câu, lại chấp nhận
cầm nhầm 6 chữ của lời đầu bài ca do 5 cựu sinh viên/Viện Đại Học Hà
Nội là bài Sinh Viên Hành Khúc tất cả 42 câu (3 đoạn x 14 câu= ), để
trật vần, để hát không êm tai?
C/- Về nội dung:
1/- Từ ngữ:
Sông núi: biểu tượng cho 1 phần lãnh thỗ của quốc gia. Nhưng lảnh thổ
của quốc gia còn có vùng trời, vùng đồng bằng, vùng biển và hải đảo
nữa. Nhưng hiện tại, lảnh thổ/quốc gia đang bị cộng sản cướp đoạt, đặt
ách độc tài toàn trị, đang đàn áp tàn ác vô nhân đạo với luật rừng đối
với tất cả các tôn giáo và toàn dân Việt Nam. Hơn nữa, CS tại VN đã
dâng đất (sông, núi…) dâng biển cho Tàu cộng và khiếp nhược trước sự
lộng hành cướp biển và hải đảo của VN và bạo ngược với ngư dân nghề
biển của VN.
Sông núi, đất nước VN hiện tại như thế. Vậy đáp lời sông núi là thế
nào? Phải chăng là không rõ ràng, dễ dàng đi vào âm mưu dân vận, kiều
vận, để phục vụ cho sự trường trị của CS, kéo dài ách nô lệ CS, khổ ải
cho toàn dân VN ?
Quốc gia: Trong cụm chữ người Quốc Gia, Chính Nghĩa Quốc Gia, Quốc Gia Việt Nam… rõ ràng phân biệt với người CS, chủ nghĩa CS,
CH/XHCN/VN. Người Quốc Gia thường dùng từ ngữ nầy, người CS không thấy
dùng từ quốc gia. Quốc gia gồm lãnh thổ, dân tộc và chính phủ.
Giải phóng: theo CS, giải phóng là giải phóng người công nhân, nông dân
khỏi ách áp bức bốc lột của chủ tư bản, điền chủ. Giải phóng người dân
những nước tự do dân chủ theo tư bản chủ nghĩa để xây dựng xã hội CN,
CSCN. Theo Đệ I Cộng Hoà, giải phóng trong “…Quốc gia đến ngày giải
phóng”, lời đầu bài quốc ca năm 1956. Đó là lập trường phục vụ quốc gia
dân tộc, là “ Bài phong, đả thực, diệt cộng”. Đó là gỉải phóng quốc gia
khỏi sự cai trị của chế độ
phong kiến, chế độ thực dân và chế độ cs, để xây dựng chế độ tự do dân chủ.
Ý nghĩa bài Quốc Ca:
Kêu gọi công dân:
- sẵn sàng hy sinh mạng sống để giải phóng Quốc Gia khỏi sự cai tri của 3 chế độ nói trên,
- sẵn sàng xông vào lửa đạn, để bảo vệ quốc gia tự do dân chủ được vững bền,
- sẳn sàng chết , để báo thù cho quốc gia dân tộc,
- sẳn lòng dấn thân, hy sinh, khi đất nước lâm nguy,
- luôn quyết chiến đấu, để làm rạng danh người VN mãi mãi
Kêu gọi công dân sẵn sàng hy sinh mạng sống chiến đấu với mọi thế lực
phản dân hại nước, để có đời sống tốt đẹp, không hổ danh với tổ tiên
Lạc Hồng.

Còn nội dung ý nghĩa bài Sinh Viên Hành Khúc năm 1942 thế nào?
Đoạn I:. Kêu gọi thanh thiếu niên lập chí dấn thân vì dân vì nước, bằng
cách đoàn kềt Nam Bắc, xây dựng lòng nhiệt huyết, tài năng, ý chí vượt
mọi khó khăn, nhìn xa thấy rộng, mạnh dạng tiến lên vào đời…
Đoạn ÌÌ:
Nhớ Tổ Tiên anh hùng, chiến tích lịch sử chống quân xâm lược Tàu giữ
nước và mỡ rộng bờ cỏi về phương Nam. Mong nước nhà được độc lập thanh
bình, để đền đáp công ơn dựng nước giữ nước của tiền nhân.
Đoạn ÌÌI: Kêu gọi sinh viên bền chí phục vụ Quốc Gia, để theo gương tổ
tiên anh hùng xưa chống ngoại xâm, xây dựng văn hoá dân tộc, tiếp nối
ông cha lãnh đạo đất nước, đưa người nước Nam vang tiếng muôn đời.

Tóm lại qua sự dẫn giãi, qua kiến thức hạn chế của mình, xét qua về
lich sữ, hình thức và nội dung từ bài Sinh Viên Hành Khúc đến bài quốc
ca hiện hành, quả là bài quốc ca 1956 thoát xác rõ ràng như chế độ
chính trị trên đường tiến đến từ phong kiến, thưc dân, cộng sản, đến
cuối cùng là tự do dân chủ vậy.

Nhận thức như thế, tôi đề nghị, dứt khoát không ca lới đầu là “…đứng lên đáp lời sông núi”.
Mà  hát lời đầu bài quốc ca là
“Nầy công dân ơi! Quốc gia đến ngày giải phóng.
Đồng lòng cùng đi, hy sinh tiếc gì thân sống

Huỳnh Phong 

*Sau đây là 1 số ý kiến của Quý đọc giả sau khi đọc qua bài trên:
Qua trang web: www.vietmotion.com/tienggoidantoc: (bài viết trong tháng 4/2010)

• Lê Duy San
April 20th, 2010 at 7:18 pm
Cám ơn ông Huỳnh Phong đã giải thích rõ ràng với tinh thần hết sức xây dựng.
Bài quốc ca của chúng ta đã được quốc Hội của nền đệ nhất Công Hoà Việt
Nam thảo luận từng câu, từng chữ trước khi biểu quyết chấp thuận và
được Tổng Thống NĐD ban hành.
Bài quốc ca đã thấm máu không biết bao nhiêu chiến sĩ và đã được hát
vàng suốt suốt 20 năm trời ở trong nước và 35 năm ở hải ngoại và sẽ còn
hát vang mãi mãi.
Chúng ta không có quyền tự ý sưả đổi dù chỉ một chữ.
Lê Duy San

• Đặng Mỹ Dung
April 20th, 2010 at 8:29 pm
Đồng ý với tác gỉ ả.
Nầy công dân ơi! Quốc gia đến ngày giải phóng…
Tôi sẽ chuyển bài viết nầy đi năm châu bốn biển.
MD

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.