Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Monday, 17 April 2017

SAN JOSE VẠCH MẶT TÊN HÁM DANH NGUYỄN TÁI NẠM./-TCL

XIN DỪNG LẠI ĐỂ CỘNG ĐỒNG AN BÌNH .

Bài phân tích lý do:"Bởi đâu Cộng Đồng phân hóa:" thành 2 Cồng Đồng của Cụ Vũ Đình Hậu rất chính xác. Cụ nay đã 90 tuổi nhưng vẫn quan tâm đến sự an vui  của Cộng Đồng NVTNCS vùng Bắc Cali. Cụ chỉ mong có mỗi một điều là cựu Trung Tá Nguyễn Tái Đàm, gồm cả ông Phạm hữu Sơn, hãy vì sự an bình ổn định của Cộng Đồng NVTNCS Bắc Cali mà suy đi nghĩ lại đừng tạo thêm những xáo trộn,  tránh không để thành phần bất hảo, không đủ tư cách, thiếu khả năng lợi dụng cơ hội ra quy phá và bọn tay sai nằm vùng có cơ hội  xâm nhập, len lõi vào hàng ngũ sinh hoạt, quậy phá Cộng Đồng NVTNCS tại San Jose.  
Thật đáng kính phục!

Và tiếp theo đây là ý vài kiến của Bà Đinh Thị Trà Khúc, tuy mộc mạc nhưng rất chí công vô tư như sau :.
- Các vị trong ban vận động, vị nào chưa từng đứng ra để ngụy dựng nên cái công đồng 2 của ông Phạm Hữu Sơn, trong khi đó chúng ta đã có cộng đồng 1 do ông Nguyễn Ngọc Tiên.-  được thành lập t 1994, được  23 năm rồi (Những từ viết đứng là của Phúc Lâm (CN)
- Ông Nguyễn Tái Đàm có đủ uy tín để đề ra là người đứng đầu nhóm vận động này không?- Điều này tự Ông Đàm xét lại mình.
- Chưa gì sau khi các anh vừa giới thiệu có 2 vị Tướng cố vấn cho các ông thì tôi cũng ngận được tin từ Ông Mai Khuyên rằng Tướng Chơn và Tướng Bình không dính dáng vào việc này? Thế là sao, các ông tự gán như vậy có hay ho gì đâu?
- Ông Đàm thì kêu gọi tha thiết không thua gì tuồng hát cải lương, nhưng chúng tôi biết ông quá rõ, là một kẻ hám danh, và công việc, mà là công việc có tiền bên cạnh món trợ cấp welfare ông có từ ngày qua Mỹ.
- Đây là một việc hay, đáng làm, nhưng người cầm đầu là Nguyễn Tái Đàm hóa ra không đáng tin cậy, buồn cười!
- Tôi thừa biết rất nhiều người suy nghĩ như tôi mà họ không tiện nói, hay là thây mẹ chúng nó cái lũ ưa múa, ưa khoe,lẻo mép, chán quá rồi, khỏi bàn!
Về uy tín cựu Trung Tá Nguyễn Tái Đàm Bà Dinh Thị Trà Khúc cho là :
- Ông Đàm không đủ tư cách để đứng ra kêu gọi như thư Quý Ông ta đã phổ biến 
Ông Đàm và vài vị khác là chủ chốt trong vụ lập ra cái cộng đồng 2, đó là một vết dơ, các ông phải tự gột sạch trước khi ló mặt ra ăn nói.
- Nói về cái sai của Ông NTĐ thì nhiều, nhưng chỉ nêu ra chừng ấy là tạm đủ để Ông Đàm tự xét.
Cái võ bọc cũ kỷ Trung tá không lòe ai được cả, tư cách con người mới quan trọng, những việc của Ông đã làm chỉ phá nát Cộng Đồng, đáng nguyền rũa. (Hết trích )

Cựu Trung Tá Nguyễn Tái Đàm làm ảnh hưởng không tốt cho tập thể cựu Quân nhân. Thật đáng buồn thay! 

Cám ơn Cụ Vũ Đình Hậu và Bà Đinh Thị Trà Khúc đã vì lợi ích chung mà lên tiếng. 

Riêng cựu Trung Tá Nguyễn Tái Đàm, thiển nghĩ không có TƯ CÁCH, UY TÍN, lại là kẻ hám danh XIN HÃY DỪNG LAI ĐỂ CỘNG ĐỒNG NÀY ĐƯỢC AN BÌNHNên an dưỡng tuổi già để người đời họ còn chút nể trọng thì hơn.

Cộng Đồng Bắc Cali Có được sư ổn định  thì những VỊ có lập trường Quốc Gia, có khả năng, đức độ, kiến thức, thành tâm, thiện chí, thời giờ v.v... . họ có cơ hội bước ra gánh vác, phục vụ Cộng Đồng Bắc Cali. Mong lắm  thay!

Phúc Lâm (CN)

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.