Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Sunday, 23 April 2017

MỘT GÓC VƯỜN QGHC

Hàn Thiên Lương
Đôi Dòng Tiểu Sử Tác Giả Hàn Thiên Lương:
Hàn Thiên Lương tên thật là Phạm văn Tốt
Sinh tại Saigon, nguyên quán Đức Hòa Long An.
-  Học sinh Petrus Ký,
-  Tốt nghiệp Học Viện Quốc Gia Hành Chánh,
-  Cử Nhân Văn Chương,
-  Cử Nhân Chuyên Khoa Nhân Văn (Đại Học Văn Khoa  SaiGon).
-  Đốc sự Hành Chánh
- Giáo Sư Văn Triết Sử: trườngThánh Giuse (Công Giáo) và trường Cơ Đốc (Tin Lành), tại Saigon
- Tù cải tạo Thủ Đức, Lào Kay, Vĩnh Phú (1975-1984)
- Đến Hoa Kỳ 1994 định cư ở Portland (Oregon)
- Làm việc tại Công Ty Epson –Hưu Trí năm 2004
** Từ 1957 đã có thơ văn đăng trên báo Saigon Mới, Tin Văn, Chính Luận,Phụ Nữ Ngày Mai…
**  Tác phẩm riêng :  -Bến Xưa (1970) - Nhớ Nguồn (2004)
** Tác phẩm viết chung :Nối lại nghìn xưa, Lưu Dân Thi Thoại (bút luận), Dấu Vết, Bước Lạ Tình Quê, Tiếng Thơ Tây Bắc, Tuyển Tập Cựu SVQGHC
** Đang cộng tác với các báo:Oregon Thời Báo, Đồng Nai (TX), Số 3 (TX), Nguồn (CA), QGHC miền Đông (VA).
** Thường có thơ và văn trên các báo:Kỷ Nguyên mới(VA), Diễn Đàn Phụ Nữ (CA), Saigon Nhỏ.(CA), Các báo Điện Tử: Saimon thi đàn, Nguyệt san Giao mùa, Điễn Đàn Thơ Văn Thế giới
** Nguyên Chủ bút báo Niềm Tin (Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm)

Tags: 

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.