Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Saturday, 8 April 2017

KHÔNG CẦN PHÂN TÁCH NẦY NỌ TỐN CÔNG: ĐƠN GIẢN NẾU NGA ĐÃ NGĂN CHẶN ĐƯỢC TOMAHAWK THÌ NGA ĐÃ LÀM RỒI./-TCL

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.