Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Sunday, 30 April 2017

BS DAVID DAO ĐI CẦU TRE RẤT ÊM KHÔNG NHƯ ĐI MÁY BAY UNITED./-***Bầu Show nào muốn mời BS Đào hát (Rất nổi tiếng nếu có mặt trong show, BẢO ĐẢM sẽ bán giấy không kịp). xin thử liên lạc qua địa chỉ nầy nếu gia đình chưa dọn đi Las Vegas:

1234 Woodland Dr.
Elizabethtown, KY. 42701
-USA-

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.