Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Friday, 14 April 2017

BÀ HẰNG NGÔ ƠI ! SAO BÀ RUN DỮ VẬY ???

NGỦ YÊN ĐI ! BÀ LÀM BÀI THƠ KHÔNG CÓ NÓI RIÊNG NGUYỄN TÂM LÀ ĐƯỢC RỒI ! AN TÒAN RỒI !!! 
Image result for ngô minh hằng
HỮU NGUYÊN KÈM NGUYỄN TÂM VÔ BÀI THƠ LÀ TRÁCH NHIỆM RIÊNG CỦA HỮU NGUYÊN

MẮC MỚ GÌ BÀ PHẢI LẠNH CẲNG - ẤM ĐẦU DỮ VẬY ??? XEM RA BÀ RÀO DÂY KẺM GAI CHUNG QUANH BÀ LÀ HƠI DƯ ĐÓ ! VÌ NGUYỄN TÂM KHÔNG DÁM VÓI TAY TỚI CHỖ RIÊNG TƯ CỦA BÀ ĐÂU MÀ LO XA QUÁ TRỜI !!!./-TCL

=================

KÍNH THƯA QUÍ VỊ,
Riêng với ông / bà h.nguen@yahoo.com 
1/ Nmh làm thơ với mục đích duy nhất là chống cộng. Quí vị nào vì lòng yêu nước, chuyển thơ NMH với cùng mục đích, Nmh xin hoan nghênh và hết lòng cảm tạ.
2/ Quí vị nào dùng thơ NMH để thoả mãn mục đích riêng tư nào đó của quí vị, thì đó là một việc làm không trong sáng. Yêu cầu qúi vị ngưng ngay hành vi này lại. 
3/ Chuyển thơ đấu tranh đến đồng bào và dùng thơ đấu tranh chuyển đến đồng bào cho mục đích riêng của người chuyển là hai việc làm có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.
4/ Thi phẩm "BÀI THƠ VIẾT RIÊNG CHO NGÀY QUỐC HẬN tác giả không viết riêng cho cá nhân ai, mà viết cho nhóm người manh tâm đổi tên Ngày Quốc Hận. Càng không viết cho ông nghị viên Nguyễn Tâm vì bài thơ sáng tác năm 2005.  Với những dòng ghi chú dưới tên bài thơ đã nói rõ ý của tác giả gởi vào bài thơ trong thời điểm bài thơ được sáng tác là ngày 23/1/2005.
(Thương mến về Quê Hương và Đồng Bào Việt Nam, riêng tặng tuổi trẻ trong và ngoài nước để ghi nhớ thời điểm một nhóm người manh tâm thay đổi sự thật của lịch sử, lấy ngày Quốc Hận 30/4 làm Ngày Diễn Hành Tự Do,VIETNAM FREEDOM MARCH.)
5/ Email dưới đây của ông/bà h.nguen@yahoo.com  gởi ra DĐ, đã trích một đoạn gồm bốn câu thơ của tôi trong bài "BÀI THƠ VIẾT RIÊNG CHO NGÀY QUỐC HẬN" rồi ông / bàh.nguen@yahoo.com  tự trả lời đó là  Nghị Viên Nguyễn Tâm. Việc nào ra việc nấy, tôi ở xa, không rõ lắm về ông Nguyễn Tâm và bài thơ của tôi không làm cho ông Nguyễn Tâm
Tôi hoàn toàn phản đối việc làm này của ông /bà.h.nguen@yahoo.com . Yêu cầu ông /bàh.nguen@yahoo.com   ngưng việc dùng thơ của tôi vào mục đích riêng tư.
Trân trọng,
Ngô Minh Hằng

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.