Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Friday, 14 April 2017

AI NGỜ CHỮ TÀI, CHỮ TẬT (CHO THUỐC ĐỔI SEX) LIỀN VỚI CHỮ TAI ... NẠN (UNITED) MỘT VẦN CHO BS DA-VỊT NHÀ VIỆT NAM TA./-TCL

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.