Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Tuesday, 25 April 2017

30 THÁNG TƯ, NGÀY QUỐC HẬNBốn mươi hai (42) năm rồi, cứ đến ngày này "Ba Mươi Tháng Tư" là ngày
toàn dân Việt Nam tưởng niệm một ngày đau buồn nhứt của lịch sử đất
nước. Và cũng mỗi khi gần đến ngày này thì Việt Cong và tay sai Việt
Cọng lại nỗi lực đánh phá để thay thế 3 chữ "NGÀY QUỐC HẬN". Đoàn thể
quyết tâm đánh phá 3 chữ Ngày Quốc Hận nhứt đó là Mặt Trận Hoàng Cơ
Minh lúc trước và Đảng Việt Tân hôm nay. Chỉ 3 chữ này mà bọn tay sai
Việt Cọng thay đổi cả hai, ba chục tên, vận động không biết bao nhiêu
phương tiện, dụ dỗ không biết bao nhiêu hội đoàn hoặc cá nhân để bôi
xóa 3 chữ NGÀY QUỐC HẬN nhưng, bọn tay sai Việt Cọng vẫn thảm bại. Tại
sao tay sai Việt Cọng đánh phá Ngày Quốc Hận? Tại vì:

Ngày Quốc Hận là ngày toàn dân Việt Nam từ Bắc Chí Nam rơi vào địa
ngục Cọng Sản Việt Nam

- Ngày mà người miền Bắc nhận chân được mặt thật của bọn Việt Cọng,
bọn người mượn danh "Chống Mỹ Cứu Nước"  để xâm lăng Miền Nam, Hồ Chí
Minh gạt đồng bào Miền Bắc rằng phải giải phóng Miền Nam để giúp Miền
Nam no cơm ấm áo với câu nói "Hạt gạo Miền Bắc phải chia làm 4, một
phần cho miền Nam (quá đói khỗ), một cho láng giềng Campuchia, một cho
Lào, phần còn lại mới dành cho Miền Bắc, do đó, miền Bắc phải bị đói
khát". Nhưng những người miền Bắc sau ngày 30.4.1975 vào đã thấy Miền
Bắc bị Hồ Chí Minh phỉnh gạt, gạo miền Nam thừa thải, người ăn không
hết còn dùng để cho gia súc heo gà ăn. Một cú lừa đổi biết bao nhiêu
sinh mạng thanh niên phải "Sinh Bắc Tử Nam"

- Lê Duẫn đã chửi vào mặt Hồ Chí Minh và đảng Cọng Sản của hắn với câu
tuyên bố mà VC hôm nay trân trọng đặt trước cổng vào "Lăng của Lê
Duẫn" "TA ĐÁNH MỸ LÀ ĐÁNH CHO LIÊN XÔ, TRUNG QUỐC".

Trong thời gian từ 1954 đến 1975 và cho đến bây giờ, đồng bào Miền Bắc
đã bị Việt Cọng đày đọa với: - chính sách "quản lý bao tử", - với thủ
đoạn tạo nên những nhà tù nhỏ với "Chính sách hộ khẩu", - với tội ác
diệt chủng tày trời đấu tố Địa chủ trong "Chiến dịch cải cách ruộng
đất" VC gọi là "long trời lỡ đất" làm mấy trăm ngàn gia đình điêu
đứng, tang thương, mà rốt cuộc nông dân trở thành nông nô của VC, còn
khỗ hơn trăm lần làm tá điền cho địa chủ.

- "Sinh Bắc  tử Nam" có nghĩa gì? nếu không phải là tất cả thanh niên
mièn Bắc phải vào Nam để chết cho Hồ Chí Minh và đảng Cọng Sản vì
chúng đã tuân lệnh Liên Xô và Trung Cọng phải chiếm Miền Nam.

- Tại sao những văn nghệ sĩ Miền Bắc chạy được vào Miền Nam có một đời
sống văn hóa văn nghệ phong phú, còn những kẻ chạy không kịp hay là
chưa muốn chạy như anh chị em "Nhân Văn Giai Phẫm" không câm mà phải
nín, có công mà ở tù, Nguyễn Hữu Đang đã phải bắt từng con nhái để
sống qua ngày.

Những sự kiện vừa nêu trên có đúng sự thật hay không? Nếu đúng thì có
đáng hận hay không? So với miền Nam ai hận Cọng Sản hơn ai? Những kẻ
cho rằng chỉ miền Nam mới có "Ngày Quốc Hận" còn miền Bắc thì không,
đó là những kẻ mất trí hoặc đã bị Cọng Sản Việt Nam "thuần hóa" làm
súc vật cho Cọng Sản!

Những tên nào cho rằng NGÀY QUỐC HẬN chỉ dành cho người Miền Nam là
những kẻ không ăn cơm, cũng không ăn cám.Bọn tay sai Việt Cọng càng cố công xóa bỏ NGÀY QUỐC HẬN lại càng làm
cho đồng bào Việt Nam hai miền có cơ hội nhìn lại lịch sử Đất Nước
Việt Nam từ Bắc chí Nam tất cả đều hận Cọng Sản. Thủ tướng VC Võ Văn
Kiệt đã từng "chữa thẹn" rằng Ngày 30 tháng Tư có triệu người vui và
có triệu người buồn (sic). Lời nói này chứng tỏ "giấy không gói được
lửa".

Quốc Hận, hận ai? Hận Việt Cọng. Những kẻ cho rằng người Miền Nam hận
Hoa Kỳ để chúng xóa đi cái tên chủ nó là Việt Cọng. Sai lầm. Miền Nam
thua vì bị Mỹ bỏ rơi, bán đứng cho Trung Cọng qua tay VC. Người Mỹ
phải phục vụ quyền lợi của Mỹ, tiếc rằng bọn súc vật làm người VC
không nhận ra điều đó mà chỉ cúi đầu làm thân trâu ngựa cho Liên Xô và
Trung Cọng. Chúng ta rút kinh nghiệm việc Mỹ bỏ rơi đồng minh, nhưng
chúng ta, người Việt Nam từ Bắc chí Nam HẬN VIỆT CỌNG. Đối với Mỹ
chúng ta trách thì có mà hận thì không, vì họ phục vụ cho quốc gia họ,
chỉ có bọn VC tam vô mới bỏ tổ quốc phục vụ cho ngoại bang.

Trước những sự thật như đã trình bày trên, bọn tay sai Việt Cọng phải
cứng họng, chúng lại manh tâm chia rẽ miền Nam với luận điệu xưa cũ,
cho rằng mất miền Nam là do thành phần Công Giáo mà 2 tổng thống đều
là Công Giáo. Dây là luận điệu chia rẽ tôn giáo cố hữu của VC mà bọn
tay sai phải thi hành. Miền Nam trù phú, dân chủ tự do không phải chỉ
do 2 vị "Tổng Thống Công Giáo" mà do toàn dân miền Nam với khẩu hiệu
"cộng đồng đồng tiến".

Cũng có những tên cho rằng người Công Giáo hận mất nước nhứt. Điều này
là luận điệu chia rẽ của VC mà tay sai phải "triển khai". Trên thực
tế, toàn dân Miền Nam lẫn Miền Bắc không phân biệt tôn giáo đều hận
Việt Cọng cõng rắn cắn gà nhà. Bọn VC hận người Công Giáo cho nên bọn
tay sai thường vu khống, bịa đặt những sự xấu xa cho người Công Giáo.
Chính phủ Ngô Đình Diệm thành phần chính phủ Ngô Đình Diệm cũng như
chính phủ Nguyễn Văn Thiệu số người Công Giáo trong nội các rất ít vì
người Công giáo chỉ có 8%. Âm mưu chia rẽ tôn giáo của VC mà tay sai
của chúng thực hành chỉ là thứ làm cho người ta nhàm chán mà thôi.Những năm gần đây, Việt Cọng thấy tội ác của chúng ngày càng bị vạch
trần, chúng sợ nhứt là tội ác Cải Cách Ruộng Đất giết đồng bào Việt
Nam dã man tàn bạo, tội diệt chủng không thể tránh khỏi cho nên tay
sai của chúng thường dùng 2 chữ "Việt Nam" thay 2 chữ Việt Cọng. Việt
Cọng là những tên đảng viên Cọng Sản, bọn chúng chỉ 3%, còn 97% là
những người Việt Nam bị chúng cai trị và đày đọa. Nếu có một cuộc bầu
cử tự do,  VC sẽ không kiếm được một phiếu của người Việt Nam trong
quốc nội.

- Bọn tay sai còn ca ngợi cho Việt Cọng mà rằng "Miền Bắc coi ngày 30
tháng tư là ngày chiến thắng! Chỉ có chiến thắng cho đảng Cọng Sản mà
thôi. Trên thực tế là chiến thắng của Nga Hoa. Chiến thắng đó do xương
máu của người dân Miền Bắc giết hại dân Miền Nam mà có (Sinh Bắc tử
Nam). Ngày nay, chẳng những toàn dân Miền Bắc biết mình bị gạt, mà
những công thần của VC thường được chúng gọi là "Cách Mạng Lão Thành"
cũng hận VC.Tóm lại, NGÀY QUỐC HẬN, 30 Tháng Tư là ngày toàn dân Việt Nam hận Việt
Cọng đã làm tôi mọi cho ngoại bang lại còn gây nhiều tội ác cho dân
tộc. Kể từ khi Hồ Chí Minh đem chủ nghĩa Cọng Sản vào Việt Nam, hắn ta
và bè lũ đảng viên Cộng Sản đã gây biết bao nhiêu tội ác vì được chủ
nghĩa phi nhân này dạy dỗ. Đọc lịch sử cận đại chúng ta được biết sau
thế chiến thứ 2, tất cả các nước nhược tiểu bị trị đều được lần lượt
trả độc lập, Việt Nam vô phước gặp Hồ Chí Minh cố tình gây ra cuộc
chiến Pháp Việt. Hắn ta nhờ tay Pháp giúp tiêu diệt các đảng phái Quốc
Gia mà Quốc Dân Đảng là nạn nhân nặng nề nhứt, để Việt Minh độc quyền
chống Pháp, những tên tay sai cho rằng Việt Minh có chính nghĩa chỉ là
học lóm bài bản của Cọng Sản.

Chỉ cần 2 câu tuyên bố của Hồ Chí Minh và Lê Duẫn đã nói lên đầy đủ ý
nghĩa 2 cuộc chiến do Cọng Sản chủ xưnớg trên đất nước Việt Nam.1) Hồ Chí Minh tuyên bố sau khi kết thúc trận Điện Biên Phủ: "Nhận chỉ
thị của Quốc Tế Cọng Sản giải quyết vấn đề cách mạng ở nước ta, tôi đã
hoàn thành nhiệm vụ" (1) Cuộc chiến 1945-1954

2) Lê Duẫn tuyên bố: "Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc" Cuộc
chiến 1960-1975) (2)

Những tên tay sai Việt Cọng hãy chỉ cho đồng bào toàn quốc trong nước
và hải ngoại biết VC có dành cho tổ quốc dân tộc VN chỗ nào không?
Không. Cuộc chiến trước là đánh cho Cộng Sản Quốc Tế, cuộc chiến sau
dành cho Liên Xô và Trung Quốc. Không có chỗ cho dân tộc VN. Đây cũng
là ý nghĩa NGÀY QUỐC HẬN.

Bài đã dài, xin hẹn quý độc giả bài sau.

Kiêm Ái

Tháng Tư Đen 2017(1) Sách "Lịch Sử đảng Cọng Sản Đông Dương" trang 29nxb Giáo Khoa Mac
Lenin Hà Nội-1979.

(2) Bản ghi trên cổng đi vào mộ Lê Duẫn (ảnh đã dẫn ở trên)
Ghi chú: xin mở att có ảnh.

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.