Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Saturday, 25 March 2017

LINH MU VŨ THÀNH NÓI KHÔNG SỬA ĐỔI ĐƯỢC MÀ SAO NAY LẠI HỦY BỎ ???

CHỨNG TỎ LINH MU VŨ THÀNH CŨNG CHỈ LÀ MỘT TÊN BẮC KỲ QUỐC DOANH 3 XẠO - CHÚNG BÂY TU CÁI ĐÉO GÌ CHỈ ẨN DANH TRONG NHÀ THỜ ĐỂ ĂN PHÂN CHÚA VÀ LÉN CHƠI CẲNG DÀI MÀ THÔI- CÁI THÔNG BÁO NẦY CŨNG ĐÉO CÓ KÝ TÊN ĐỂ TÊN CHÓ MÁ VŨ THÀNH LẤY THÀNH TÍCH VỚI VC - COI NHƯ AI ĐÓ SỬA ĐỔI CHỨ KHÔNG PHẢI LINH MU NHƯỢNG BỘ./-


Thông báo cùa Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Houston.jpg

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.