Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Friday, 24 March 2017

LINH MU VC VŨ THÀNH LÁU CÁ: LỄ CÔNG GIÁO SAO LẤY TÊN LÀ CRAYFISH FESTIVAL ???

CÓ PHẢI ĐẠI HỘI BỌN ĐẦU TÔM CRAYFISH ĐỂ VỀ HÙA VỚI VIỆT CỘNG ? BỌN CA SĨ NẦY KỂ CẢ QUỐC KHANH ĐỀU LÀ BỌN KHỐN NẠN ĂN ĐỒ DƠ VC - CHÚNG BÂY KHÔNG BIẾT 30-4 LÀ NGÀY QUỐC HẬN HAY SAO ??? CHÚNG BÂY ĐI THEO TRÚC HỒ GIẢ BỘ THAM GIA CHỐNG CỘNG ĐÒI NHÂN QUYỀN NẦY NỌ NHƯ TNT - NHƯNG RỒI CHÚNG BÂY CŨNG SẴN SÀNG ĂN PHÂN TƯƠI VIỆT CỘNG./-TCL (Thằng Linh Mu VŨ THÀNH là thằng khốn nạn nầy đây.)


No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.