Ls Nghị viên Nguyễn Tâm thật sự không quen biết trực tiếp với Hoàng Kiều ( vì Hoàng Kiều cư ngụ tại Quận Cam / Nam Cali ) , mà Nguyễn Tâm quen thân với doanh gia Lee’s Sandwich- Mr. Chiêu…Nghị viên Tâm ngỏ lời nhờ hệ thống Lee’s Sandwiches tại San Jose City giúp các nạn nhân bị lục vừa qua , đa số là người Việt thuộc quận hạt của nghị viên Tâm ( tài sản mất hết , lợi tức thấp kém…). Thì Mr. Chiêu ( chủ nhân hệ thống Lee’s Sandwiches ) mới gọi điện thoại đến tỉ phú Hoàng Kiều.
Lập tức Hoàng Kiều hưởng ứng , ký một ngân phiếu $ 5 triệu USD cho những nạn nhân nầy.
Đó là công đầu của Ls Nghị viên Nguyễn Tâm luôn luôn giúp đở cộng đồng Người Việt của mình tại San Jose City .
Chúng tôi ở California , khác County của Nghị viên Nguyễn Tâm , nhưng rất cảm phục sự tốt lành của Ls Nghị Viên Nguyễn Tâm nhiều hơn mọi Việt người có lòng tốt khác .
Đồng thời ca ngợi tỉ phú Hoàng Kiều ( người Quảng Trị ) là kẻ có lòng từ tâm.
Còn tện Chó Đẽ Võ Tử Đạn ( người thành phố Quảng Trị ) là kẻ làm ô nhục dân Việt tại ngoại quốc…
Dân Việt chúng ta khi gặp tên chó đẽ Võ Tử Đạn nầy thì hảy tránh xa lập tức…vì sẽ bị những người trong các Cộng đồng khác ( như Cộng đồng Do Thái , Phi , Mễ , Đại Hàn , Trung Hoa …) khinh bỉ và dính sự dơ bẩn lây từ tên ăn xin Welfare và phá hoại danh dự người Việt tại Hoaky là tên Chó Đẽ Võ Tử Đạn ( dân phố Quảng Trị ) .