Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Thursday, 19 January 2017

 VỤ  “TRÓI VÀO TỰ DO DẸP CỜ VÀNG”
 
Thanh Bình, Thanh Trúc đã đời (!)
Lại thêm Nguyễn Quốc Khải chơi phản thùng!
 
Ca Trịnh, phớt lờ nhạc Việt Khang,
Quay lưng dẹp bỏ lá cờ vàng!
Đề phòng sập bẫy phường ma giáo,
Cảnh giác vào tròng lũ sói lang!
Móc nối mẹ mìn kia một guộc,
Bênh bè thằng điếm nọ hai mang.
Cộng đồng nào phải là con nít,
Toa rập nằm vùng rước Vẹm sang.
19-1-2017
 
Hồ Công Tâm
 

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.