Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Wednesday, 18 January 2017

TRÍ NGU MẶT LÁ ĐA MỚI ĐÚNG NHỨT./-TCL

Trí Ngủ Mặt Mâm!
Thấy cờ vàng, đượi bỏ đi
Ra hành lang đứng, mắc chi mời vào?!
Để cho y thị làm cao
Chê cờ bại trận khác nào chửi cho!
Rõ là một lũ mặt mo
Ngồi nghe y thị hát hò tào lao.
Sao không tống cổ: “Get out!”
“Go home! Bullshit! Right now, VC!”
Thêm thằng Khải Nguyễn cớ chi
Nhào ra lẹo lưỡi nâng bi thúi rùm (!)
Để cho văng miểng tùm lum
Đáng đời lãnh đủ một đùm mắm tôm.
Chẳng thà trí ngủ câm mồm
Về nhà đóng cửa nằm ôm bà đầm.
Lập trường ba rọi ó đâm
Cà chua trứng thối mặt mâm chù vù!
18-1-2017
 
Hồ Công Tâm
 
- - -
Lisa Phạm mới nhất: Đấu tranh tuyệt đối đứng dưới cờ vàng
https://www.youtube.com/watch?v=hlBrpjBVYyI

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.