Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Tuesday, 17 January 2017

NGUYỄN QUỐC KHẢI LỘ DIỆN VC NẰM VÙNG TRONG VỤ CON VẸM CÁI HỘ LÝ VC MAI HÔI./-TCL

ĐÃ LÒI MẶT CHUỘT


Đề phòng cái tổ chuồn chuồn
Do thằng Khải Nguyễn bán luôn cộng đồng?!
Chống lưng phòng tuyến Cờ Hồng,
Nằm vùng hải ngoại tấn công Cờ Vàng!
Đi đêm với đảng sói lang,
Mồm loa mép giải huênh hoang dễ tào!
Mai Khôi con đượi gớm sao,
Khai thông chiến dịch “trói vào Tự Do”!
Giả nai văn nghệ hát hò,
Lòi đuôi tổ cuốc tổ cò đảng ta!
Ngấm ngầm chước quỷ mưu ma
Tuyên truyền qua mặt con bà chúng bay!
Rọi qua kính chiếu yêu này
Đã lòi mặt chuột cả bày Việt gian!
January 17, 2017
Hồ Công Tâm
- - -
Ca sĩ Mai Khôi không chấp nhận đứng dưới Cờ vàng 3 sọc khi hát ở Mỹ


__._,_.___

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.