Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Wednesday, 18 January 2017

NẾU ĐÚNG THÌ CON CHÓ NGUYỄN QUỐC KHẢI TỪ ĐỨC QUA MỸ TIẾP TAY CHO MAI KHÔI

From: Julien Bui <buijulien15@gmail.com>
Date: 2017-01-15 21:48 GMT-05:00
Subject: Nguyễn Quốc Khải là tên nào vậy?
To: Julien Bui <buijulien15@gmail.com>


Thưa quý vị, quý bạn,
Tiện nhân vừa nhận được bài viết của Nguyễn Quốc Khải, do Bác sĩ Trần Văn Tích, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt quốc gia tại Đức quốc, gửi. Tên Khải này cũng đang ở Đức, nhưng những thân hữu của tiện nhân ở Mỹ và ở Đức, kể cả BS Tích, cũng không rõ (lắm) về lý lịch của nó. Nhận thấy bài viết của nó rất nguy hiểm, về phương diện ý thức hệ, qua chiêu bài bênh vực ca-nô Mai Khôi, và cho ta đoán biết nó thuộc thành phần nào, giữa Cộng đồng người Việt quốc gia, tiện nhân xin chuyển đến quý vị và quý bạn để xem qua, và thẩm định, và nếu cần dạy cho nó một bài học. 
Thằng Việt Cộng hay Việt Gian nào ló đuôi chồn cáo ra, là chúng ta nên chặt đứt ngay để tránh mầm hậu họa. 
Cám ơn.
NLGO

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.