Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Wednesday, 18 January 2017

ĐỊT MẸ ĐỒNG BỌN KHỐN NẠN BAN TỔ CHỨC : NGUYỄN THỊ THANH BÌNH- NGUYỄN QUỐC KHẢI- ĐÀO HIẾU THẢO-THANH TRÚC RFA ĐÃ DẸP CỜ MỸ VÀ CỜ VNCH ĐỂ BÚ DÁI CON ĐIẾM THÚI MAI KHÔI./-TCL

***XEM VIDEO NẦY MỚI CHỨNG KIẾN NHỮNG HÀNH ĐỘNG KHỐN NẠN CỦA BAN TỔ CHỨC - CHÚNG CHÀ ĐẠP TINH THẦN NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN ĐỂ ĐƯỢC CON ĐIẾM VC MAI KHÔI CHO CHÚNG BÚ DÁI./-TCL


No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.