Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Wednesday, 18 January 2017

DANH SÁCH ĐỒNG BỌN BÚ DÁI MAI KHÔI:

1- NGUYỄN QUỐC KHẢI
2- NGUYỄN THỊ THANH BÌNH
3- ĐÀO HIẾU THẢO
4- THANH TRÚC - ĐÀI RFA
5- DS NGUYỄN MẬU TRINH
6- PHẠM TRUNG KIÊN


No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.