Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Thursday, 21 July 2016

PHÂN ƯU 
***
Image result for thánh giá chúa
 Vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn 

Ông Philip Joseph Lê Châu Lộc

Cựu sinh viên Ban Đốc Sự Khóa 13 và Cao Học Khóa 5 
Học Viện Quốc Gia Hành Chánh Việt Nam Cộng Hòa, 
Cựu Thượng Nghị Sĩ Việt Nam Cộng Hòa 
vừa từ trần ngày 17 tháng 7 năm 2016
 tại Orange County, California. 

Hưởng thọ 83 tuổi.

       
Đồng môn ĐS13 và Hội CSV/QGHC Nam Cali, QGHC 14 Úc Châu.
xin thành kính chia buồn cùng Chị Lê Châu Lộc
 và gia đình tang quyến. 
Nguyện cầu hương linh Philip Joseph 
sớm được Hường Nhan Thánh Chúa.

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.