Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Sunday, 17 July 2016

MỚI ĐÂY KHI ĐĂNG BÀI RA MẮT SÁCH CỦA NHÀ VĂN SONG NHỊ - ĐỌC TÊN SONG NHỊ CHÚNG TÔI NGỜ NGỢ CÓ CHUYỆN GÌ KHÔNG HAY TRONG QUÁ KHỨ ???

GIỜ ĐÂY TÉ RA SONG NHỊ CŨNG LEM NHEM DÍNH DƠ TIỀN TÀI DANH LỢN NHƯ NHỮNG ĐỨA BẤT LƯƠNG KHÁC (Đâu là sự thật???)./-TCL

-------------------------

Nhà Văn SONG-NHỊ Nhóm Cội Nguồn và vụ lem-nhem tiền bán sách của Trần Khải Thanh Thuỷ
 (Ngun bài vtake2tango.com)
"Đãi Tic" C Đám "Chết Đói" ca Ci Ngun .


(LTS-Take2Tango): 
Mt chuyn nh đáng bun, có th mang tiếng chung cho gii cm bút hi ngoi đi vi đng bào trong nước qua vic "ăn cướp cơm chim" t mt vài cá nhân quen thói chp git, đói khát không th không vch mt ra r ràng. Take2Tango đã hơn mt ln kêu gi ym tr bui ra mt sách ca nhà văn Trn Khi Thanh Thy ti Nam California. Đã có gn 400 người đến tham d theo li kêu gi ca nhà văn Bích Huyn. S người biết đến nhà văn Song Nh và báo Ci Ngun ch đếm được trong 2 bàn tay.
Theo thông báo t ban t chc, tác phm "Viết T Hang Đá Nh L Cùng Dân" ca nhà văn đi kháng Trn Khi Thanh Thy được in 1,500 cun - giá mi cun là 20 đô la. Tng s tin bán sách s là 30 ngàn đô la. Vi kinh nghim trong ngành n loát, chúng tôi biết chi phí thc hin mi cun sách đ 2 đô la. Như vy s tin gia đình nhà văn Trn Khi Thanh Thy s nhn được là 27 ngàn đô la.

Nhưng ngay bước đu, đã có nhiu chuyn lem nhem xãy ra. Nhóm nhà văn Ci Ngun thay vì làm được mt vic có ý nghĩa thì li t l r ràng tư cách ca mt Con Buôn Bp Bm. S tin tng thu là 5,530 đô cho 250 cun sách được bán ra. Tr chi phí con s còn li phi đến tay gia đình nhà văn Trn Khi Thanh Thy s là 5,030.

S tin này thay vì x dng đúng ch như li kêu gi tt đp ca nó thì được các nhà văn "ăn cp Cơm Tù" dành đ đãi tic ăn ung, thuê khách sn, đ xăng..v.v. Và đến tay gia đình nhà văn Trn Khi Thanh Thy 300 đô la thôi.

Tng đng tin cht chiu, m hôi nước mt ca đng bào Little Saigon dành cho nhà văn Trn Khi Thanh Thy đi v đâu (?). B ăn cướp chn đường hay b bn lưu manh móc túi (?). Ông Song Nh và c nhóm Ci Ngun có Chết Đói lm hay không mà phi làm vic ti t như thế (?).

Danh sách "rùng rn" ca b biên tp Ci Ngun được công b như sau: Hà Thượng Nhân, Hà Trung Yên, Tô Thùy Yên, Chu Vương Min, Tu Nga, Nguyn Phúc Sông Hương, Lưu Trn Nguyn, Tràm Cà Mâu, Cao M Nhân, Tâm Huyn (Canada), nhà thơ quá c Trình Xuyên, Lê Vũ (Australia), Ngô Văn Th, Bùi Duy Thuyết, Khương H, Thinh Quang, Nguyn Châu, Nguyn Trung Dũng, Nht Thnh, Khuê Dung, Diu Tn, Hoàng Hương Trang, Khi Vinh, Phúc Hu, Kiêm Ai, Lâm thùy Giang, Ðào Vũ Anh Hùng, Khang Lang, Huỳnh Ngc Ðip, Ngô Minh Hng, Phm Ngc, Quang Tun, Thanh Thanh, Trn Vn L, Triu Nghi, Võ Ý, Ý Yên, H Linh, Nguyên Khôi, Phan Viết Phùng, Khi Minh (Canada), Thái Quc Mưu, Vân Ðình, РBình (Pháp),Vũ Ký (Vương quc B), Huyn Trân, Huy Trâm, Lê Nguyn, Ngô Ða Thin, Nguyn Ðc Bt Ngàn, Bích Thun, Kiu Loan, Ðan Hùng, Hoài Hương, Hương Nam, Hu Huân, Dz Chi, thi sĩ Đông Nghi, Đăng L Khánh, Thanh Thương Hoàng...

Nếu chia ra thì mi v s được bao nhiêu $ $ $... Quý đc gi quen nhà văn nào trong danh sách k trên, xin năn nĩ h đng ly đng $ $ $... nhơ bn kia dùm. Nó hôi tanh lm quý nhà văn . Quý v nào nht đnh không ly s tin bn thu kia xin thông báo đ chúng tôi t li.

Nếu Ci Ngun minh đnh kinh doanh thì không ai thc mc. Hành đng li dng nhà văn đi kháng Trn Khi Thanh Thy đang  trong tù đ "kiếm cơm" không ththa th được. Song Nh và Ci Ngun đã "bán đng" cng đng hi ngoi... Chúng ta không th đ người dân trong nước khinh thường. Chúng tôi s tr li vic này trong mt bài viết khác.

Mong rng các đng nghi San Jose, nơi ông Song Nh cư ng làm sáng t vic này. Ước mong bđc gi phone "năn nĩ" ông Song Nh đng cướp git tim óc ca mt nhà văn đang trong vòng lao lý ca Vit Cng. S phone ca tòa báo: (408) 729 8352. Chúng tôi s công b Email ca Ci Ngun trong bài viết khác đ đng bào ngoài nước M gi đin thư... Xin ông đng làm thế.

Chúng tôi nhn được bn lên tiếng ca nhà văn Bích Huyn (đính kèm bên dưới), được s xác nhn ca ca nhc sĩ Vit Dzũng, nhà báo Vit Hi qua phone. Chúng tôi gi đin thoi cho nhà văn Song Nh  s (408)329-0292 thì máy không có người trli.

Đ tránh tình trng đng hương min Bc Cali b La B bui ra mt sách vào cui tun này như đng bào  Little Saigon va b, Take2Tango xin ph biến nguyên văn Bn Tường Trình như sau:

Bn Tường Trình ca Bích Huyn v Bui Chiu Văn Ngh và Gii Thiu
tác phm "Viết T Hang Đá Nh L Cùng Dân" ca nhà văn đi kháng
Trn Khi Thanh Thy ti Qun Cam, min Nam Cali...

Vì tình văn hc ngh thut vi anh ch em trong Tp chí Ngun (thuc Cơ s Ci Ngun) ti thành ph San Jose, nht là vì lòng cm phc và ngưỡng m mt ph n, mt nhà văn đi kháng đy can đm như Trn Khi Thanh Thy, tôi đã nhn li tchc bui ra mt tác phm Viết T Hang Đá Nh L Cùng Dân ca TKTT do Cơ SCi Ngun xut bn ti phòng hi Lê Đình Điu thuc nht báo Người Vit, qun Cam Nam Cali ngày 15/9/2007 va qua.

1.- Bui sinh hot như các báo chí tường thut, được đánh giá là thành công c v ý nghĩa, tinh thn ln tài chính. Hàng trăm người đến d đã phi tr v (có người vi vào mua sách ri chy ra v ngay) vì không có ch đu xe, không có mt ch đng trong hi trường. Mi người cùng mt lòng như Ban T chc "... tt c tm lòng dành cho tác phm & tác gi TKTT " mà Cơ s Ci Ngun đã ghi trong tm bng đ bên cnh thùng tin. Cho nên ngoài s tin mua sách giá chính thc, đã có rt nhiu người mua sách vi giá $100, $50 ...S tin thu được là 5,530 M kim (thùng tin được khui ra, đếm và trao cho nhà văn Song Nh, thuc cơ s Ci Ngun trước s hin din ca nhà văn, nhà Đo Din Đinh và bà Đ Tiến Đc, nhà văn Diên Ngh, nhà thơ Ngc Bích, ông bà Trn Dt, nhà báo Trn Vit Hi ..v...v..). S sách bán được khong 250 cun.

Sau đó các anh ch em Cơ S CN v li San Jose.

2. -Mt ngày sau, tôi nhc chúng ta nên son mt bn tường trình chi thu công btrên truyn thông báo chí khp noi .

Qua phone trao đi, tôi được biết các anh ch Ci Ngun quyết đnh dành cho Trn Khi TT "vài ba trăm" (vin c gi nhiu, TKTT và gia đình s b làm khó d), s tin còn li trong qu CN s dùng đ điu hành Tp Chí Ngun. Tp Chí Ngun sng thì tiếng nói dân ch s bay xa ...

Tôi không đng ý và nói đây là s tin ca đng hương Nam Cali dành cho TKTT. Tôi có nhng đường dây gi tin an toàn kín đáo.

Báo Người Vit không ly tin thuê hi trường, Ban nhc, Ca sĩ trình din, dàn âm thanh tt nht không ly tin công ngay c mt ba ăn cơn ca Ban T chc mà cá nhân tôi ng ý tr cho min Nam, cũng không mt ai nhn li, Radio Bolsa đc qung cáo free trong 1/2 tháng, trong đó có nhng thành viên gia đình Bolsa nhưVit Dzũng, Uyn Dim làm MC ..v..v...

Tt c vì Trn Khi Thanh Thy.

Không ai vì Tp Chí Ngun, thm chí có người còn không bao gi biết có Tp Chí Ngun. Mà ngay chính các bài phát biu, trong nhng bài din văn cũng đu nhc đến TKTT mà thôi.

3.- Thy các thành viên cơ s Ci Ngun khăng khăng vi quyết đnh ca nhóm, tôi phi nói nếu thế thì CN phi tr tin cho Người Vit, cho Radio Bolsa 1/2 tháng đc min phí mi đng hương tham d, tr tin cho ban nhc, cho ca sĩ, cho rt nhiu người đóng góp trong bui Ra Mt Sách (RMS) như MC, nhng người tình nguyn bê thêm ghế, điu chnh âm thanh, cho mượn thêm micro ..v...v...Cng thêm vi s tin $400 tôi còn gi và $300 ch Bích Hà cho biết (vì nhng người này ch mun chúng tôi trao tn đến gia đinh TKTT). Chúng tôi cũng có mt s tin gi v cho TKTT.

3.- Tôi ch chi ra $50 banner và tem thư gi sách gi thip mi và 50$ cho nhân viên ph trách trông nom phòng hi (năn n mãi em đó mi nhn), tt c $200.

4.-Tôi vn nhc nh các anh ch phi thn trng trong vic chi tiêu.

Ni v này kéo dài trong lúc tôi nôn nóng ch đi các thành viên cơ s CN hp bàn đđưa ra mt bn tường trình.

Ngày 18/9/07 (tc ba ngày sau bui RMS) tôi nhn được bn Tường trình qua hình thc mt lá thư mà nhà văn Song Nh gi cho tôi.

Xin trích mt đon nguyên văn:

"... - S tin thu được tng cng 5,530 USD.

Tin bán Tp Chí Ngun 105 USD. K ra đây là mt s thu khá nhiu (nhưng so vi cun hi ký ca cu Th tướng Nguyn Bá Cn ti San Jose thì chưa nhiu).

S chi cho tin in (c đánh máy layout) 4,300$. Phn tin layout cũng dành ym trcho tp chí Ngun.

- Tin khách sn 365$

- Tin xăng (xe nhà) 50$

- Tin in thip mi và tem thư 324$

- Tin đãi Ban T chc ti nhà hàng Seafood World 240$

- Tin đãi nhà hàng Tàu (chiu th sáu) 82$

- Tin banner 50$

Như vy s thu sau khi tr s chi ch tính xem còn li bao nhiêu?

Tôi đang rt bn cho s báo Ngun s in trong tun này, tôi s thông báo tng quát, ch bui hp sau mi bàn vào chi tiết.

Chúng tôi s gi quà trong vài ngày na v gia đình TKTT. Mi chng t đu có lưu gi.

Vn đ gi tin cho các nhà dân ch, chúng tôi không th thc hin. Lý do: Cơ S Thi Văn Ci Ngun là t chc hot đng dưới quy chế non-profit ca chính ph liên bang và tiu bang vi điu khon bt buc không được vn đng, ym tr bt c cá nhân hay t chc chính tr nào. CSTV/CN cũng như các t chc, đoàn th, công ty, xí nghip đu có tôn ch, mc đích, đường hướng, policy riêng ..."

Lá thư Tường trình này Ci Ngun đng kính gi nht báo Ngui Vit, Radio Bolsa, ch Bùi Bích Hà, nhà văn Đ Tiến Đc, ông bà Trn Dt.

5. - Đc xong Bn Tường trình, tôi lnh c người và mc c! Tôi có cm giác đau đn, tht vng!

Trn Khi Thanh Thy không có mt đng nào ca đng hương Nam Cali.

* Khi tôi tr li tng đim ca bn Tường trình, không đng ý tính tin chi trên tng s sách in, mà ch tính tin chi cho mt cun sách in vi tin vn là 3$ (chng hn) trên đu s sách bán hôm đó. Không đng ý s tin khách sn, ăn ung (mi người nên chia ra t tr). Thư không đuc tr li.

* Đi 2 ngày. Tôi phi gi phone cho Vit DZũng. 10 phút sau, Vit Dzũng k vi tôi đã nói chuyn phone vi nhà văn Song Nh, yêu cu Ci Ngun trong vòng 48 tiếng đng h phđưa ra mt bn tường trình mi cho báo chí truyn thanh, phi gi hết s tin ca Nam Cali v cho gia đình TKTT sau khi tr chi phí in n, xut bn. Nếu không ni v s đưa ra công lun.

Sáng ngày 20/9, Vit Dzũng báo tin CN ha s chia đôi s tin.

6. - Tôi ch đi Bn Tường Trình mi, không phi ch 48 tiếng mà phi ch thêm 2 ln 48 tiếng na, và ti th Hai 24/9 tôi mi nhn được email lá thư NV Song Nhviết bng mc màu xanh:

"... Hôm qua 10 người trong Ban điu hành Ci Ngun và cng tác viên hp, tôi đã trình bày chi tiết và quyết đnh chung. Nhiu ý kiến đưa ra. Nhưng ý chung vn là cám ơn công lao ca ch trong vic t chc bui RMS.

V s tin, dù chưa có được biu quyết chung, nhưng tôi đã trích ra $1,500 là tin nhun bút tác quyn ca tác gi, và đã gi ln th nht, đã có hi báo. S gi tiếp đến khi hết s tin này.

Sau này s gi tiếp tc khi thu thêm tin bán sách ..."

7. - Tôi đ ngh Ci Ngun viết mt Bn Tung Trình chi tiết - không phi mt lá thưviết cho cá nhân tôi - đ công khai trên truyn thông báo chí vi tng đim chi thu rõ ràng .

Bán bao nhiêu cun sách? Ting h ngoài s sách bán là bao nhiêu?

Gi v cho gia đình TKTT bao nhiêu? Giy biên nhn ngày nào, ai ký nhn? Còn li bao nhiêu? VV...và VV...

8. - Trong nhng ngày ch đi, Hi Bo V Nhà Văn Trn Khi Thanh Th Úc châu và Ông Đ Bá Tân - chng nhà văn TKTT liên lc vi tôi, ng ý cám ơn nhng người xut bn sách, Ban T chc bui RMS, đng hương Nam Cali đã thương yêu TKTT mà đón nhn đa con tinh thn ca TKTT.

Tôi có hi gia đình đã nhn được tin 1,500$ chưa, thì được ông Tân cho biết là không.

Tôi có gi tin trên đến Tp Chí Ngun (qua NV Song Nh) cũng như nhng người đóng góp cho bui RMS (ch Bùi Bích Hà, anh Chu Tt Tiến, Vit Dzũng, anh ĐTiến Đc...). Ci Ngun không còn liên lc vi tôi na, dù tôi vn gia thêm thi hn đ tôi có bn Tường Trình chi tiết công khai trên báo chí truyn thanh.

Tuy nhiên tôi vn được xem nhng lá thư trao đi ca các anh ch em liên h vì chuyn chung, được biết Ci Ngun gii thích không tin tưởng ông chng TKTT và gi cho bà m. Tôi nh hi thì bà m TKTT cũng không nhn được mt đng nào.

9. - Sau bao nhiêu ngày ch đi Thi Văn Ci Ngun liên lc li, đ tôi có bn Tường trình đy đ rõ ràng, nhưng tiếc thay, tôi không được đáp ng. Sau bao nhiêu đêm mt ng vì lo bun, tôi tht s đã quá mt mi nếu không nói là tinh thn và sc khob suy xp, công vic làm hàng ngày gn như b tê lit. Tôi mun công khai trước dưlun nhưng li nhn được nhiu li khuyên nên gii quyết trong ni b, và tôi li cch đi ...và ch đi.

Nhưng hôm nay, qua hơn na tháng chu đng, cùng nhng li khuyên ca nhiu văn hu, ngh sĩ Nam-Bc Cali, tôi thy mình phi t quyết đnh.

Tôi nghĩ rng nếu mình không nói ra thì chính mình bao che cho cái xu tn ti, nht là trong bui RMS ti San Jose ngày 6/10/2007, vn có tên tôi ghi trong Ban Tchc in trên Thip mi.

Trân trng kính tường trình

Qun Cam ngày 3 tháng 10, 2007
Bích Huyn
(Người t chc RMS ca nhà văn TKTT ti Nam Cali 15/9 va qua)

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.