Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Wednesday, 20 July 2016

DONALD TRUMP CHÍNH THỨC UCV ĐẢNG CỘNG HÒA

Ứng cử viên Donald Trump nhận được 1,725 phiếu, 
chính thức làm ứng cử viên tổng thống chính thức của đảng Cộng Hòa
 Ứng cử viên Donald Trump nhận được 1,725 phiếu đại biểu bỏ phiếu đề cử chính thức làm ứng cử viên tổng thống của đang Cộng Hòa 2016, vượt qua khỏi con số đòi hỏi là cần 1,237 phiếu đại biểu bỏ phiếu đề cử.

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.