Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Monday, 15 December 2014

CON BỌ HUNG LANG BĂM VŨ NGỌC TẤN LÀ VIỆT CỘNG NẰM VÙNG Ở BANKSTOWN - BÀ CON TẨY CHAY NÓ LÀ NÓ BƠ MỎ NGAY./- Mt68

BS VŨ NGỌC TẤN, Y Sỉ quân y VNCH, NAY HIỆN NGUYÊN HÌNH LÀ CON TẮC KÈ HAY LÀ CON KỲ NHÔNG?

BS VŨ NGỌC TẤN VIẾT:
"Ngày CS chiếm  miền Nam  anh Điếu Cày mới 18 tuổi. Có nghĩa là trong suốt tuổi thơ cuả anh ta (ở miền Bắc) và sau này, sau khi CS chiếm miền Nam, anh ta chưa hề nhìn thấy lá cờ vàng." 

Bộ đội việt cộng vượt Trường Sơn vào nam giãi phóng mà không biếtt Lá Cờ Vàng của VNCH hay sao?
Tại sao một người có lý luận ấu trỉ như Vũ ngọc Tấn mà lại tốt nghiệp Bác sỉ quân y của VNCH? Xrem như vậy thì kiến thức của đám Vũ ngọc Tấn, Nguyễn mạnh Tiến, Y Sỉ quân y Biệt động quân của ngụy quân VNCH, và trình độc của các bác sỉ quân y của VNCH chỉ bằng trình độ dân đá cá lăn dưa ở chợ Cấu Ông Lãnh.

Kính thưa các Bác:
Các bác làm ơn viết email tương tự như email nầy để gởi đích danh cho Y Sỉ quân y ngụy quân VNCH tên Vũ ngọc Tấn có phòng mạch tại Bankstown, NSW và có vợ là con mụ đầm Úc mập như con "Bê Quay" là tên đã viết bài "Lá Cờ" bênh vực cho CỰU NGUỴ QUÂN VGCS NGUYỄN VĂN HẢI lập luận là không biết Cờ Vàng của Việt Nam Cộng Hoà hình dạng như thế nào cho nên Bộ Đội (vào năm 1975)  ĐC không cầm lá cờ Vàng khi có người trao tận tay của y ta tại phi trường khi y ta mới đặt chân đến Hoa kỳ.
Có ai chuyển giúp tận tay hoặc email của "cắc kè, kỳ nhông: ưa đổi màu cho hợp với môi trường xung quanh" Y Sỉ quân y ngụy quân VNCH tên Vũ ngọc Tấn bài nầy. Cám ơn.
Lính Nghĩa Quân VNCH Võ đại Lang

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.