Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Sunday, 20 July 2014

VIỆT TANH CHỦ TRƯƠNG ĐỐI ĐẦU BẤT BẠO ĐỘNG ĐỂ THÁO GỠ HẬU MÔN VIỆT CỘNG

TRONG NƯỚC TỐI DẠ COPY "XÃ HỘI DÂN XẠO" CỦA VIỆT TANH CÀNG LÀM CHO HẢI NGỌAI LÁNH XA HƠN./- Mt68

alt
Đối Đầu Bất Bạo Động để tháo gỡ độc tài 
Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ
Vận Động Toàn Dân để canh tân đất nước
http://www.vietusaartgallery.com/gallery/components/com_phpshop/shop_image/product/713b1ca36ec1294146f6305221f4ee0c.jpg

No comments :

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.