Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Saturday, 26 July 2014

THẰNG KHỐN NẠN QUẦN DƠ CHÚC BUỒI (QUYÊN DI CHÚC BÙI) LÀ 1 TÊN VC NẰM VÙNG 100% MÀ CÒN THANH MINH THANH NGA LÁU CÁ AI MÀ TIN HẮN CỨ NHÀO VÔ

CÁI TỰA THUYẾT TRÌNH CỦA NÓ LÀ 

"ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO VIỆT NAM HỌC TẠI HOA KỲ" -

 TỰ NÓ ĐỦ ĐỂ CHỨNG MINH LÀ VIỆT CỘNG KHÔNG CẦN GÌ THÊM./- Mt68Trong chuyến về Hà Nội dự Hội nghị Quốc tế Việt Nam học lần thứ tư, Giáo
sư Quyên Di Chúc Bùi (Đại học California Los Angeles và Đại học California
State, Long Beach) đã nhận lời thuyết trình tại Khoa Việt Nam học và Tiếng
Việt vào sáng 29/11/2012. Chủ đề của buổi thuyết trình là 

“Định hướng đào
tạo Việt Nam học tại Hoa Kì”.*

*Đây là buổi sinh hoạt khoa học lần thứ hai của Khoa trong năm học
2012-2013. Nhiều cán bộ giáo viên của Khoa, cộng tác viên, và một số giáo
viên đã nghỉ hưu và sinh viên quốc tế đã tham dự buổi thuyết trình.*

*đọc tiếp... <
http://vsl.edu.vn/gs-quyen-di-thuyet-trinh-tai-khoa/59>*

*Các chương trình trao đổi văn hóa tại University of Washington Seatle, San
Jose State University, California Los Angeles**, UCLA,**... đang mở các
chương trình này. Các giáo sư người Việt là những người tiếp tay. Tại
Seattle đã có giáo sư đến từ Hà Nội. Chương trình giảng dạy do Hà Nội cung
cấp.*

No comments :

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.