Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Friday, 31 May 2013


Posted on 30/05/2013by minhhieu90

HIỆN TÌNH CÁC MẶT TRẬN MỞ RA TẠI HẢI NGOẠI CỦA VIỆT GIAN CS NHẰM CHIẾM LĨNH CỘNG ĐỒNG & CÁC TÔN GIÁO
TS NGUYỄN BÁ LONG

Học Giả Chuyên Về Lý Thuyết Cách Mạng
Tổng Đại Diện kiêm Phát Ngôn Viên Hiến Chương 2000

Trong thời gian vừa qua và trong thời kỳ sắp tới; VC và Việt Gian đã, đang, và sẽ mở nhiều mặt trận  để đưa cộng đồng Việt Nam Hải Ngoại vào vòng tay thống trị của chế độ CSVN.Nhưng các chiến sĩ quyết tử với CS còn nhiều và các nhà ái quốc VN không cam tâm phục vụ cho một đảng và chế độ tham tàn cương quyết đứng lên chống lại; thành ra các mưu toan của chúng không dễ đạt được. Vì có một số bộ phận và thành phần trước đây là người Việt quốc gia hoặc cán bộ, viên chức, cựu quân nhân/sĩ quan QLVNCH đã bán rẻ lương tâm đầu hàng hoặc hoạt động cho giặc; hoặc lập trường chao đảo, đã chủ trương có lợi cho VC; cho nên bài này nhằm phân tích các chiều hướng của Việt Gian CS đã tiến hành hoặc sẽ diễn ra trong những ngày sắp tới, theo chỉ đạo của VC hoặc theo chủ trương điên rồ của các nhóm liên hệ, để nắm hoặc thao túng cộng đồng VN Hải Ngoại, kể cả các tôn giáo.
I. NẮM HẢI NGOẠI LÀ CHỦ TRƯƠNG TIẾN HÀNH TỚI CÙNG CỦA CSVN; BẢO VỆ HẢI NGOẠI KHÔNG CHO VC & VIỆT GIAN, TAY SAI CS THAO TÚNG LÀ CHỦÛ TRƯƠNG BẤT BIẾN CỦA NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN
Nghị Quyết 36 của Bộ Chính Trị Đảng CSVN đã nói khá rõ về chủ trương nắm Hải Ngoại của VC. Nhưng từ khi đưa ra Nghị Quyết đến nay đã gần một thập niên, VC cũng chưa đi tới đâu trong sự thu phục Hải Ngoại, trừ một số ít các kẻ bán rẻ lương tâm, đã tách ra khỏi tập thể tị nạn hoặc lén lút cộng tác với VC, và những kẻ này cũng đã bị nhận diện khá nhiều cũng như bị vô hiệu hóa. Chiến lược của chúng ta là bất cứ kẻ nào hoặc nhóm nào ra mặt hoạt động cho CS hoặc có các thái độ/hành động có lợi cho VC là chúng ta TRIỆT HẠ hoặc VÔ HIỆU HÓA ngay (đặc biệt là CÔNG BỐ TRƯỚC CÔNG LUẬN CÁC CHỦ TRƯƠNG/THÁI ĐỘ/HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÁ NHÂN HOẶC NHÓM NÀY). Trong chiều hướng đó, số Đối Lực 144 tháng 5-2013 là một số cực kỳ quan trọng nhằm PHÁ VỠ CÁC NỖ LỰC ĐÃ VÀ SẼ DIỄN RA CỦA VIỆT GIAN CS nhằm thu phục hoặc nhuộm đỏ Hải Ngoại. Có 3 mặt trận chính của Việt Gian CS đã hoặc sẽ được phát động hầu thực hiện các chỉ đạo và đáp ứng các mục tiêu của Đảng CSVN trong giai đoạn tới:

1) Trên mặt trận chính trị, chúng tung ra các chiến dịch 
XÓA BỎ NGÀY QUỐC HẬN, HÒA HỢP HÒA GIẢI & CỘNG TÁC VỚI VC ĐỂ CHỐNG TRUNG CỘNG. Các vùng xuất phát và trọng điểm của các chiến dịch này là Ottawa, Paris, Houston, Washington D.C. Chúng lần lượt thảm bại trong chiến dịch “XÓA BỎ NGÀY QUỐC HẬN”, “HÒA HỢP HÒA GIẢI”, và bây giờ là luận điệu “BẮT TAY VỚI VC ĐỂ CHỐNG TRUNG CỘNG!”. Luận điệu này thô thiển nhưng nó đánh vào lòng ái quốc của đồng bào, không cảnh giác là dễ dàng sa vào tay VIỆT GIAN CS ngay, vì nói chống TRUNG CỘNG thì người VN ai mà không có lòng dạ đó.  Nhưng cái vế THỨ NHẤT của chiêu bài này nó nguy hiểm lắm, nếu không suy nghĩ có thể sa vào tròng Việt Gian CS dễ dàng: BẮT TAY VỚI VC ĐỂ CHỐNG TRUNG CỘNG là KHÔNG THỂ NÀO (impossible), vì VC KHÔNG BAO GIỜ CHỐNG TRUNG CỘNG, trái lại LÀM THEO LỆNH CỦA TRUNG CỘNG. Chúng ta phải hiểu rằng HỆ THỐNG CỘNG SẢN QUỐC TẾ nay đặt dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng CS Trung Hoa, sau khi Liên Xô (tức Đệ Tam Quốc Tế) bị xóa sổ năm 1991 (Cách Mạng Nga tháng 8-1991). Có thể hiểu rằng những kẻ chủ trương BẮT TAY VỚI VC ĐỂ CHỐNG TRUNG CỘNG không phải không biết VC không bao giờ chống TC, nhưng chỉ đơn giản là chúng muốn BẮT TAY VỚI VC vì chúng hoạt động trong một hệ thống chịu sự chỉ đạo của ngoại bang, mà ngoại bang liên hệ đang muốn bắt tay với VC và TC để THỦ LỢI VỀ KINH TẾ và NGOẠI GIAO. Một mặt chúng phải nghe lời ngoại bang, một mặt chúng được rót nhiều lời đường mật của VC và bọn nằm vùng, bảo rằng chúng sẽ được dành cho nhiều quyền lợi và danh phận nếu chúng cổ võ đường lối “BẮT TAY VỚI VC ĐỂ CHỐNG TC”, vì  nếu chỉ “BẮT TAY VỚI VC” không thì không ai theo, nên chúng phải đưa ra chiêu bài: “BẮT TAY VỚI VC ĐỂ CHỐNG TRUNG CỘNG!”. Người sơ ý không chịu nghĩ thấu đáo có thể bị lừa! BẮT TAY VỚI VC ĐỂ CHỐNG TRUNG CỘNG chỉ có một nghiã là “VỪA LÀM TAY SAI CHO VC, VỪA LÀM TAY SAI CHO TC”, chứ còn CHỐNG TC LÀ KHÔNG BAO GIỜ, vì VC LÀ TAY SAI CỦA TC, làm sao dám CHỐNG TC.  Chúng ta phải nhớ hai chi tiết quan trọng là ĐẢNG CSVN trong thực tế là 1 chi bộ của ĐẢNG CS TRUNG HOA, và Hội Nghị Thành Đô năm 1990 đã chuẩn bị để đưa VN thành một bộ phận của Tàu sau 30 năm, nghiã là vào năm 2020, và việc chuẩn bị này đang được các Thái Thú Bắc Kinh tại Hà Nội tiến hành một cách có hệ thống từ CỜ 6 SAO, GIÁO DỤC CHỮ TÀU, DI DÂN, KINH TẾ, HIẾN DÂNG ĐẤT ĐAI VÀ LÃNH HẢI, MỞ CÁC TRỤC CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾM LĨNH CAO NGUYÊN ĐỂ CHUẨN BỊ CHO CÁC NỖ LỰC TƯƠNG LAI CHIẾM VN v.v. Xin xem thêm bài viết của TS NGUYỄN BÁ LONG nơi trang nhất và bài của TS MAI THANH TRUYẾT về “Thời kỳ Bắc Thuộc mới của VN”. Nội một sự kiện Nguyễn Thiện Nhân sau khi vào Bộ Chính Trị qua Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung Ương Khóa 7 chưa nóng đít đã lật đật bay sang chầu Bắc Kinh, thì ta hiểu ngay sự lệ thuộc của Đảng CSVN đối với Đảng CSTH như thế nào? Bởi vậy, nói chuyện VC chống TC là chuyện hoang đường, một Phó Thủ Tướng vừa vào BCT đã lật đật bay sang chầu thiên triều ngay lập tức, thì có khác gì việc làm của các viên chức lãnh đạo An Nam Đô Hộ Phủ ngày xưa đâu? Bây giờ TC đã thiết lập lại ĐÔNG ĐÔ ĐẠI PHỐ tại Bình Dương (gần SG), ĐÔNG ĐÔ ĐẠI PHỐ được thiết lập vào thời kỳ đô hộ của Trương Phụ (thời Kháng Chiến Lam Sơn), mà bây giờ lại được tái lập tại VN. Điều đó nói lên cái gì? Một thời kỳ đô hộ mới tại VN đang được thiết lập. Việt Nam Hải Ngoại chính là căn cứ địa cuối cùng để từ đó người Việt tiến hành các nỗ lực quang phục quê hương một khi VC đã hoàn thành việc xáp nhập VN vào TC theo Hội Nghị Thành Đô. Bởi vậy không bao giờ chúng ta để cho VN Hải Ngoại lọt vào vòng tay VC; nhất là không bao giờ người Việt tị nạn nên nghe lời bọn Hòa Hợp Hòa Giải cổ võ cộng tác với VC ĐỂ CHỐNG TC, vì VC KHÔNG BAO GIỜ CHỐNG TC. Xin xác định lại một lần nữa như thế!

Các nỗ lực BẮT TAY, ĐỐI THOẠI với VC đã được Việt Gian CS phát động đồng loạt từ nhiều trung tâm, bởi nhiều tay sai chứ không phải một người. Các trung tâm chính của nỗ lực này hiện nay là OTTAWA, HOUSTON, PARIS. còn các hoạt động nhằm XÓA BỎ NGÀY QUỐC HẬN của người tị nạn thì trung tâm chính hiện nay là Washington D.C., qua hoạt động của Nhóm Nguyễn Ngọc Bích với Nghị Quyết SJR 455 của Đại Nghị Viện Tiểu Bang Virginia chỉ định ngày 30-4-2013 và những ngày 30-4 của những năm sau đó là “South Vietnamese Recognition Day”, nhưng đã hoàn toàn thất bại: Cộng Đồng Washington D.C – Maryland – Virginia đã không tiếp nhận Nghị Quyết đó, và cộng đồng các nơi cũng như các đoàn thể đều lên tiếng chống lại (xin xem số báo đặc biệt Tưởng Niệm Quốc Hận thứ 38, Khai Thác Thị Trường #90, tháng 4-5-6/2013, với các bài viết của TS Nguyễn Bá Long và 10 tác giả khác, từ trang 6-22); cho nên âm mưu XÓA BỎ NGÀY QUỐC HẬN 30-4 bằng BÀN TAY NGƯỜI MỸ (ban đầu là một chiến thuật rất đắc ý, tưởng chừng như thành công tới nơi, của NNB) đã hoàn toàn sụp đổ. Rồi các cuộc 
họp tại Paris của Liên Minh Dân Chủ VN hệ phái lãnh đạo bởi qúy ông NGÔ THANH HẢI, NGUYỄN TẤN TRÍ và LÊ PHÁT MINH, có dính với “VỀ CHUỒNG”; cũng như chuyến đi về VN của một Việt Gian tại Houston, đều nằm trong nỗ lực của CSVN và hệ thống tay sai tại Hải Ngoại mở mặt trận Hòa Hợp Hòa Giải với VC, sau khi các nỗ lực kêu gọi hợp tác với bạo quyền CSVN của một bà bác sĩ trên Internet được đáp lại bằng sự lạnh nhạt của mọi người. Trận đánh từ tháng 4 đến tháng 6-2013 của hệ thống Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN, Phong Trào Hiến Chương 2000, và phong trào kết hợp qua Đại Hội Mở Rộng Toronto năm 2009, khai triển bởi các cây viết chính: TS NGUYỄN BÁ LONG, GS TS NGUYỄN PHÚC LIÊN, Học Giả NGUYỄN QUANG HIỆP (xin coi bài của tác giả Nguyễn Quang Hiệp trong số này) đã và sẽ giáng cho các nhóm HHHG và BẮT TAY VỚI VC  các đòn chí tử nhằm triệt tiêu mặt trận HHHG tại Hải Ngoại. Năm nay, trái với năm 2005 sau chiến dịch DIỄN HÀNH CHO TỰ DO thất bại thê thảm, VT đã rút vào bên trong chứ không chường mặt ra để chủ động lèo lái chiến dịch XÓA BỎ NGÀY QUỐC HẬN, mà nhường cho Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ của Nhóm Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Mậu Trinh. VT đang lo cố thủ các vị trí đã dành được nên dè dặt với đòn nguy hiểm là XÓA BỎ NGÀY QUỐC HẬN, để cho nhóm cộng tác năm 2005 (Nghị Hội) đứng ra một mình, lãnh đạn!

2) Trên mặt trận
 TỪ THIỆN & VĂN NGHỆ nhằm ru ngủ và chiêu dụ người Việt Hải Ngoại, chẳng những để lôi cuốn người tị nạn theo Nghị Quyết 36, chúng còn moi tiền đồng bào. Chúng đã tung ra các đòn:

- Mở các chiến dịch TỪ THIỆN XHCN khắp các nơi. Nội ở vùng Toronto mà trong Mùa Xuân 2013 này, đã có hàng chục vụ tổ chức văn nghệ và quyên góp từ thiện, mục đích chính là 
THU TIỀN VỀ VN (chứ không phải chi tiêu tại Hải Ngoại; chỉ có ngoại lệ một vài hội nào đó là có chi tiêu tại Hải Ngoại, còn đa số là đưa tiền về trong nước). Ta thấy rõ ràng cái này đáp ứng đúng mục tiêu của Đảng CSVN coi Hải Ngoại là CON BÒ SỮA cho chúng vắt, dễ nhất là qua TỪ THIỆN XHCN. Bởi vậy đồng bào Toronto hãy coi chừng các hội nào quyên tiền đưa về VN, phải nhận định cho rõ là những người này làm với mục đích gì?

- Tiếp tục 
đưa CÁN BỘ & VĂN CÔNG CS RA HẢI NGOẠI để thực hiện Nghị Quyết 36, đặc biệt là ĐVH. Tên ca nô CS dơ dáy này (hun hít một nhà sư ngay trên sân khấu ở Hà Nội) bị người tị nạn tẩy chay khắp nơi. Tại Mississauga đêm 4-5-2013, đồng bào tị nạn đã biểu tình quyết liệt trước địa điểm 6435 Dixie Rd. (Capital Banquet Hall) để phản đối cuộc trình diễn của y. Không thấy người của cộng đồng hoặc bà con tị nạn đi xem đêm văn nghệ này, mà chỉ nghe được giọng của các nhóm người Bắc và các khuôn mặt lạ hoắc (du sinh, lao động v.v.) mà thôi. Điều này chứng tỏ rằng tên ca nô đã không xâm nhập được vào cộng đồng tị nạn và Nghị Quyết 36 còn lâu mới có thể tác động đến cộng đồng VN. Tháng 12/2012, ĐVH đến Montréal đã bị chống mạnh, tháng 5/2013 đến Toronto bị biểu tình quyết liệt. Sắp tới, tên ca nô sẽ đi Vancouver chắc cũng sẽ bị đả đảo tương tự.

3) 
QUỐC DOANH CỘNG SẢN (Phật Giáo) đang có những chuẩn bị ráo riết để mở mặt trận tại Hải Ngoại, trên nền tảng của Nhóm “VỀ CHUỒNG” đã từng mở mặt trận hòng“XÓA SỔ VĂN PHÒNG II – VHĐ” đưa toàn bộ Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất Hải Ngoại vào vòng tay QUỐC DOANH CỘNG SẢN trong nước. Hiện nay, chúng thay đổi sách lược là DÙNG TÔN GIÁO  ĐỂ CHIẾM VIỆT NAM HẢI NGOẠI, sau khi chúng đã THẤT TRẬN năm 2007 và thất bại liên tiếp trong các CHIẾN DỊCH CHÍNH TRỊ  do các tay sai và các nhóm Hòa Hợp Hòa Giải thi hành. Ta thấy một sự rất ăn khớp là nhóm LMDCVN qua họp tại Paris có dính với các nhân sự LMDCVN từ Ottawa, Houston, Paris và dính với vị lãnh đạo “VỀ CHUỒNG” tại Paris. Đây không phải vô tình hoặc xã giao mà là một nỗ lực phối hợp rộng lớn cho toàn hải ngoại giữa các nhóm chính trị HHHG, QUỐC DOANH HẢI NGOẠI, QUỐC DOANH CỘNG SẢN và CSVN trong nước. Rồi các nhóm HHHG tại Toronto, Mississauga, Ottawa v.v. bên Canada đều có dính và quan hệ mật thiết với “VỀ CHUỒNG” hết. Một hệ thống báo chí tay sai (có đăng ĐVH trình diễn tại Toronto) cũng liên hệ đến sự tán trợ cho QUỐC DOANH CS “VỀ CHUỒNG” lên lãnh đạo Phật Giáo toàn Canada. Nhưng các nhà ái quốc VN và hệ thống Diễn Đàn Quốc Tế đã nắm vững về các âm mưu và kế hoạch này của QUỐC DOANH CS sắp diễn ra tại Toronto, Canada, nên sẽ đem toàn lực phối hợp với các đoàn thể ái quốc và chống Cộng tại vùng Toronto và Canada bẻ gảy mặt trận này.

QUỐC DOANH HẢI NGOẠI vã các nhóm chính trị HHHG cũng như từ thiện XHCN và tay sai báo chí địa phương là một hệ thống liên hợp hỗ trợ và tiếp sức lẫn nhau. Chúng cố đưa một thượng tọa “VỀ CHUỒNG” lên lãnh đạo Phật Giáo tại Canada, và như thế đặt Phật Giáo VN tại Canada vào hệ thống CS trong nước. QUỐC DOANH HẢI NGOẠI dùng phương tiện là tiền bạc (qua các quyên góp hằng loạt bằng nhiều cách khác nhau) và danh vị để mua chuộc tăng ni nhằm khuynh loát hàng tu sĩ theo phương cách thế tục, kể cả đưa các vị sư quốc doanh trong nước ra. Chúng mở mặt trận đồng loạt, vừa chính trị vừa tôn giáo, liên hệ đến nhiều trung tâm và nhiều nhóm, cá nhân. Chúng cố nắm cho được các phương vị chính trị của ngoại bang để làm bàn đạp và để tăng uy thế, nói cho có nhiều người nghe, và để thuyết phục cộng đồng. Có nhiều người không biết tưởng chúng nắm các phương vị chính trị hoặc dân cử của các nước như Mỹ, Canada v.v. là chống Cộng. Thựs sự chúng chuẩn bị và có ý đồ lâu rồi. Bây giờ chúng cũng giả bộ nói chống Cộng; nhưng những nhà hoạt động theo dõi chúng trong nhiều năm thì đã biết tâm địa chúng và các nỗ lực của chúng. Bởi vậy, hệ thống Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN, Phong Trào Hiến Chương 2000, và 3 phong trào kết hợp qua Đại Hội Mở Rộng Toronto ngày 28-29/11/2009 đã quyết định mở mặt trận đánh vào cùng lúc các nỗ lực của CS, Việt Gian và Quốc Doanh Hải Ngoại về các lãnh vực CHÍNH TRỊ, TÔN GIÁO, TỪ THIỆN XHCN, và TUYÊN VẬN; trong đó, hai mặt trận CHÍNH TRỊ và TÔN GIÁO là tâm điểm của chiến dịch ĐƯA VIỆT NAM HẢI NGOẠI vào VÒNG TAY CS.Sắp tới, sẽ có các trận đánh quyết liệt của các đoàn thể chống Cộng và các nhà ái quốc VN vào QUỐC DOANH HẢI NGOẠI tại Toronto và Canada; ngăn ngừa kế hoạch đưa một vị sư “VỀ CHUỒNG” lên lãnh đạo Phật Giáo ở Canada, và sẽ đặt PG tại đây dưới hệ thống CS trong nước.
Ngày nào các nhà ái quốc VN còn hơi thở là vẫn sẽ QUYẾT TỬ với CS, VIỆT GIAN và QUỐC DOANH HẢI NGOẠI. Không khi nào chúng tôi chấp nhận để các tội đồ dân tộc và lũ BÁN NƯỚC đặt người Việt tị nạn dưới bàn tay tham tàn của bạo quyền CSVN.
II. HƯỚNG ĐI CỦA ĐÁM HHHG & VIỆT GIAN CS HIỆN TẠI LÀ DỰA VÀO NGOẠI BANG ĐỂ BẮT TAY VỚI CS VÀ ĐI NGƯỢC LẠI CỘNG ĐỒNG HẢI NGOẠI
Trước đây chuyện dựa vào ngoại bang để bắt tay với CS ít xảy ra vì các mối quan hệ giữa một số cá nhân trong cộng đồng tị nạn và ngoại bang chưa thật chặt chẻ và ít cá nhân dám nghĩ tới vận dụng ngoại bang để liên hệ với CS vì sợ cộng đồng lên án. Nhưng trong những năm sau này, có một số cá nhân đã trực tiếp bắt tay với CS mà cũng không chết chóc gì, như NCK, PD, NPH v.v. Càng ngày, một số nhân vật chính trị bán rẻ lương tâm trong cộng đồng VN càng nghĩ ra các mưu sâu để hòng vừa bắt tay được với VC để thủ lợi, nhưng tránh bị các lên án của cộng đồng hoặc tiết giảm sự lên án đến mức tối đa. Các con người giảo hoạt này, vừa có trình độ cao hơn các đám đi trước, vừa có tham vọng hơn, nên đã nghĩ ra được nhiều chiêu nhằm đạt được mục đích của họ là BẮT TAY VỚI VC, mà lại được bảo vệ bởi NGOẠI BANG, còn cộng đồng thì cũng hoặc không chỉ trích hoặc chỉ trích ít đi. Trong số những kẻ làm Việt Gian theo hướng này, thì kẻ chọn con đường LÀM CÔNG TÁC CHO NGOẠI BANG là khôn ngoan nhất và tránh né được nhiều nhất những chỉ trích của cộng đồng. Nhưng con người thường có tính tham và muốn nổi tiếng, nhất là những người hoạt động chính trị; cho nên những kẻ LÀM CÔNG TÁC CHO NGOẠI BANG ít khi giữ được tính chất thuần túy là LÀM CÔNG TÁC CHO NGOẠI BANG để lấy tiền công hoặc tiền dịch vụ; mà thường đi xa đến độ lộ rõ những mưu đồ và toan tính tương lai, cũng như bị CS du vào các tình thế BẮT BUỘC PHẢI CỘNG TÁC, nên lúc đầu tính khác nhưng khi đụng vào trận thì không chịu nổi các đòn độc của CS, đã khiến cho một kẻ dùng danh nghiã LÀM CÔNG TÁC CHO NGOẠI BANG biến thành TAY SAI CS và HOẠT ĐỘNG CHO CS. Cho nên cuối cùng ra người ta ít chú ý đến khiá cạnh LÀM CÔNG TÁC CHO NGOẠI BANG bằng những bằng chứng hùng hồn trong quan hệ của người đó với CS, rõ rệt chứng tỏ người này đã lọt vào vòng tay của CS và tự nguyện làm con rối trong cộng đồng để thỏa mãn những gì anh ta đã hứa với các viên chức CS khi được tiếp đãi riêng. Đây là trường hợp của một Việt Gian CS tại Houston đã đi quá xa để bây giờ trở thành con rối hoạt động cho CS chống lại cộng đồng tị nạn. Và hậu quả là không còn ai nghe người này, khi y là con bài bị lộ hẳn rồi. Y đã rõ ràng phục vụ cho VC rồi. Nó khác với trường hợp một người từng là Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ cũng đi VN nhưng không bị cháy, vì người này đã giữ được khoảng cách cần thiết ,và người này ở vị trí Dân Biểu Liên Bang khi đi thành phái đoàn luôn luôn có nhiều người giám sát, không phải muốn làm gì cũng được; và sau chuyến đi người này cũng chưa có bộc lộ thái độ hoặc hành động gì là tay sai CS. Còn xa hơn nữa thì mình phải chờ mới biết. Có người từng đòi đem máy bay thả bom Miền Bắc trong chiến tranh VN, nhưng sau này thì qùy gối dưới CS, khi chết cũng không được VC cho đem về quê chôn nữa, cho nên một đời thân bại danh liệt, đến nỗi chùa cũng từ chối không dám cúng cho sau khi chết. Thành ra ta thấy làm tay sai VC có nhiều hệ lụy mà gương nhãn tiền nhất là NCK. Hiện có một người cũng thuộc nhóm HHHG ở Canada có một đường hướng tiếp cận với CS qua thế lực và các mối giây liên hệ của ngoại bang, và đây là lúc người này khai triển kế hoạch của mình đã ấp ủ nhiều năm (tức HHHG với CS). Nhưng vì còn sợ cộng đồng VN chỉ trích nên người này trong lúc này còn đi nước đôi, khi thì tuyên bố đòi hỏi dân chủ, bênh vực những người tranh đấu trong nước, lúc lại họp hành với những người chủ trương đối thoại với VC mà không có điều kiện gì, khiến cho nội bộ của chính đảng phái đó, có hai phe, thì phe có chủ trương không HHHG với VC đã lên tiếng bằng một Bản Tuyên Bố rồi. Vì tính cách nguy hiểm của sự lơ lững của người này và nhóm của ông, cho nên kỳ này Diễn Đàn Quốc Tế phải ra số báo này để CẢNH BÁO ĐỒNG BÀO TORONTO VÀ HẢI NGOẠI về chủ trương BẮT TAY VỚI VC ĐỂ CHỐNG TC, về những sai lầm của nhóm này, và điểm danh các nhân sự liên hệ.
Mối liên hệ giữa nhóm này với lãnh đạo “VỀ NGUỒN”, nhóm chủ trương đối thoại với VC ở Houston, và báo chí tay sai sẵn sàng hỗ trợ “VỀ NGUỒN” cũng như ca nô CS, khiến cho người tị nạn ở Toronto và hải ngoại cần đặt câu hỏi về ý chí thật sự của đoàn thể của người này đối với chủ trương “BẮT TAY VỚI VC ĐỂ CHỐNG TC” như thế nào?
Vì bài đã khá dài, tác giả xin đăng tiếp tài liệu sau đây về cuộc biểu tình chống ĐVH tại Mississauga vàsẽ trở lại vấn đề này trong số Đối Lực 145 tháng 6-2013.

Hải Ngoại ngày 19 tháng 5 năm 2013
T/M Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN
THẰNG KHỨA NGUYỄN HƯNG QUỐC CON RƠI CỦA LÊ ĐỨC THỌ LẠI LỢI DỤNG VIỆC CHỐNG CỘNG CỦA PHƯƠNG UYÊN ĐỂ QUẢNG BÁ CHỮ "KHỰA" CỦA VC TRONG NƯỚC - NHIỀU LẦN NÓ KHEN CÁC CHỮ KHỐN NẠN CỦA VC ĐỂ ĐỒNG HÓA HẢI NGOẠI./- Mt68


Khựa’ và ‘Đi chết đi’
Nguyễn Hưng Quốc


Hai biểu ngữ được viết bằng máu trên tấm vải trắng: “Đi chết đi ĐCS VN bán nước” và “Tàu khựa cút khỏi Biển Đông
 
Nguyễn Phương Uyên bị kết án sáu năm tù giam và ba năm quản chế chỉ vì “tội” tuyên truyền chống lại Trung Quốc và nhà nước Việt Nam. Bằng chứng là một số truyền đơn, và quan trọng nhất, hai biểu ngữ được viết bằng máu trên tấm vải trắng có nội dung như sau:
“Đi chết đi ĐCS VN bán nước”
“Tàu khựa cút khỏi Biển Đông”

Với câu trên, Phương Uyên bị buộc tội “phỉ báng đảng Cộng sản Việt Nam”; với câu dưới, nói những điều “không hay về Trung Quốc”.

Nhìn hai tấm biểu ngữ, được treo trên một hàng rào ở một nơi nào đó, ngay sau lưng Phương Uyên, tôi cứ băn khoăn. Cả hai đều khá lớn; mỗi chiều ít nhất cũng 60-70cm. Nét chữ cũng lớn. Để viết được chừng ấy chữ với kích thước như vậy, cần một lượng máu (dù pha nước đi nữa) khá nhiều. Không thể là máu của chỉ một mình em được. Thế nhưng cách diễn đạt trong hai biểu ngữ ấy lại có vẻ như được trào ra một cách tự phát và đầy cảm tính, của một người không quen sử dụng ngôn ngữ một cách chuyên nghiệp, dù trong lãnh vực tuyên truyền. Kiểu nói “Đi chết đi”, vốn xa lạ với mọi loại văn viết, chỉ thường được nghe trong các lời chửa rủa, có khi là vợ chửi chồng, chồng chửi vợ hoặc cha mẹ chửi con cái. Đó là một lời xua đuổi. Người ta chỉ xua đuổi cái gần mình, vốn gắn liền với mình. Không ai xua đuổi một người lạ hay ở xa. Bởi vậy, lời chửi rủa ấy thường được dùng trong phạm vi gia đình hơn là ngoài xã hội. Cũng bởi vậy, gần đây, nó được dùng như một câu nói có tính chất hài hước, trong các câu chuyện phiếm, thậm chí thành đề tài của hài kịch (do Hoài Linh đóng).

Với câu biểu ngữ “Đi chết đi ĐCS VN bán nước”, Phương Uyên và các bạn của em không hề có ý chống hay tiêu diệt đảng Cộng sản. Họ chỉ muốn nó biến đi cho khuất mắt. Họ đã chán nó đến tận cùng. Chán vì cái khúc “bán nước” ở cuối.

Câu “Tàu khựa cút khỏi Biển Đông” cũng vậy. Nó chả có gì không hay về Trung Quốc cả. Nó chỉ ghi nhận một thực tế: Trung Quốc đang chiếm cứ Biển Đông. Phương Uyên và các bạn chỉ muốn xua đuổi chúng đi.

Hay nhất trong câu ấy là chữ “Tàu khựa”.

Chắc chắn chữ “khựa” là một từ mới, chỉ xuất hiện trong vài năm gần đây. Trước, chưa hề có. Tôi cũng không hiểu ai đã đặt ra từ ấy và nó có ý nghĩa gì. Vào Google, thấy có nhiều người bàn, nhưng không ai đưa ra được một lời giải đáp nào có sức thuyết phục cả. Về phương diện ngữ nghĩa, “khựa” chưa hề có lịch sử hay tiền sử trong tiếng Việt. Về phương diện ngữ âm, nó gần với hai từ: “khứa”, chỉ một gã nào đó với hàm ý khinh thị (khứa lão) và “bựa”, một tính từ chỉ sự nhếch nhác và thiếu tư cách. Từ “khựa”, bất kể xuất phát từ đâu, đều có âm vang xấu từ hai từ ấy. Hơn nữa, theo Nguyễn Tuân, phần lớn những từ có phụ âm “KH” đều “nhắc đến gọi đến những vật những việc những trạng thái không được vừa mắt, vừa mũi, vừa tai, không được vừa lòng; nó khiến người ta trông thấy nghe thấy, rờ phải ngửi phải nếm phải, đều phải thấy không đẹp lòng, phải thấy khó chịu, đều phải phản đối bằng… một số từ mở ra bởi phụ âm kép KH rất chi là chối cho những cặp tai sành thẩm âm. Có thể nói như thế này được không: những phụ âm kép KH đó báo cáo những cái không hay…” (Chuyện nghề, nxb Tác Phẩm Mới, Hà Nội, 1986, tr. 143-7).

Nguyễn Tuân nêu nhận xét trên trong một bài viết từ năm 1972. Lúc ấy, Nguyễn Tuân chưa hề biết đến chữ “khựa”. Bây giờ đọc lại những nhận xét của ông, chúng ta thấy tất cả đều đúng. Và đúng nhất khi ứng dụng vào chữ “khựa”: Chúng ta không biết nghĩa nó là gì, nhưng nghe cái âm vang nó gợi ra, chúng ta đều cảm thấy khó chịu, hơn nữa, kinh tởm. Nó gợi liên tưởng đến những khai, những khẳm, những khẳn, những khét, những khú, những khạc, những khò khè, khù khờ, khừ khừ, khùng khùng, khô khốc, khấp khểnh, khệnh khạng, những khèng khẹc, những khắt khe, những khốn khổ, những khủng khiếp…

Ngày xưa, trong văn hóa chính thống, hình như lúc nào người Việt cũng phục Tàu, xem Tàu như mẫu mực để học tập và mô phỏng. Cha ông chúng ta học chữ Tàu, học lịch sử, triết học và văn chương Tàu. Từ lễ nghi trong triều đình đến tập tục trong xã hội đều cố gắng làm cho giống Tàu. Lâu lâu, họa hoằn mới có những chủ trương “đánh để dài tóc”, “đánh để đen răng” như thời Quang Trung. Nhưng đánh thắng Tàu rồi thì đến trường, vào lớp, vẫn phải ngoác mồm ra ra rả đọc mấy câu mật ngữ “Tử viết” hết năm này đến năm khác.

Trong văn hóa dân gian, đặc biệt, trong ngôn ngữ thì khác, có vẻ như người Việt không tôn trọng Tàu mấy. Họ thờ Khổng Tử, Lão Tử cũng như các cao đồ của hai ông; nhưng với con cháu của hai ông, những người đương thời, thì họ vẫn gọi là “chú”: “Chú ba Tàu” hay “Chú Chệc”. “Chú” có thể là vai em của ba; nhưng “chú” cũng có thể là vai em của mình: “chú em”. Không biết người Việt dùng theo nghĩa nào, nhưng có điều chắc chắn, những cách gọi ấy, thân mật thì có thân mật, còn tôn trọng thì không. Năm 1945, lính Tưởng Giới Thạch, dưới quyền của Lư Hán, vào miền Bắc để giải giới quân Nhật, được/bị dân chúng gọi là “Tàu phù”. Phù tức là phù thũng, một chứng bệnh phổ biến của lính Tàu lúc ấy. Cách gọi như thế, đầy tính chất mỉa mai, thể hiện sự rẻ rúng của người Việt. Nhưng bây giờ, với chữ “Tàu khựa”, nó không còn là mỉa mai hay rẻ rúng nữa: Nó biến thành một sự ghê tởm và khinh bỉ.

Có thể nói, chưa bao giờ người Việt lại ghét Tàu và khinh Tàu đến như vậy.

Dĩ nhiên, cần lưu ý, khái niệm Tàu ở đây không đồng nghĩa với người Hoa. Có lẽ người Việt chưa đến mức kỳ thị người Hoa. Tàu khựa chỉ là bọn Tàu cầm quyền. Chứ không phải là người Tàu nói chung. Phương Uyên cũng như các bạn của em và phần lớn người Việt có lẽ không có ý định xua đuổi người Hoa ra khỏi Việt Nam như chính quyền Việt Nam đã từng xua đuổi Hoa kiều ra khỏi Việt Nam vào những năm 1978-79. Các em chỉ đòi bọn “Tàu khựa cút ra khỏi Biển Đông”. Vậy thôi.

Các công tố viên ở Long An buộc Phương Uyên tội nói những điều “không hay về Trung Quốc”. Cái gọi là “không hay” ấy nằm ở đâu trong câu biểu ngữ “Tàu khựa cút khỏi Biển Đông”? Có lẽ không phải ở nhóm động từ “cút khỏi Biển Đông”. Bởi đó chỉ là sự kiện. Cái “không hay” có lẽ nằm ở danh từ “Tàu khựa”: Nó thể hiện sự khinh bỉ.

Với chính quyền Việt Nam, chữ “khựa” là một chữ húy. Ngay cả chữ “Tàu” cũng là một chữ húy. Tàu Trung Quốc (hay tàu của Tàu, theo cách gọi dân gian) đánh chìm tàu đánh cá Việt Nam hay bắt bớ hoặc giết chết ngư dân Việt Nam thì được gọi là “tàu lạ”.

Với chữ “Tàu”, còn thế, huống gì là “Tàu khựa”.

Tuy nhiên, điều thú vị là khi vào Google, tìm chữ “khựa”, tôi mới phát hiện ra, một số cây bút Việt Nam thỉnh thoảng cũng chơi trò du kích, đánh lén Tàu khựa trên cả báo chí chính thống.

Tôi bắt gặp hai lần như thế.
x
Một lần, trong một chuyện có nhan đề “Sự lên gân của Khựa” đăng trên báo Pháp Luật ngày 1/6/2011. Chuyện kể: Khựa là hàng xóm của Hai Lúa. Khựa hay qua ao nhà Hai Lúa trộm cá. Lúc đầu, ăn trộm, sau, nó cấm cả nhà Hai Lúa bắt cá ở ao nhà của họ. Tức quá, Hai Lúa chửi um lên. Khựa có thấy nhục không? Không. Tác giả, Người Sành Điệu, viết: “Khựa đâu cần quan tâm mấy lời chửi đó. Tổ tông nhà Khựa bao đời nay vốn vậy nên máu mủ trong người Khựa cũng vậy. Nghe đâu Khựa còn tự đắc là mình ngày càng đa mưu túc trí.”

Một lần khác, trong bài “Ba Khựa và món giỗ cha” của Thái Sinh trên báo Nông Nghiệp Thứ Sáu 14/12/2012. Đó là một câu chuyện phiếm có hai nhân vật chính: 
Thảo Dân và Ba Khựa. Hai người là láng giềng của nhau. Ba Khựa, làm nghề đồ tể, chuyên câu trộm cá ở ao nhà Thảo Dân. Thảo Dân trách, nó cứ chối. Một hôm, Ba Khựa mời Thảo Dân sang nhà ăn giỗ. Trong đám đồ cúng trên bàn thờ có một cái lưỡi bò bên cạnh một con dao nhọn buộc chỉ đỏ. Ngày hôm sau, Ba Khựa phát hiện cái lưỡi bò bị mèo tha mất nên tức giận quát tháo om sòm. Kết thúc câu chuyện có ý nghĩa: Mèo, thật ra, là Mẽo. Và Mẽo là Mỹ. Ý của tác giả rất rõ: Chỉ có Mỹ mới cắt được con đường lưỡi bò!

Như vậy, đâu phải chỉ có Nguyễn Phương Uyên và các bạn của em đòi đuổi đám Tàu khựa ra khỏi Biển Đông?

Buộc tội cho em như thế là oan.

Hơn nữa, còn làm cho chữ “Tàu khựa” đi vào lịch sử.
NÊN XEM LẠI NỘI QUY CÓ GHI AI PHẠM PHÁP KHÔNG ĐƯỢC ỨNG CỬ KHÔNG ?./- Mt68


From: Anh dung Hoang vu <hoangvuanhdung@yahoo.com>
Sent: Thursday, May 30, 2013 3:17 PM
Subject: LOI KEU GOI CUA TAP THE HQ HOUSTON

LỜI KÊU GỌI CỦA
TẬP THỂ HẢI QUÂN VNCH TẠI HOUSTON.
 
     Kính gởi: - Quý Hội Đoàn Quân Đội & CSQG tại Houston vì DanhDự & Trách Nhiệm của người
                        Quân nhân QLVNCH & CSQG không hợp tác với kẻ phạm pháp.
                      - Quý Hội Đoàn Ái Hữu vì tinh thần của Người Việt Quốc Gia không hợp tác với kẻ             
                        phạm pháp.
                      - Quý Anh Chị Em Hải Quân vì Danh Dự của Tổ Quốc và Đại Dương không chấp nhận
                        kẻ phạm pháp.
 
     Tập thể Hải Quân VNCH tại Houston xét thấy rằng:
- Sau Đại Hội bầu cử Hội Trưởng HQ,dư luận đã bàn tán xôn xao không những trong hàng ngũ HQ mà đã có những nhận xét phê bình của Quý Hội Đoàn Quân Đội & CSQG về hành động vô giáo dục của Hải Quân 6 tháng Nguyễn trần Đàm.
- Hoan hô tinh thần sáng suốt của Quý Niên Trưởng Hải Quân đã tẩy chay bất hợp tác với NTĐ.
- Trân trọng yêu cầu Chủ Tọa Đoàn cứu xét lời tố cáo của HQ Hà Xuân Tín là :”HQ NguyễnTrần Đàm phạm pháp vì thế không được quyền ra tranh cử bất cứ chức vụ nào.”.
- Một “Hội Trưởng phạm pháp” không thể nào song hành với quý vị Hội Trưởng khác có đầy đủ uy tín.Bởi vì,từ xưa đến nay không có một cá nhân hay một đoàn thể nào chứa chấp kẻ phạm pháp.
- Với tất cả chứng từ do Chánh Án Tòa Án số 2 Harris County,Texas ký ngày 25 tháng 10 năm 2011 tuyên án NTĐ phạm pháp đã in sâu vào trí nhớ của người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Houston.
 
   Tập thể Hải Quân VNCH tại Houston long trọng kêu gọi:
                    - Quý Hội Đoàn Quân Đội & CSQG.
                    -  Quý Hội Đoàn Ái Hữu và Quý Anh Chị Em Hải Quân tại Houston không hợp tác,không tham gia và không tham dự bất cứ việc gì do HQ 6 tháng Nguyễn trần Đàm tổ chức và CB Đinh Quang Tiến đại Việt Gian dựt giây.
 
   Trân trọng,
   Houston ngày 29 tháng 5 năm 2013.
   TM. Tập thể Hải Quân VNCH tại Houston.
            HQ Trần văn Lợi PCE. 11
 
( Kính mong Quý Anh Chị Em HQ/VNCH vui lòng phổ biến.Nếu có thể vui lòng liên lạc tại địa chỉ điện thư : tranvanloi48@yahoo.com ). Cám ơn.
SÁU ĐẦU BÒ CÔNG KHAI TỐ CÁO THẲNG HỨA VẠNG THỌ - SAO TRƯƠNG MINH HÒA LẠI TỰ NHỘT VẬY ?./- Mt68

Sent: Thursday, May 30, 2013 10:08 PM
Subject: [VN-TD] TinParis Chống Cộng Hai Mang.

 
TinParis Chống Cộng Hai Mang
 
Kính thưa Quý vị Quan tâm,
     Trong bài viết “Cộng Sản Và Vũ Khí Truyền Thông” vừa qua, chúng tôi đã vạch ra, tại hải ngoại hiện nay có ba trung tâm chiến lược truyền thông (chúng tôi thấy được về mặt nổi) của cộng sản, đó là :
     Nhóm Hồn Việt, của Việt Thường & Nguyễn Đức Chung, tại Anh Quốc.
     Nhóm TinParis, của Hứa Vạng Thọ, tại Pháp Quốc.
     Nhóm Saigon Nhỏ, của Đào-Nương Hoàng Dược Thảo, tại Hoa Kỳ.
          Trong 3 nhóm nầy, theo chúng tôi nhận xét, thì 2 Nhóm Saigon Nhỏ và Nhóm Hồn Việt UK, do CS dàn dựng ngay từ đầu, huấn luyện người và đưa ra hải ngoại nằm vùng. Riêng Nhóm TinParis thì bị móc nối về sau nầy, khi 2 người em của ông Hứa Vạng Thọ trở thành cán bộ cao cấp CSVN, đó là :
      * Ông Hứa Ngọc Thuận : Ủy Viên Thường Vụ Thành Uỷ, Trưởng Ban Quản Lý Đầu Tư và Xây dựng khu đô thị mới Nam TPvừa đắc cử Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành phố HCM từ năm 2011.
      * Ông Hứa Hiền Minh : Ủy Viên Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam(Xin vui lòng mở attachment để xem tài liệu đính kèm).
      Cũng trong bài viết trên, chúng tôi cũng có đề cập sơ lược về lý lịch của ông Hứa Vạng Thọ, là kiều dân Việt ở Cao Miên hồi cư trong thời gian Cao Miên mở chiến dịch “Chém người Việt” (Cáp Duồn) thời VNCH, và trở thành Nghị viên Hội Đồng Tỉnh - Tỉnh Vĩnh Long cho tới 30-4-1975.
      Theo dõi TinParis, có nhiều tin tức đa dạng, nói chung là có vẻ “chống Cộng”, đặc biệt tập trung một số bài viết chống cộng rất hăng của Hàn Giang Trần Lệ Tuyền, Trần Thanh, Dương Thanh Đông, Trọng Tín, Trương Minh Hoà…
      Nhưng nếu quan sát kỹ, ta thấy những thành phần “Chống Cộng 2 Mang” nầy chống kịch liệt Ngài Thích Quảng Độ và Giáo Hội PGVNTNchụp mũ các nhà ly khai CS và các nhà đấu tranh cho dân chủ ở trong nước là chống cộng cuộiủng hộ tham gia bầu cử quốc hội VCnhưng chúng cố ý “tránh né” các hành động xâm lược của Trung Cộng đối với Việt Nam !
      Tập đoàn Việt gian Cộng Sản chỉ cần có thế.
      Cộng Sản sợ nhứt là GHPGVNTN và các thành phần CS thức tỉnh cũng như các tầng lớp trẻ, các nhà dân chủ đấu tranh ở trong nước.
      Theo dõi các việc làm của Hứa Vạng Thọ từ khi gia nhập Đảng  Đại Việt không có gì nổi bật, chống cộng tà tà… Rồi qua Pháp, ra tờ Sự Thật cũng tàn tàn không có gì nổi bật. Cho đến khi mở trang Web TinParis thì Hứa Vạng Thọ mới nổi bật, được nhiều cây viết chống Cộng hỗ trợ. Khi mở trang Web TinParis, nhìn thấy lá Cờ Vàng bay phất phới, ai dám bảo Hứa Vạng Thọ là Cộng sản ???
      Nhưng, “Thấy dzậy mà hỏng phải dzậy”.
      Như đã nói, Hứa Vạng Thọ chỉ “chống Cộng” ở giai đoạn đầu; Giai đoạn 2 sau này thì Hứa Vạng Thọ trở cờ, dùng đội lính đánh thuê “Chống Cộng 2 Mang”, mở mặt trận đánh phá Giáo Hội Phật Giáo VNTN rất hung hãn.
      Không còn nghi ngờ gì : Hứa Vạng Thọ đã bị CS “móc nối” bởi 2 ông em Cộng Sản !
      Tóm lại, Hứa Vạng Thọ gốc là phần tử “Đại Việt” xôi thịt, chống cộng nửa mùa, nay đầu hàng CS có thể vì TIỀN BẠC hoặc được CS hứa hẹn danh lợi hay xôi thịt. Ông THỌ đã hiện nguyên hình là tên CHỐNG CỘNG HAI MANG.
      Kết luận : Đối với những thành phần “vong bản” nầy, họ không có “Tổ Quốc” hay “Quê Hương”. Chúng chỉ biết có TIỀN, QUYỀN LỢI hay DANH VỌNG.
      Trân trọng.
GÓP GIÓ 30-5-2013.
     
 


__._,_.___
Attachment(s) from TCLAHAULA
1 of 1 File(s)

TRƯƠNG MINH HÒA CỨ NÓI XÀM KHÔNG SAO CẢ - Mt68 HỨA SẼ KHÔNG ĐÒI THƯA GỞI GÌ AI CẢ - CỨ BỊA ĐẶT Mt68 KHÔNG SAO CẢ - CHUYỆN HỨA VẠNG THỌ SAO KHÔNG ĐỂ THỌ TRẢ LỜI & GIẢI BÀY (Ai nhét Fund vào miệng Thọ vậy ???) ? CỨ ĐỌC DS ỦY VIÊN MẶT TRẬN TỔ CUỐC VC CÓ RẤT NHIỀU TÊN SỐNG Ở HẢI NGOẠI - CỤ THỂ NHƯ TRẦN BÁ PHÚC (Úc Châu) LÀ ỦY VIÊN CHÍNH THỨC ĐẤY ! CHÚ MẦY CÓ NGON THƯA TỜ TƯỞNG THƯỞNG DO TÒA ĐS VC CẤP CHO CHÚ MẦY XEM SAO ? CẦN PHẢI THƯA ĐỂ LỘT MẶT NẠ VC ĐÓ EM ./- Mt68

CÁC ĐẠI LÝ NÓN CỐI HẢI NGOẠI.

     Từ sau năm 1975, thông thường các công ty" nặc danh" chuyên chụp nón cối thuộc loại nằm vùng, thường lặn kỷ, ngay cả khi bị lộ tông tích của tìm đủ mọi cách để chối. Tuy nhiên, hiện nay ở nước ngoài xuất hiện 3 đại lý nón cối, đang tung mặt hàng không ai thèm mua, dù có cho một cái nón cối và tặng thêm 10 cái nữa để giải quyết món hàng tồn kho được đại công ty nón cối Việt Cộng ở Việt Nam gởi sang để chụp mũ không thành công, đương nhiên là của biếu không nên không có" money back guaranteed", nhưng nón cối của các công ty nầy không có mấy ai trở thành khách hàng, thế là các chủ nhân đại lý nón cối cứ vung vít chụp đại cho những người chống cộng có tăng tiếng quyết tâm trong cộng đồng tị nạn, để triệt hạ uy tín. Sau đây là 3 đại lý nón cối, nhãn hiệu cầu chứng" cờ quần hòe", cơ sở sản xuất đã có mặt từ ngày 3 tháng 2 năm 1930, cơ xưởng đầu tiên là hang Pác Pó, sáng lập đại công tỵ nón cối" made in Việt Cộng" là tổng giám đốc hồ chí minh và hiện nay tổng giám đốc là Nguyễn Phú Trọng. 

  • A-Đại lý nón cối PHIẾM ĐÀM HẢI NGOẠI:
Giám đốc điều hành và cũng là chủ nhân,  Mông Xừ Lê Xuân Sơn, nguyên là thiếu tá quận trưởng Củ Chi, cấu kết với bà Mười An, cán bộ nằm vùng VC để đào địa đạo:" địa đạo đào đất đổ đi đâu?"… ban đêm cho lính quốc gia không đến những nơi"  công tác" của đám  du kích và ban ngày yêu cầu đơn vị công binh đến xúc hết đất đào ban đêm để đắp đường, quả là công tác" hai mang".
  

" DÍT CU cán ngố, cô DU KÍCH. 
CHỈ CU địa đạo, CỦ CHI chờ.". 

    Phiếm đàm Hải Ngoại nghe đâu có cơ sở" made in Vietnam và Packed ở Mỹ" vì giám đốc Lê Xuân Sơn có đến San Diego theo diện H.O dỏm, sau đó bể mánh nên đành phải quay về với bác đảng.

    Đại lý nón cối Phiếm Đàm Hải Ngoại chuyên môn tặng nón cối cho những người gây thiệt hại cho cộng sản về mặt tuyền thông. Mục tiêu nhắm vào Trương Minh Hòa, lấy tờ giấy khen giả của nằm vùng làm ra để chụp mũ là VC, ngoài ra còn nhét tên vào danh sách VC năm vùng và một số bài viết chụp mũ với các tác giả không ai biết. Có ai dám tin vào những bài viết mà không biết tác giả là ai?.

    Đại lý nón cối Phiếm Đàm Hải Ngoại quá ế, nên công ty có chương trình" khuyến mãi" rất là sáng tạo lẫn tối tạo là dùng họ của một số cán ngố tại Việt Nam để qui là bà con, anh em, dòng họ..hầu dễ chụp nón cối lên đầu. Người khách không bao giờ đặt hàng nón cối, đã được giám đốc Lê Xuân Sơn và các nhân viên thuộc nhãn hiệu cầu chứng" cờ quần hòe" đã tức giận cành hông, đó cũng là nổi lo sợ của đảng thái thú, súc vật Việt Cộng, vì bị thiệt hại nhiều về sách lược tuyên truyền bịp bợm, nên đã tấn công ông Hứa Vạng Thọ, chủ trương tinparis. Net qua" đơn biếu nón cối như sau: 
  

"Được biết ông Hứa Ngọc Thuận là người em cùng cha khác mẹ với Chính trị gia, kiêm người điều hành trang web Tin Paris ..Như vậy, ông Hứa Ngọc Thuận là người em thứ 2 sau ông Hứa Hiền Minh ( ủy viên Trung ương UBMTTQ/VN ), là thân nhân gần nhất của ông Hứa Vạng Thọ đang tham gia chính quyền của Việt Nam........."
     Sau khi bị gởi biếu nón cối, thì khách hàng không bao giờ đặt hàng đã trả về nón cối như câu" cái gì của Việt cộng thì trả về cho Việt Cộng như sau: 

Trước hết ,  đây là một sự dựng đứng  " quá dở " vì  có các điểm sai sau đây : 


1-Ô. Hứa Hiền Minh là anh của ông  Hứa vạng Thọ, chứ không phải là em.

2- Ô. Hứa hiền  Minh sống ở Pháp từ năm 1963 đến giờ, không có hoạt động chánh trị, nên làm cách nào để trở thành  Ủy Viên Trung Ương UB MTTQVN được?

3-  Gia đình ông Hứa vạng Thọ  chưa bao giờ nghe thân phụ ( đã qua đời từ hơn 15 năm nay) nói có con riêng  là  Hứa Ngọc Thuận .  Chỉ có những người " chung dưới gầm giường " như Lê  Xuân Sơn mới biết  được như vậy. ". 
  
  • B-ĐẠI LÝ NÓN CỐI MAUTHAN68:
Đây đúng là công ty NẶC DANH, nhưng cũng lòi ra NANH GIẶC rõ hơn cả:" đêm giữa ban ngày". Giám đốc điều hành và nhân viên cũng không ai biết, do đó nơi nầy chỉ gởi nón cối bằng cái chợ trời" mauthan68", nón cối bày ra mà không thấy ai làm đại diện, nên thương nghiệp nầy không ai tin. Cái nhãn hiệu rất mơ hồ của đại lý nón cối không có ai đại diện là" mauthan68" càng làm cho người ta nhìn ra tông tích.
 
-Chỉ chụp mũ những ai đưa lên tội ác của Việt Cộng thảm sát tết Mậu Thân ở Huế: đầu tiên là tinparis và Trương Minh Hòa ( ngoài những bài viết bằng tiếng Việt, tố cáo tội ác Việt Cộng, còn tố cáo với thế giới bằng quyển sách viết tiếng Anh:" from laborer to author"). Như vậy, đám mauthan68 là cái tên để ngụy trang, họ không đại diện cho nạn nhân mậu thân ở Huế, vì ai tố cáo tội ác Việt Cộng đều bị đánh phá, chụp mũ, nên chắc là đám MAUTHAN68 là những kẻ có quan hệ đến đảng, hay là các lực lượng nằm vùng, nhúng tay vào máu như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân…đó là lý do mà chúng nhét tên Trương Minh Hòa vào danh sách Việt Cộng nằm vùng và còn để hớ là tên được in đậm, màu đỏ để dể chú ý và chụp mũ…
 
-Những kẻ chạy tội cho Việt Cộng trong vụ thảm sát tết Mậu Thân 1968 thì không thấy mauthân68 nhét vào danh sách Việt Cộng nằm vùng như: Bùi Tín cho là đảng không chủ trương giết người, đó là do các đơn vị, cấp dưới. Nguyễn Quang Duy xem là đại diện cho Việt Tân, dù đương sự chối dài, Nguyễn Quang Duy đổ thừa cho Trung Cộng vụ tết Mậu Thân và còn bịt miệng nạn nhân, người Việt quốc gia là đừng nhắc đến làm mất tình" đoàn kết" để cùng nhau chống Tàu…
 
-Đảng Việt Tân luôn tìm cách xóa ngày quốc hận bằng thay tên khác: ngày thuyền nhân, ngày tị nạn, ngày diễn hành cho tự do, ngày hoa cách mạng và mới đây là ngày Việt Nam Cộng Hòa, do móc nối với nghị viện tiểu bang Virginia qua nghị quyết SJ-455. Đương nhiên là việc xóa tội ác nầy có cả vụ thảm sát tết Mậu Thân, thế mà không thấy: mauthan68 nhét tên đảng Việt Tân vào danh sách Việt Cộng nằm vùng ở nước ngoài. 

  • C-ĐẠI LÝ NÓN CỐI" GÓP CỨT":
Giám đốc điều hành, kiêm chủ nhân là Võ Văn Sáu, tức là Sáu Hồ Hởi và Sáu Bò Vang..gần đây được khách hàng đặt thêm tên là SÁU GÓP CỨT..nay dù tờ" góp cứt" đóng của, nhưng chủ nhân vẫn bô bô lấy tên" góp cứt" sau mỗi bài viết.
  

" Góp bao nhiêu cứt, tay không gớm. 
Thu biết bao giòi, chằng thế ê..". 

    Võ Văn Sáu" góp cứt" gốc là quân nhân" tình ca người đi biển", cấp nhỏ, thì không thể dựa vào quá trình đi lính mà vội cho là quốc gia, không đón gió…thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, đại tá Mai Viết Triết còn trở cờ, thì sá gì cái tên sĩ quân cấp úy sau 21 năm bò lên mà không trở cờ…do đó hắn nổi tiếng là đại lý nón cối công khai, vung nón cối chụp lung tung. 

-Phan Tuấn ở tại địa phương, bị Võ Văn Sáu chụp nón có nhãn hiệu cầu chứng " cờ quần hòe, sao vàng" lên đầu, đưa đến thưa kiện và vì Sáu Bò Vàng thuộc loại như là" du kích vô sản" nên không sợ bị bồi thường.

-Chụp mũ Trương Minh Hòa là Việt Cộng nằm vùng, hắn chụp mũ là Vẹm, khi chỉ dựa vào tờ giấy khen giả của bọn nằm vùng để chụp mũ.

-Ghép đại bà Hàn Giang Trần Lệ Tuyền với cán bộ cộng sản định cư ở Anh Quốc là Việt Thường để chụp mũ là Việt Cộng, khi những bài viết của bà Tuyền vạch mặt đám giặc thầy chùa Ấn Quang, Võ văn Ái, Việt Tân,tên Huỳnh Ngọc Chênh v.v.

-Gần đây chụp mũ Trương Minh Hòa và Hứa Vạng Thọ là tay sai của Trung Cộng, còn kết án là" phản quốc" trong khi đó tất cả những bài viết trên tinparis đều vạch trần bộ mặt thái thú Việt Cộng và những kẻ nào hòa hợp hòa giải, lợi dụng chiêu bài" bảo toàn đất tổ" như đảng Việt Tân để đoàn kết với Việt Cộng chống Tàu. Đây là điều mà Võ Văn Sáu nói trắng thành đen, y như lý luận của lũ Việt Cộng. Nên cái lối chụp mũ lung tung nầy không kết quả mà còn phản tác dụng, lòi ra tên Võ Văn Sáu là đại lý nón cối. Võ Văn Sáu cũng như Võ Văn Ái:" ai dám đụng tới huề thượng Thích Đôn Hậu, Thích Quảng Độ là phản quốc, xúc phạm đến vua Trần, vua Lý…".
  

" Võ Văn Ái trổ tài chụp mũ. 
Võ Văn Sáu, nón cối tung ra." 

     Võ Văn Sáu chụp mũ những đối tượng mà Việt Cộng ghét như: Trương Minh Hòa ( với 3 tác phẩm Anh ngữ), tinparis, tổng thống Ngô Đình Diệm, Thiên Chúa giáo, đảng Cần Lao…trái lại bất cứ ai vạch mặt bọn giặc thầy chùa, nêu tội tên nằm vùng Dương Văn Minh là bị Võ Văn Sáu" tặng cho nón cối". 

     Đó là bộ mặt thật của tên Sáu Góp Cứt, theo thiếu tá Đổ Châu Trọng, thì Võ Văn Sáu khẳng định chắc nịt:" Chế độ Ngô Đình Diệm ác hơn Việt Cộng"

Ông Trọng hỏi:" ông Diệm ác, sao lại từ bên Miên về vì sợ bị cáp duồn, lại về  miền nam đầu quân vào hải quân và em là Võ Văn Hưng được chính phủ Ngô Đình Diệm cho làm trưởng chi thông tin quận 5 Saigòn..?".

 Vỏ Văn Sáu cứng họng nên sau nầy chụp mũ luôn Đổ Châu Trọng và đảng Đại Việt đầu hàng cộng sản…do đó, hành vi chụp mũ rất lạc hậu của tên Sáu Góp Cứt, không khác gì" bọn khủng bố Việt Cộng" trước năm 1975: chặt đầu, ám sát…và nay ở nước ngoài thì" chụp mũ là Việt Cộng" nếu có lập trường khác với Võ Văn Sáu hay không theo hắn đánh tổng thống Ngô Đình Diệm, Cần Lao, Thiên Chúa Giáo…và nhứt là những ai vạch tội tên Dương Văn Minh, đám hang quỷ Ấn Quang, dâm tăng…thì Võ Văn Sáu tặng nón cối ngay trong khi đó ai cũng biết là Võ Văn Sáu ủng hộ Thích Chánh lạc vì "thùng phước sương".

    Như vậy, nếu nền đệ nhất Cộng Hòa ác như Võ Văn Sáu nói, thì tốt hơn hết là hắn phải ra miền bắc, đầu quân, trở thành"bộ đội thằng Hồ" và nếu vô đảng, trở thành công an, hay nhìn bà con, thì sau nầy cũng được đại tướng Võ Nguyên Giáp dành cho 1 chỗ để nạo thai trong ủy ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em. 

    Thực ra thì Việt Cộng thù tổng thống Ngô Đình Diệm qua sự thành công quốc sách Ấp Chiến Lược, đưa miền nam từ mất an ninh, thành an ninh gần như tuyệt đối. Dân miền nam biết ơn Ngô Đình Diệm và tới ngày nay vẫn luyến tiếc, vì tên nằm vùng Dương Văn Minh làm đất nước suy tàn, nên cộng sản mới thắng. Nhưng Võ Văn Sáu có cùng lập trường với Việt Cộng, mà oán thù Ngô Đình Diệm, người có công với đất nước.

*
*  *

Mới đây, tên Sáu Góp Cứt tung ra bài viết" dỡ như cứt" lộn xộn, lý luận không ra gì, hùa theo mauthan68 để chụp mũ tinparis và người chủ trương Hứa Vạng Thọ, sau đây là bài" tặng nón cối" của gã Sáu Góp Cứt: ( nhưng hắn vụn về, ghi tên nhóm Góp Gió vào, thì có 4 nhóm, chứ không phải 3 nhóm như bài viết)

TinParis Chống Cộng Hai Mang
 Kính thưa Quý vị Quan tâm,
     Trong bài viết “Cộng Sản Và Vũ Khí Truyền Thông” vừa qua, chúng tôi đã vạch ra, tại hải ngoại hiện nay có ba trung tâm chiến lược truyền thông (chúng tôi thấy được về mặt nổi) của cộng sản, đó là :
     - Nhóm Hồn Việt, của Việt Thường & Nguyễn Đức Chung, tại Anh Quốc.
     - Nhóm Góp Gió Võ Văn Sáu tại Hoa Kỳ 
     - Nhóm TinParis, của Hứa Vạng Thọ, tại Pháp Quốc.
     - Nhóm Saigon Nhỏ, của Đào-Nương Hoàng Dược Thảo, tại Hoa Kỳ.

          Trong 3 nhóm nầy, theo chúng tôi nhận xét, thì 2 Nhóm Saigon Nhỏ và Nhóm Hồn Việt UK, do CS dàn dựng ngay từ đầu, huấn luyện người và đưa ra hải ngoại nằm vùng. Riêng Nhóm TinParis thì bị móc nối về sau nầy, khi 2 người em của ông Hứa Vạng Thọ trở thành cán bộ cao cấp CSVN, đó là :

      * Ông Hứa Ngọc Thuận : Ủy Viên Thường Vụ Thành Uỷ, Trưởng Ban Quản Lý Đầu Tư và Xây dựng khu đô thị mới Nam TP; vừa đắc cử Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành phố HCM từ năm 2011.
      * Ông Hứa Hiền Minh : Ủy Viên Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam. (Xin vui lòng mở attachment để xem tài liệu đính kèm).
      Cũng trong bài viết trên, chúng tôi cũng có đề cập sơ lược về lý lịch của ông Hứa Vạng Thọ, là kiều dân Việt ở Cao Miên hồi cư trong thời gian Cao Miên mở chiến dịch “Chém người Việt” (Cáp Duồn) thời VNCH, và trở thành Nghị viên Hội Đồng Tỉnh - Tỉnh Vĩnh Long cho tới 30-4-1975.

      Theo dõi TinParis, có nhiều tin tức đa dạng, nói chung là có vẻ “chống Cộng”, đặc biệt tập trung một số bài viết chống cộng rất hăng của Hàn Giang Trần Lệ Tuyền, Trần Thanh, Dương Thanh Đông, Trọng Tín, Trương Minh Hoà…

      Nhưng nếu quan sát kỹ, ta thấy những thành phần “Chống Cộng 2 Mang” nầy chống kịch liệt Ngài Thích Quảng Độ và Giáo Hội PGVNTN; chụp mũ các nhà ly khai CS và các nhà đấu tranh cho dân chủ ở trong nước là chống cộng cuội; ủng hộ tham gia bầu cử quốc hội VC; nhưng chúng cố ý “tránh né” các hành động xâm lược của Trung Cộng đối với Việt Nam !

      Tập đoàn Việt gian Cộng Sản chỉ cần có thế.
      Cộng Sản sợ nhứt là GHPGVNTN và các thành phần CS thức tỉnh cũng như các tầng lớp trẻ, các nhà dân chủ đấu tranh ở trong nước.
      Theo dõi các việc làm của Hứa Vạng Thọ từ khi gia nhập Đảng  Đại Việt không có gì nổi bật, chống cộng tà tà… Rồi qua Pháp, ra tờ Sự Thật cũng tàn tàn không có gì nổi bật.Cho đến khi mở trang Web TinParis thì Hứa Vạng Thọ mới nổi bật, được nhiều cây viết chống Cộng hỗ trợ. Khi mở trang Web TinParis, nhìn thấy lá Cờ Vàng bay phất phới, ai dám bảo Hứa Vạng Thọ là Cộng sản ???
      Nhưng, “Thấy dzậy mà hỏng phải dzậy”.
     
 
Như đã nói, Hứa Vạng Thọ chỉ “chống Cộng” ở giai đoạn đầu; 
Giai đoạn 2 sau này thì Hứa Vạng Thọ trở cờ, dùng đội lính đánh thuê “Chống Cộng 2 Mang”, mở mặt trận đánh phá Giáo Hội Phật Giáo VNTN rất hung hãn.
      Không còn nghi ngờ gì : Hứa Vạng Thọ đã bị CS “móc nối” bởi 2 ông em Cộng Sản !

      Tóm lại, Hứa Vạng Thọ gốc là phần tử “Đại Việt” xôi thịt, chống cộng nửa mùa, nay đầu hàng CS có thể vì TIỀN BẠC hoặc được CS hứa hẹn danh lợi hay xôi thịt. Ông THỌ đã hiện nguyên hình là tên CHỐNG CỘNG HAI MANG.      Kết luận : Đối với những thành phần “vong bản” nầy, họ không có “Tổ Quốc” hay “Quê Hương”. Chúng chỉ biết có TIỀN, QUYỀN LỢI hay DANH VỌNG.
      Trân trọng.
GÓP GIÓ 30-5-2013.".
*
*  *
 
    Như vậy, mauthan68, Võ Văn Sáu đã đồng loạt mở chiến dịch nhịp nhàng, tấn công tinparis, đó cũng là nổi tức giận của Việt Cộng nên điều động lũ tay sai" biến tức giận thành chụp nón cối". 
 
    Trước năm 1975, nếu chính quyền quốc gia không sáng suốt, các cơ quan an ninh không nhìn ra kẻ thù và những âm mưu đen tối, thì Việt Cộng chỉ cần ra tay nhẹ nhàng: 
 
-Tung nhiều tấm truyền đơn chụp mũ: trưởng ấp, xã trưởng, quận trưởng, tỉnh trưởng, sĩ quan chỉ huy, trưởng ty cảnh sát…là Việt Cộng là " hai mang" như lối làm việc rất là" con nít mới đẻ" như tên Võ Văn Sáu, thì những người nầy bị cho, tin là cộng sản, bị mất chức, ở tù cả, là Việt Cộng đã tiếp thu miền nam từ lâu, chứ không phải đợi đến ngày 30-4-1975, nhờ ông Thiệu phá nát quân đội, mới thắng nổi.
 
-Theo như lối" chụp mũ" qua đầu óc nhỏ như con cá vồ của Võ Văn Sáu/Việt Cộng chỉ cần tung ra những" tờ giấy khen" như tờ giấy giả chụp mũ Trương Minh Hòa là Việt Cộng và nhét vô danh sách nằm vùng…vào các ông tỉnh trưởng, tướng lãnh tư lịnh từ tổng tham mưu đến quân đoàn, sư đoàn…thì an ninh quân đội bắt hết, lấy ai mà chỉ huy đánh cộng sản?. Và Việt Cộng đã tiếp thu từ lâu.
 
    Đó là vào thời điểm mà truyền thông chưa có kỷ thuật cao, mà dân trí, sáng suốt của chính quyền miền nam như thế, huống hồ là ngày nay, tin tức rất nhanh, thì những lối chụp nón cối của Việt Cộng không có kết quả, trái lại những đại lý nón cối tự lộ mặt.

 Không biết tên Sáu Góp Cứt ăn phải" lá cờ quần hòe" nên đầu óc bấn loạn mà chụp mũ lung tung và đám cờ quần hòe như Phiếm Đàm Hải Ngoại, mauthan69 cũng ngậm phải thứ" tàn dư của phụ nữ thải ra hàng tháng" nên ngu không thể tưởng, ngu hơn bò, đầu óc nhỏ như loại cá vồ trong ao cá mang tên hồ chủ tặc
. Chúng càng chụp mũ, càng lòi ra cái ngu, gian…nhưng người Việt hải ngoại có dịp lượng giá sự thành công của những người quyết tâm chống cộng là: khi bị trúng đòn quá đau, thì chúng phải la lớn, mà các đại lý nón cối nêu trên chính là" phản ánh" trung thực của đảng thái thú Việt Cộng, như chuyện trong lòng tức giận thì hiện ra ngoài là mặt đỏ bừng.

 
Những phản ứng chụp nón cối của Phiếm Đàm Hải Ngoại, mauthan68, Võ Văn Sáu, là phản xạ có điều kiện, nhưng ăn no tức bụng, giận quá thành mất khôn, thế là chúng đã tự lột các vỏ bọc, hiện nguyên hình là thứ tay sai của Việt Cộng ở nước ngoài, nên từ đó, thì mọi người nhận ra đó là các đại lý nón cối./.        Trương  Minh Hòa

28.05.2013