Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Tuesday, 31 July 2012

Cộng Đồng Tỵ Nạn Đông Bắc Hoa Kỳ chống văn công ĐÀM CON HEO.
***
Tuyên Bố
Liên Cộng Đồng Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ
v/v Đàm Vĩnh Hưng có mặt trong show nhạc tại Philadelphia
 
          Chúng tôi, đại diện các Cộng đồng, Đoàn thể, Tổ chức, Chính đảng… Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ đã nhóm họp tại thành phố Philadelphia thảo luận về việc “Ủy Viên Ban Chấp Hành Hôi Liên Hiệp Thanh Niên thành phố HCM là Đàm Vĩnh Hưng” có mặt trong SHOW NHẠC đêm 18-08-2012 tại Casino Harrah’s Chester.
Sau khi thảo luận, phân tích về mục đích và âm mưu của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam trong lãnh vực “Văn Hóa Vận” qua con bài “Đàm Vĩnh Hưng” nhằm gây bất ổn trong Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại, ngỏ hầu đánh lạc hướng dư luận về tội làm tay sai, bán đất dâng biển của Đảng Cộng sản Việt Nam cho quan thày Trung Cộng, nhất là trong lúc Trung Cộng đang hợp thức hóa việc chiếm vĩnh viễn Biển Đông của Việt Nam qua việc “hành chánh hóa, hiện diện hóa lực lượng quân sự” tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông của Việt Nam.
Chúng tôi đồng thanh quyết nghị:
1-    Một mặt vẫn kiên trì vận động các ca sĩ, ban nhạc, bầu show, ban giám đốc sòng bài, chính quyền địa phương thấy được âm mưu đen tối của CSVN qua “con bài Đàm Vĩnh Hưng” nhằm gây bất ổn trong cộng đồng Người Việt tại những địa phương khi có sự hiện diện của Đàm Vĩnh Hưng và yêu cầu rút tên Đàm Vĩnh Hưng ra khỏi Show hát.
2-    Một mặt chuẩn bị sẵn một cuộc biểu tình cho trường hợp cuộc vận động không kết quả, qua việc thành lập một ỦY BAN BIỂU TÌNH với thành phần nhân sự như sau:
Đồng Trưởng Ban: Chủ Tịch Ủy Ban Phối Hợp Đấu Tranh Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ và Chủ Tịch các Cộng Đồng Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ.
 Điều hợp tổng quát: Ông Nguyễn Văn Tánh (Chủ Tịch HĐĐB Cộng Đồng NVQG Hoa Kỳ), Ông Lý Văn Phước (Chủ Tịch Ủy Ban Phối Hợp), Ông Nguyễn Đình Toàn (Chủ Tịch CĐ Philadelphia).
Phát ngôn vi ên: Luật sư Nguyễn Thanh Phong (Chủ Tịch CĐ New York).
Tiểu ban vận động tài chánh: Ds Nguyễn Đức Nhiệm (Chủ tịch C Đ Pennsylvania), Bà Nguyễn Thị Thương (Phó Chủ tịch CĐ NVTD New Jersey).
Tiểu ban lo thủ tục pháp lý biểu tình: Ông Trần quán Niệm (Chủ tịch CĐ Nam New Jersey), Ông Charlie Lý (Trưởng Nhóm Trẻ-Việt USA).
Tổ lo biểu ngữ, cờ: Bà Thu Cúc (Hội trưởng Hội Phụ Nữ Vùng Đông Bắc Hoa  Kỳ), Ông Nguyễn Ngọc Kim (Đại diện đảng Việt Tân).
Tiểu ban an ninh trật tự: Ông Nguyễn Văn Châu (Hội Trưởng Hội Cựu QN/QLVNCH), Ông Nguyễn Công Anh (Hội Trưởng Hội Cựu SVSQ/TBTĐ), Ông Trần Văn Yến (Hội Phó Hội Cựu SVSQ/TBTĐ).
 
Chúng tôi kêu gọi đồng hương cố gắng kiềm chế, đấu tranh ôn hòa, bất bạo động trong khuôn khổ luật pháp Hoa Kỳ, bằng cách tích cực vận động các ca sĩ, ban nhạc, bầu show, chính quyền điạ phương, hoặc viết thư, Fax hay gọi điện thoại trực tiếp đến Ban Giám Đốc sòng bài yêu cầu rút tên “Ủy Viên Hội Liên Hiệp Thanh Niên…” ra khỏi show hát đêm 18-08-2012 tại  HARRAH’S PHILADELPHIA, 777 Harrah’s Blvd, Chester, PA 19013. Phone: 1-866-554-5590, Fax: 484-490-1919
Cuộc họp cũng quyết định không sinh hoạt, không hợp tác với bất cứ ai cộng tác với cán bộ của Cộng Sản Việt Nam đưa ra Hải Ngoại, nhất là trong lãnh vực “Văn hóa vận”.
 
Làm tại Philadelphia, ngày 29 tháng 7 năm 2012.
Đồng ký tên:
01-Ông Nguyễn Văn Tánh: Chủ Tịch HĐĐB Cộng Đồng NVQG Hoa Kỳ.
02-Luật sư Nguyễn Thanh Phong: Chủ Tịch CĐ NVQG New York.
03-Ông Lương Đức Thọ: Phó Chủ Tịch Nội Vụ CĐ New York.
04-Ông Đỗ Hồng Anh: Chủ Tịch CĐ Wasington DC, VA & MD.
05-Ông Lê Minh Thiệp: Phó Chủ Tịch CĐ Washington DC, VA & MD.
06-Ông Lý Văn Phước: Chủ Tịch UB Phối Hợp Đấu Tranh Vùng Đông Bắc HK.
07-Ông Nguyễn Trung Châu: Tổng Hội Trưởng TH Cựu TNCT Việt Nam.
08-Ông Trần Quán Niệm: Chủ Tịch CĐ Nam New Jersey.
09-Ông Nguyễn Đức Nhiệm: Chủ Tịch HĐCH CĐ Tiểu bang Pennsylvania.
10-Ông Phạm Văn Út: Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu Cộng Đồng Philadelphia.
11-Ông Cao Xuân Khải: Chủ Tịch CĐ New Hampshire.
12-Ông Nguyễn Thanh Bình: Chủ Tịch CĐ Massachusetts.
13-Trần Văn Giỏi: Chủ Tịch CĐ Connecticut.
14-Ông Nguyễn Đình Toàn: Chủ tịch HĐCH Cộng Đồng Philadelphia.
15-Bs. Đỗ Văn Hội: Chủ Tịch HĐĐB Cộng Đồng Florida.
16-Ông Lưu Văn Tươi: Chủ Tịch HĐCH Cộng Đồng Florida.
17-Bà Loan Lưu Nguyễn: Chủ Tịch CĐ Người Việt Tự Do New Jersey.
18-Bà Nguyễn Thị Thương: Phó Chủ Tịch CĐ Người Việt Tư Do New Jersey.
19-Ông Nguyễn Văn Châu: Hội Trưởng Hội Cựu QN/QL/VNCH Philadelphia
20-Ông Hồ Trầm Xuân Thưởng: Hội Trưởng Hội Không Quân PA, NJ & DE.
21-Ông Nguyễn Ngọc Kim: Đại diện cơ sở Việt Tân tại Philadelphia.
22-Ông Charlie Lý: Trưởng Nhóm Trẻ Việt-USA.
23-Ông Cao Văn Chư: Đại diện Chùa Bồ Đề.
24-Bà Trần Thị Thoa: Hôi Trưởng Hội Hùng Vương Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ.
25-Ông Nguyễn Công Anh: Hội trưởng Hội Cựu SVSQ/TBTĐ.
26- Ông Trần Văn Yến: Phó Hội trưởng Hội Cựu SVSQ/TBTĐ.
27-Ông Lê Hữu Bính: Đại diện Đại Việt Cách Mạng Đảng thành phố Phila.
28-Ông Nguyễn Tấn Hợi: Đại diện Hội Bình thuận.
29-Ông Nguyễn Tường Thược: Khu Hội Trưởng CTNCTVN/ New Jersey.
30-Bà Thu Cúc: Hôi trưởng Hội Phụ Nữ Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ.
31-Ông Nguyễn Thọ Sứ: đại diện Hội Đồng Hương Quảng Trị.
32- Cô Trương Tú Lê: Đại diện Hội Đồng Hương Thừa Thiên – Huế.
__._,_.___
Attachment(s) from hung vu
1 of 1 File(s)
 
ĐÂY CÁI GỌI LÀ KIẾN NGHỊ CỦA ĐỨA CHĂN TRÂU VIỆT CỘNG NẰM VÙNG TRẦN ĐÔNG ĐỨC (Tên giả) CHỦ BÁO NGƯỜI VẸM ĐÔNG BẮC -
 
NỘI DUNG BÀI NẦY CỐ TÌNH NHẮM MẮT BINH VỰC CHO VŨ QUÍ HẠO NHIÊN và BÁO NGƯỜI VẸM NAM CALI./- Mt68
(Chúng tôi cập nhựt tên nầy vào DS Nằm Vùng ngay- Tên thật là gì ai biết xin mách giùm.)
 
31/07/12 | Tác giả: Trần Đông Đức

Kiến nghị gởi cộng đồng Nam California

Trụ sở báo Người Việt tại Nam Cali
Mấy hôm nay, chuyện ký giả Vũ Quí Hạo Nhiên của báo Người Việt vì bị sơ suất về vấn đề biên tập mà bị mất chức và mất việc. Chân tình mà nói, thật là tiếc cho anh bạn Hạo Nhiên của tôi quá! Tôi quen với báo Người Việt cũng qua anh Vũ Quí Hạo Nhiên và cũng nhờ đó mà có ấn bản Người Việt Đông Bắc ra đời.
Tình bạn giữa tôi và anh Hạo Nhiên cũng xảy ra trong nghịch cảnh, trước đây, khi xảy ra vụ “chậu rửa chân”, tôi có sự ác cảm nhất định nào đó với anh Vũ Quí Hạo Nhiên và nhận xét rằng anh ấy xúc phạm cộng đồng và Việt Nam Cộng Hòa thái quá. Cũng thú nhận là tôi lấy làm mãn nguyện khi anh ấy bị mất chức mất việc vào lần đó.
Thế rồi, tôi tình cờ gặp mặt Hạo Nhiên trong một khóa huấn luyện nghiệp vụ của đài BBC ở London. Khi có cơ hội tìm hiểu về con người và suy nghĩ của anh ấy, tôi có sự cảm thông và thấu hiểu. Anh ấy cũng phải gánh chịu hậu quả về cá tính “nguyệt điểu mông lung” đầy chất nghệ sỹ của mình.
Không gian nghệ thuật dài rộng bao la – ý tưởng tung tăng như cánh bướm – quãng đường nhân sinh có khi thẳng tắp có khi trắc trở. Chỉ tiếc là khi con người ta cố tình giam cầm cảm xúc, ác hóa cách diễn đạt để coi đó như là một biện pháp chà đạp người khác đến tận cùng thì mọi thiện chí hàn gắn đều trở nên phù phiếm. Tôi không có sự cảm thụ về bức hình chậu rửa chân chỉ vì thói chỉ thích xem các loại hình mỹ thuật dễ hiểu như kiểu phong hoa tuyết nguyệt, nước chảy núi cao, hiện ý hiện tình một cách rõ rệt.
Những thứ loại hình nghệ thuật biểu ý xa xôi khác cần phải có lời hướng dẫn. Hạo Nhiên đã hướng dẫn tôi để hiểu về màu sắc hiện thực. Dụng ý của anh hoàn toàn lương thiện khi biên tập bài này, như vậy là quá đủ để tôi thay đổi định kiến về một con người.
Cũng nói thêm, nếu nói loại hình nghệ thuật đó là một sự xúc phạm về mặt hình ảnh của quốc kỳ VNCH thì chính những người phản đối lại in to, phóng lên, tô đồ giữa nơi công chúng cho “bức hình ô nhục” này thêm phần phổ biến. Đây không phải là chuyện đáng buồn cười lắm sao? Lấy tâm lý tôn nghiêm mà phán xét thì chính những người in lại ấn phẩm này để biểu tình phản đối lại là người tự chà đạp hình ảnh quốc kỳ VNCH nhiều hơn. Ví dụ, khi ra đường nghe ai chửi tới bố mẹ mình bằng lời lẽ nặng lời tục tĩu, thì không ai lại dùng nguyên văn từ ngữ đó để nói đi nói lại nhiều lần bao giờ.
Về góc cạnh hiện thực xã hội, những người phản đối cũng quên đi một tâm lý quan trọng của rất nhiều người đang sống bằng nghề móng tay móng chân. Nếu coi đó là dụng cụ hạ đẳng thì tự thân người biểu tình đã xúc phạm biết bao nhiều tầng lớp, bao nhiêu gia đình, con em Việt Nam trong cộng đồng. Có thể nào vô hình trung, người phản đối gieo vào lòng người khác một cảm giác nhục nhã không đáng có mà nghề nghiệp bị biếm chỉ không thể nào có đủ ngôn từ để đem ra tranh luận. Nếu tôi là người làm nghề móng tay thì nghe đến những câu hò hét mang tính chà đạp thân phận như thế thì trái tim và lòng tự tôn của tôi cũng khổ sở như đang bị những nhát dao đâm.
Kể từ khi nhận ra góc cạnh này, tôi không còn chung suy nghĩ như những người biểu tình phản đối nữa. Tôi kết bạn với Hạo Nhiên qua facebook và nhận thấy ý tưởng có phần liều lĩnh và cá tính tự tại đã làm nên tên tuổi một ký giả. Tôi tin rằng báo Người Việt phục chức lại cho anh Hạo Nhiên cũng là điều phải đạo.
Cũng qua kinh nghiệm này, tôi cũng có một số thay đổi nhận thức lại các mối quan hệ trong cuộc sống. Không phải ai nói lời chống cộng hào hùng cũng là lý tưởng tràn đầy, lương tri khí chất. Không phải ai bị quần chúng cay nghiệt cũng là bán rẻ lương tâm, Việt gian phản quốc. Điều này, quý vị cộng đồng cần phải suy nghĩ và xét lại căn nguyên của vấn đề. Xin đừng dùng danh nghĩa của các anh linh tử sĩ Quân, Dân, Cán, Chính VNCH làm chuyện bao đồng để rồi thóa mạ nhân cách của những con người khác.
Sau vụ báo Người Việt xảy ra tai nạn biên tập lần này, tôi đã viết bài ghi nhận sự trên đài BBC một cách khách quan và độc lập nhất mà tôi có thể. Quan điểm của tôi đi ngược với Người Việt ở California về việc sa thải anh Hạo Nhiên và tôi vẫn bảo vệ ý kiến này.
Tôi cũng đã cho đăng bài viết này trên tờ Người Việt Đông Bắc. Đây là bản sắc khác biệt giữa các ấn bản mà tôi tin rằng Người Việt đã tôn trọng trong thoả hiệp lúc đầu.
Do đó, việc quí vị trong cộng đồng ở California vẫn tiếp tục phản đối báo Người Việt rồi đưa ra những yêu sách phi lý, đụng chạm đến quyền lợi truyền thông của một số ấn bản ở các địa phương là phản ứng thái quá. Là ấn bản tuần báo mua lại tin tức và chuyên môn của Người Việt, tôi không đồng ý với việc quý cộng đồng đã quy chụp người từ xa bằng những đòi hỏi phi thực tế.
Trong cộng đồng ở California cũng có một số tên tuổi mà xưa nay tôi quý mến như luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa của phong trào Hưng Ca. Tình cảm cá nhân thì đã quý mến nhau, thế mà nghe những nhận định của anh về vụ việc này khiến tôi vừa băn khoăn vừa thất vọng. Ở vị trí của anh, đáng ra không cần phải chủ trì một phiên họp cộng đồng như thế. Tôi cũng thấy những tên tuổi khác vốn ôn hòa và biết chuyện lại ký tên vào những văn thư lên án báo Người Việt một cách đầy cảm tính. Nếu quý vị cộng đồng không điều chỉnh cảm xúc, soi xét lương tri mà tuỳ hứng sa đà theo những luận điệu thô bạo, quy chụp, kết bè kết phái thì quý vị đã tự làm hoen ố tên tuổi và nghĩa khí của chính mình.
Quý vị cộng đồng thử nghĩ lại xem, khi một người sa cơ thất thế, người ta đã tỏ lòng hối tiếc rồi – có một lời xin lỗi, có một ý nguyện khắc phục như trường hợp báo Người Việt thì coi như là người ta đã đặt địa vị và chính nghĩa của chúng ta lên cao biết bao nhiêu. Đổi lại, báo Người Việt lại bị mang tiếng hèn với một số độc giả vì sa thải ký giả quá vội vàng.
Nước đục thả câu, nước đục béo cò, ở một góc độ khác, tai hoạ của người này chính là manh nha cơ hội của kẻ khác. Những người đứng sau lưng chi phối được cuộc họp này chính là những thế lực xấu xa nhất đang lăm le thủ đoạn để mưu lợi. Thật vậy, kể từ khi Người Việt bên kia gặp nạn, cá nhân tôi cũng chẳng hề vui vì duyên văn nghiệp báo mới bắt đầu đã có phần trắc trở. Nói ra thì cũng buồn cười, tôi cũng bị những thế lực này nọ hăm dọa đặt ra điều kiện để rời bỏ báo Người Việt. Họ đã không từ bỏ thủ đoạn khủng bố tâm lý nào như gọi điện thoại người thân bạn bè nhắn tin, thóa mạ gia cảnh, cha mẹ, vợ con, rình rình mò mò lên facebook của tôi để dùng những tấm hình công cộng rồi lừa bịp dư luận làm như đó là tài liệu khả tín mang hơi hướng của “thuyết âm mưu”. Những con người đê tiện vô liêm sĩ này tự hào là đang điều khiển cả cộng đồng để tấn công báo Người Việt sau khi mọi thương lượng với tôi đã thất bại.
Được tiếp máu bởi nhu cầu cạnh tranh, ông Ngô Kỷ và bà Đào Nương Hoàng Dược Thảo đang ra sức cấu kết khơi động phong trào ném bùn ném đá này. Chỉ tiếc là cộng đồng Nam California, đường đường là những nhân vật mang di sản chính nghĩa VNCH, có tình có lý lại bị điều khiển từ xa bởi những người không xứng đáng. Ngô Kỷ thì tôi nói cũng bằng thừa vì những gai góc trên con người nó cố tình giãy dụa chỉ che đậy bản chất mất tự tin và sự cô độc khi bị bạn bè và người thân xa lánh. Những người đã lỡ lầm dung dưỡng nó như tôi bây giờ hối tiếc không hết. Những ngày tháng quen biết nhau, hắn ta đã biết hết những nghịch cảnh của gia đình như cha già mẹ chết, vợ dại con thơ… Bây giờ nó lại hăm dọa đem ra công chúng một cách trơ tráo và vô đạo đức. Nếu con người này một ngày còn trâng tráo tự cho mình mang sứ mệnh bảo vệ cho chính nghĩa quốc gia, thì phải chăng chính chính nghĩa của chúng ta đang bị đánh cướp và bị thóa mạ nghiêm trọng. Tôi có lời cảnh cáo hắn và những ai đang cố tình dung dưỡng hắn.
Nhiều người ở Philadelphia khi đọc báo Sài Gòn Nhỏ thường đùa nhau “để xem tuần này tờ Sài Gòn Nhỏ bươi móc những gì?”. Chỉ cần một câu nói cũng đủ đánh giá tư cách. Sự nghiệp “chống cộng nuôi con” của Đào Nương chính ra là một sự sĩ nhục to lớn nhất cho hàng ngũ Quân, Dân, Cán, Chính. Nếu quý vị có lương tri hãy suy xét điều này trước khi bị rơi vào cạm bẫy kích động, dây máu ăn phần của tờ Sài Gòn Nhỏ.
Một nhân vật sóng gió ở Philadelphia đã dùng cụm từ “tệ hại” để chỉ đích danh Hoàng Dược Thảo trên mặt báo trước đây vì những thâm ý ác độc để mắng chửi người khác. Đây cũng là bản chất hạ tiện không biết nhục nhã của người đàn bà khi cầm bút. Cho dù, người có mồm loa mép giải, biết cách tự trào tự phúng, tự thóa mạ lòng tin, xúc phạm nhân phẩm người khác trong mấy chục năm qua nhưng rồi những loài yêu ma tà mị lúc nào cũng có khắc tinh. Đã đến lúc chân tướng của Hoàng Dược Thảo nên được lộ ra giữa trời xanh mây trắng hơn là các vị cựu quân nhân phải bị đầu độc bởi những kích động lưu manh bá đạo của nó.
Ấn bản Sài Gòn Nhỏ ở Philadelphia gần đây phải đổi người đại diện để che đậy cho một sự thất bại về mặt xuất bản, cho nên tấn công Người Việt và những liên hệ của cộng đồng ký giả, cộng tác viên của báo Người Việt chính là một dục vọng mang tính chất “xấu xí làm chuyện chú ý” để vớt vát thân phận rách rưới không thể phát triển được ở Philadelphia.
Tôi đã từng tuyên bố với người đại diện Sài Gòn Nhỏ ở Philadelphia là “nước sông không đụng nước giếng” và anh ta đã đồng ý. “Thế nhưng nếu bả đã đụng rồi thì không còn gì để kiêng nể!”. Việc đem tên tôi phơi trên mặt báo như thế là không được với tôi rồi, chưa nói đến những kêu gọi cô lập tẩy chay Người Việt đụng chạm đến quyền lợi thông tin và độc giả ở địa phương này.
Tuy vẫn có người tát nước theo mưa, có ân oán giang hồ gì từ trước để mong trả đũa báo Người Việt nhân vụ tại nạn biên tập này – một mặt, tôi hoàn toàn tôn trọng đây là một cuộc chơi mang tính truyền thông, tuy nhiên, nếu đem chính nghĩa quốc gia, danh dự cộng đồng ra để rồi đi đến những giải pháp nghiệt ngã thì là điều không nên làm. Trên hết, quý vị cộng đồng đang bị những thứ không xứng đáng, phường dở hơi cấu kết nhau sử dụng số đông như một phương tiện chia rẽ các mối quan hệ trong cộng đồng khắp nơi há chẳng phải là một sự sĩ nhục to lớn cho chúng ta hay sao?
Cộng đồng là nơi mang tính bao dung và xây dựng. Cộng đồng tuyệt đối không phải là nơi dung dưỡng cho xu hướng phá họai làm nơi nảy nở cho những tham vọng lưu manh và bất chính.
Trần Đông Đức
Chủ Bút
Người Việt Đông Bắc

Theo Facebook Trần Đông Đức
  MIỆNG LƯỠI CỦA ĐỨA NẰM VÙNG TUYÊN VẬN LÚC THÌ "TRẮNG", LÚC "ĐEN" hay "VÀNG" ... TÙY THEO NHU CẦU ĐÁNH LỪA DƯ LUẬN -
NGUYỄN HƯNG QUỐC KHÔNG PHẢI VƯỢT BIỂN TỴ NẠN MÀ QUA ĐÔNG ÂU CÔNG TÁC CHO VIỆT CỘNG RỒI TÌM CÁCH Ở LẠI -
MÓC NỐI QUA ÚC SỐNG DO TÊN NẰM VÙNG NGUYỄN XUÂN THU ĐỠ ĐẦU và VIỆT TÂN ĐÁNH BÓNG BẰNG "GIẢI THƯỞNG KHÁNG CHIẾN" (Mặt trận HCM).
NGUYỄN HƯNG QUỐC LỘ DIỆN VÌ CÔNG KHAI CA TỤNG HỒ CHÍ PHÈO LÀ NHÀ YÊU NƯỚC TÀI BA CỦA THẾ KỶ 20
và HẮN NÓI: "Không cần biết CHÍ PHÈO lấy ai, bỏ ai, hay bao nhiêu vợ ...Vì CHÍ PHÈO là một nhà lãnh đạo VN tài giỏi nhứt của thế kỷ 20 ...etc..." (*Đại ý như vậy-Mt68)
- NGUYỄN HƯNG QUỐC LÀ ĐỒNG BỌN CỦA BÙI TÍN, DƯƠNG THU HƯƠNG - VŨ THƯ HIÊN - NGUYỄN CHÍNH KẾT ... ĐỀU LÀ NHỮNG ĐỨA ĐẶC CÔNG TUYÊN VẬN TRÁ HÌNH./- Mt68

Tại sao viết về chính trị?
Người Việt Nam xuống đường biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội, ngày 22/7/2012
 các cuộc gặp gỡ với bạn bè cũng như với độc giả trong chuyến đi Mỹ vừa rồi, một trong các câu hỏi tôi nghe nhiều nhất là: Tại sao mấy năm gần đây tôi lại quay sang viết về chính trị, hơn nữa, càng ngày càng viết nhiều về chính trị? 

Câu trả lời của tôi, rất đơn giản, thế này: Với người cầm bút lưu vong, việc viết về chính trị là điều bình thường. Gần như là tự nhiên. Đáng lẽ nó không gợi nên bất cứ một thắc mắc nào cả.

Có ba lý do chính.

Thứ nhất, lưu vong, đặc biệt lưu vong của người tị nạn, tự bản chất, là một sự lựa chọn chính trị. Có người ra đi vì chính trị, vì những đe dọa bắt bớ, tù đày, thậm chí, hãm hại; nhưng cũng có người ra đi chỉ vì những khó khăn và bế tắc về kinh tế; nhưng dù bất cứ lý do gì đi nữa, việc quyết định rời khỏi đất nước để sống hẳn ở hải ngoại cũng vẫn là một lựa chọn mang tính chính trị. Đó không phải chỉ là sự lựa chọn giữa hai công việc hay hai địa điểm cư trú mà còn là sự lựa chọn giữa hai quốc gia, hai thể chế, hai tương lai, hai cái nơi mình sẽ được nằm xuống trong chuyến đi lần cuối. Với bất cứ người nào, sự lựa chọn như thế cũng đều quan trọng. Với người Việt Nam, vốn không hề có truyền thống phiêu lưu và vốn có tâm lý gắn bó với cái gọi là quê cha đất tổ, sự lựa chọn ấy lại càng quan trọng. Chắc chắn đó là một trong những lựa chọn quan trọng nhất trong đời.

Thứ hai, trước một lựa chọn như thế, người ta không thể không dằn vặt, không day dứt. Sự dằn vặt và day dứt ấy sẽ còn lại mãi. Như một ám ảnh không nguôi. Một trong những nét tâm lý nổi bật của những người lưu vong được giới nghiên cứu đề cập đến nhiều nhất là tâm lý bất an, lúc nào cũng thấy lạc lõng, không bám vào một không gian nhất định nào cả. Với quê gốc, đã xa lắc, người ta không muốn hoặc không thể trở về hẳn. Với quê khách, nơi người ta đang sống và có lẽ sẽ sống đến cuối đời, người ta mãi mãi thấy xa lạ. Người ta sống ở đây mà không ngớt hướng về bên nọ. Tâm lý của người lưu vong là tâm lý ở-giữa (in-between). Giữa hai quốc gia và hai nền văn hóa. Giữa quá khứ và hiện tại. Giữa hoài niệm và ước mơ. Bởi vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi những người lưu vong, thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng bị ám ảnh về chính trị ở quê nhà. Cứ gặp người lưu vong là lại nghe chuyện chính trị.

Trước khi chế độ cộng sản ở Nga và Đông Âu sụp đổ, những người lưu vong đến từ Nga và Đông Âu, ở Tây phương, cũng túm tụm với nhau, trong các quán cà phê, ngày này sang ngày khác, bàn chuyện chính trị như thế. Người Việt Nam cũng không khác. Ghé bất cứ quán cà phê Việt Nam nào ở ngoại quốc, đặc biệt ở California, chúng ta đều dễ dàng nhìn thấy những người khách quen thuộc, dường như đến đó mỗi ngày, chỉ để bàn mỗi một chuyện: chính trị Việt Nam. Mà đó hẳn không phải là ngoại lệ. Cứ quan sát các bữa ăn chung với bạn bè trong nhà mà xem. Đề tài phổ biến nhất cũng vẫn là chuyện chính trị. Có thể nói, rời khỏi quê hương, bất cứ người lưu vong nào cũng bị siết chặt bởi vòng kim cô chính trị. Không thể thoát được.

Thứ ba, chính trị không phải chỉ là một chọn lựa bước đầu hay một ám ảnh không dứt; với người lưu vong, chính trị còn gắn liền với ý niệm về bản sắc, nghĩa là, nói cách khác, chính trị trở thành một yếu tố có tính bản thể luận để định nghĩa mỗi người, để giải thích lý do tại sao người ta lại sống (và chết) ở đây chứ không phải là bất cứ nơi nào khác. Ngày xưa, Aristotle từng nói: con người là một con vật chính trị. Câu nói ấy càng đúng với người lưu vong: Mỗi người lưu vong nhất thiết phải là một con vật chính trị. Người lưu vong nào, nhất là những người lưu vong thuộc thế hệ thứ nhất, tuyên bố mình không quan tâm đến chính trị, không hề nghĩ đến chính trị, người ấy đang nói dối hoặc đang tự đánh lừa mình. Sự thực, khi bản sắc của họ được định nghĩa bằng chính trị; họ không thể thoát được chính trị. Trừ phi họ muốn tự phủ nhận chính họ.

Với ba lý do ấy, không có gì lạ khi một người cầm bút lưu vong bàn đến chính trị. Đó là phản ứng tự nhiên và bình thường. Với họ, chỉ có việc né tránh chính trị mới là một cố gắng đầy ý thức một cách không tự nhiên và không bình thường. Xin nói ngay: cái gọi là “không tự nhiên” và “không bình thường” ở đây nên được hiểu từ góc độ tâm lý. Chứ không phải là đạo đức học. Tức không gắn liền với hàm ý phê phán nào cả. Đó chỉ là một chọn lựa của từng cá nhân. Mỗi chọn lựa đều có những lý do nhất định. Trong một xã hội dân chủ, chúng ta hoàn toàn tôn trọng những lựa chọn như thế. Hơn nữa, từ góc độ văn học và nghệ thuật, không có chọn lựa nào đúng hơn chọn lựa nào. Người cầm bút chỉ nên được đánh giá ở kết quả cuối cùng: Tác phẩm. Và tác phẩm chỉ nên được đánh giá từ một tiêu điểm: thẩm mỹ.

Nói né tránh chính trị là một lựa chọn có ý thức cũng có nghĩa là muốn nói: Đó chỉ là chuyện bên ngoài. Sâu trong tiềm thức và lẩn khuất trong từng giấc mơ của mỗi người lưu vong bao giờ cũng có những con ma chính trị không ngừng gào thét.

Sự khác biệt giữa người này và người khác, cũng như, ở mỗi người, giữa thời điểm này và thời điểm khác, chỉ ở cách thế hành xử với những con ma ấy mà thôi. 
AI ĐỨNG SAU LƯNG ĐÀI PHÁT THANH RẦM RỘ NẦY ?
HỆ THỐNG ĐÀI TƯ NHÂN NẦY TO LỚN KHÔNG THUA GÌ ĐÀI SBS CỦA CHÍNH PHỦ ÚC -
KIỀU TIẾN DŨNG NẦY CHƯA HỀ LÀ MỘT NGƯỜI SINH HOẠT VỚI CỘNG ĐỒNG TỴ NẠN ÚC CHÂU
- KIỀU TIẾN DŨNG CŨNG CHƯA NGHE NÓI LÀ MỘT THƯƠNG GIA Ở ÚC
- VẬY ĐÀI HỒN VIỆT VÌ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN HAY VÌ LÝ DO KINH DOANH ??? HOẶC VÌ ĐỘNG CƠ NÀO KHÁC ???
RIÊNG TRẦN NHƯ HÙNG (QUỐC VIỆT) SAO LẠI ĐI THEO NGUYỄN GIA KIỂNG ???
TỪ TỪ HỒN VIỆT SẼ HIỆN RA TRƯỚC ÁNH SÁNG ... "BAN NGÀY GIỮA ĐÊM ĐEN"./- Mt68
Tuesday, 31 July 2012 8:08 PM
 

Hồn Việt Radio bắt đầu phát thanh từ ngày 1 tháng 8 năm 2012

Phát thanh toàn quốc mỗi ngày từ 8 giờ tối đến 9 tối -giờ Đông bộ Úc châu -AEST- trên các tần số ...


Victoria
Melbourne 1593AM
Sheparton 1629AM
Mildura 89.1FM
Swan Hill 87.6FM
Wangaratta 1629AM


News South Wales
Sydney 1539AM
Gosford/New Castle 801AM
Wollongong 1675FM
Griffith 90.5FM


ACT
Canberra 1629AM hay 1593AM


Queensland
Brisbane 1059AM
Atherton 99.1FM
Ingham 96.9FM
Mackay 1629AM
Rockhampton 1611AM
Gladstone 1620AM
Goldcoast 1620AM
Sunshine Coast 1620AM
Toowoomba 1620AM


South Australia
Adelaide 1629AM
Mount Gambier 1629AM
McLaren Vale 1620AMWestern Australia
Perth: 657AM
Esperance 1611AM
Kalgoorlie  1611AM
Albany 1629AM


Northern Australia
Darwin 1611AM
Palmerston 90.7FM
Alice Springs 1611AMTasmania
Hobart 1611AM
Launceston 1611AM
Devonport 1611AM


Mọi chi tiết xin liên lạc:


email: honvietradio@nicheradio.com.au
hoặc honvietradio@yahoo.com
Kiều Tiến Dũng: 0439-551-072 / Quốc Việt: 0414-588-866 
Xin lưu ý:
  • Quý vị có thể nghe chương trình phát thanh Hồn Việt bằng Radio thường, không cần phải mua máy thu thanh đặc biệt.

  • Quý vị có thể nghe Hồn Việt Radio trên iPad và iPhone - Trước hết quý vị cần có Tunein Radio App (download miễn phí từ  App Store). Sau khi install xong, quý vị chỉnh đài bằng cách đánh tần số địa phương của mình vào chỗ tìm (search), thí dụ ở Melbourne thì quý vi tìm tần số 1593. Đài bắt được hiện lên sẽ là  Rete Italia (tên  của chương trình tiếng Ý) . Đến giờ của Hồn Việt, Radio quý vi có thể nghe ngay trên iPhong hay iPad của mình. Từ đó Hồn Việt Radio được lưu trữ trên Tunein Radio và quý vị không cần phải tìm lại mỗi lần nghe.
Sent: Thursday, July 19, 2012 9:32 AM
Subject: [Bulk] BAN LEN TIENG FINAL

BẢN LÊN TIẾNG CỦA LIÊN KHU HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ
VIỆT NAM NAM CALI VÀ LOS ANGELES
 
VỀ VIỆC NHẬT BÁO NGƯỜI VIỆT
ĐĂNG BÀI XÚC PHẠM TOÀN THỂ QUÂN, CÁN, CHÍNH VIỆT NAM CỘNG HOÀ.
 
 
              Để rộng đường dư luận, bài này đă được nhờ đăng trên Nhật Báo Ság̣n Nhỏ số 1164 ngày Thứ Tư 18 tháng 7, 2012 phát hành tại Little Sàig̣n, Quận Cam, TB California.
             Nay xin chuyển đến đến báo mạng Tổng Hội :Chính Việt Online và  quư độc giả Chiến hữu CựuTù Nhân ChínhTrị Việt Nam.
ooOoo
 
            Trong cái gọi là Thư Xin Lỗi của Chủ nhiệm nhật báo Người Việt có câu: "Nhật báo Người Việt mới phạm một lỗi nặng nề..." Ấy là "mục Thư Độc Giả trên báo Người Việt đă in một lá thư với lời lẽ hàm hồ có lợi cho chế độ cộng sản và c̣n xúc phạm toàn thể quân, dân, cán chính Việt Nam Cộng Hoà". Người cựu tù nhân chính trị chúng tôi, trước tiên, nghĩ rằng những ǵ báo Người Việt đă làm bấy lâu nay, c̣n rành rành trên giấy mực những bài báo quốc gia chân chính lên án họ, trong các thước phim quay cảnh đồng bào biểu t́nh phản đối họ, trên các bức ảnh không dấu giếm việc chủ bút của họ là cố Đỗ Ngọc Yến" đi ngày" với các cán bộ cao cấp của cộng sản. Những chứng tích như vậy cho phép chúng ta hiểu chữ mới theo nghĩa "lại một lần nữa"! Một sự gián tiếp nh́n nhận và thách thức, mà các chữ xin lổi là một thứ b́nh phong che cho có lệ mà thôi. Để góp tiếng với cao trào phản kháng đang dâng lên, xin nhắc lại đây vài sự kiện điển h́nh.
 
            Số báo gọi là Giai Phẩm Xuân Bính Tuất 2006 của Người Việt ở các trang 156-157, dưới nhan đề H́nh ảnh 18 vị La Hán chùa Tây Phương, đă đăng bài thơ 15 đoạn của nhà thơ cộng sản Huy Cận. Ai cũng biết Cù Huy Cận, 1919-2005, cùng với Tố Hữu, chẳng hạn, là nhũng người đem khả năng làm thơ để phục vụ cho chế độ dộc tài cộng sản Miền Bắc. Thơ của họ không mang tính nhân bản, không do cảm hứng hồn nhiên của con người mà có. Thơ của họ phải có chủ đích, phải có tác dụng chuyên biệt: tô điểm huyền thoại lănh tụ, hoặc hổ trợ cho đường lối chính sách của Đảng. Đọc bài thơ vừa nói ta thấy phần đầu mô tả các vị La Hán h́nh hài gầy guộc., méo mó, trên mặt các tượng " nửa như khói ám, nửa sương tà"!. Hoá ra là v́ các vị thấy đời đau khổ quay mặt tám hướng mà hỏi trời sâu, măi không được trả lời. Nhưng nhà thơ Huy Cận th́ cho rằng dưới cái nh́n của ḿnh "mặt tượng dường tươi lại, xua bóng hoàng hôn tan khói sương" V́ đâu mà được như thế? V́ "hôm nay xă hội đă lên đường". Bên dưới các ḍng thơ báo Người Việt ghi rơ ngày sáng tác là 27 tháng 12, 1960. Quả nhiên, Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam-(MTDTGPMN) -cái công cụ làm b́nh phong cho cuộc xâm lăng của cộng sản Bắc Việt, lừa bịp giới trí thức yêu nước chân thành ở Miền Nam -vừa mới được cho ra đời vào ngày 20 tháng 12, 1960 trước đó!
            Cũng trong số báo này, trang 45-48, có bài của Khôi Nguyên, biên tập viên Người Việt thực hiện tại Hà Nội, phỏng vấn nhà sử học cộng sản Phan Huy Lê, Chủ Tịch Hội Khoa Học lịch Sử việt Nam, có đoạn nói về việc từ khi có Nghị Quyết 36 th́ các từ " nguỵ quân, ngụy quyền" không c̣n được xử dụng nữa! Cái tư tưởng như thế là nhằm hỗ trợ cho sự kêu gọi dối trá nên ḥa hợp hoà giải (HHHG) với cộng sản, và trịch thượng ban phát một sự xoa diệu cho tập thể quân, dân, cán, chính Việt Nam Cộng Ḥa và gia đ́nh , sau bao nhiêu năm thóa mạ họ , nhứt là xúc phạm phương danh của những người đă hy sinh mạng sống để ngăn cản mưu toan áp đặt trên toàn thể đất nước Viêt Nam một chế độ mà ngày nay chính người dân Miền Bắc đă nhận ra được thực chất vô cùng xấu xa!
 
            Từ sự đơn cử hai trường hợp vừa nói, chúng tôi nhận thấy:
            1. Nhà thơ Huy Cận mất ngày 19 tháng 2, 2005. Bài thơ được đăng tăi vào đầu năm 2006. Phải chăng đây là để tưởng niệm một "thi sĩ công huân" của chế độ cộng sản, hay là nhằm duy tŕ một công thức tuyên truyền lồng trong thi văn của ông ta, từng có tác dụng thôi thúc ḷng người hưởng ứng một lư tưởng chính trị khi họ chưa hề thấy mặt trái của nó?
Bởi v́ vào thời điểm năm 2006, ai đă sống qua những thập niên 1970 cũng nhớ rằng: từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 11 năm 1975, sau khi đă gom vào các trại tập trung tất cả các thành phần chống cộng tại Miền Nam, được xem là nguy hiểm cho nền an ninh của họ, cộng sản Bắc Việt đă gấp rút dàn dựng tấn tuồng chính trị Hội Nghị Hiệp Thương Thống Nhất Tổ Quốc với mục đích hiển hiện là dẹp bỏ cái công cụ MTGPMN nguy hiểm không kém, một hành động gây bao đắng cay cho những người nhẹ dạ lầm đường lạc lối. Và giờ đây cũng như tự bấy lâu nay, ở chốn tuyền đài, vong linh nhà thơ ắt buồn bả nhận ra rằng xă hội lâu nay đă xuống đường. Con số người xuống đường mỗi ngày mỗi tăng, động cơ thúc đẩy họ càng ngày càng sáng ngời chính nghĩa. Và chính v́ đă hiểu hai chữ "lên đường" theo nghĩa trái hẳn với gia tiên của ḿnh và hành động theo đúng "xu thế tất yếu của thời đại", nên Luật sư Cù Huy Hà Vũ đang phải thọ cái án 7 năm tù, 3 năm quản chế v́ tội "Tuyên truyền chống Nhà Nước Cộng Hoà Chủ Nghĩa Việt Nam"
             
            2. Ông Phan Huy Lê đă giúp chuyển tải dữ liệu tuyên truyền về HHHG cho Cộng sản. Không rơ tâm tư của ông lúc ấy ra sao . Nhưng những điều sau đây, lấy từ các mạng giáo dục trong nước, cho thấy Sử gia Phan huy Lê thực sự ưu tư khi ông cho biết sẽ đối thoại với Bộ Giáo Dục và Đào tạo cộng sản về nhu cầu sửa đổi việc dạy và thi môn Sử học. Theo ông," việc dạy th́ đang sa sút, c̣n môn học th́ bị coi như môn học tầm thường, năm thi năm không(!)" Điều này cũng lạ .Chúng tôi cho rằng giới dạy sử học đang phải xử dụng những chương tŕnh dạy Sử chứa đựng những kiến thức đă mất hết sức thuyết phục khi đă bị thực tế lâu nay phủ nhận, mà lương tâm nhà giáo không cho phép nhai để cho trẻ nuốt nữa! V́ gần đây có những vấn đề trở nên lắt léo khó nói! Báo Saig̣n Nhỏ, dưới ng̣i bút của Bà Hoàng Dược Thảo, đă chỉ ra rằng:" Thay v́ thay đổi t́nh trạng giáo dục trong nước th́ chúng lại cho con cái của chúng sang pháp, Úc, Canada, Hoa Kỳ tị nạn về giáo dục. Chúng đă tạo ra những thế hệ trẻ không biết ǵ về lịch sử, về quá khứ đáng hănh diện của tiền nhân nước Việt, về những đại họa mà đảng cộng sản Việt Nam đă gây ra cho dân tộc Việt Nam" Hăy nhớ lại rằng Đại Lễ Ngh́n Năm Thăng Long đă được kỷ niệm tại Hà Nội bắt đầu từ ngày 1/10 Quốc Khánh của Trung Cộng(1/10/1949)!
 
             Hai năm sau, Giai Phẩm Xuân Mậu Tư 2008 của nhật báo Người Việt, ở trang 194, đă nhục mạ lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, đưa lá Quốc kỳ VNCH vào trong chậu rữa chân!!! Cho đến nay báo Người Việt vẫn chưa có một lởi giải thích làm sáng tỏ vấn đề. Gần 5 năm trôi qua, đồng hương Nam Cali hàng tuần vẫn c̣n túc trực trước cửa ṭa soạn tờ báo để phản đối.
            Chưa hết, cũng trong năm 2008, báo Người Việt số ra ngày 19 tháng 5, nhằm ngày gọi là sinh nhật của quốc tặc Hồ Chí Minh, đă đăng một bài làm quà sinh nhật với tựa đề: "CON Ở MIỀN NĂM RA THĂM LĂNG BÁC" kèm theo h́nh già Hồ đang tưới cây vú sữa. Lời lẽ sặc mùi tâng bốc tên tội đồ dân tộc. Bằng chứng c̣n rành rành ra đó.
 
            Từ sự tŕnh bày các trường hợp trên, và phối hợp với nội dung lên tiếng của các thức giả và đoàn thể trong cộng đồng người Việt Quốc Gia Tỵ nạn cộng sản (NVQGTNCS) những người cựu tù nhân chính trị chúng tôi nhân thấy có thể kết luận:
            1.Bất cứ hành động nào của người cộng sản, hay do cộng sản chỉ đạo thực hiện, cũng đều rập theo cùng một thủ đoạn : cứ tiến, không thuận lợi th́ lùi, hẵn hay! Những ngày này , cộng đồng NVQGTNCS khắp nơi đang nhắc lại kinh nghiệm ấy, với dự tính kiểm điểm và thống kê những lần báo Người Việt khiêu khích rồi có một h́nh thức "nhân nhượng". Người quốc gia xem thủ đoạn là xấu. Người cộng sản phân biệt thủ đoạn tốt và thủ đoạn xấu. Ngày xưa, thủ đoạn tốt làm lợi cho đảng, cho"sự nghiệp giải phóng dân tộc" là tốt. Không rơ ngày nay, thủ đoạn giải phóng dân chúng khỏi đất đai của họ là tốt hay xấu đây?
            2. Bất cứ hành động nào của người cộng sản, hay do cộng sản chỉ đạo thực hiện đều có một cứu cánh, tức là một chủ đích, cái ǵ đích thực họ nhắm tới. Cao trào phẩn nộ của tập thể, những cơn thịnh nộ của cá nhân riêng lẻ, đó mới là cứu cánh của thủ đoạn. Hành động ấy nhằm chọc cho chúng ta có phản ứng. Trên đất Mỹ hiện nay, cả những người CS lẫn chúng ta đều được hưởng dụng chế độ tư do dân chủ : Cộng sản tha hồ đánh phá, chúng ta cứ thế phản công! Ta cần lưu ư: ngón đ̣n mà cộng sản tung ra chỉ nhằm vào chúng ta, không trực tiếp va chạm đến sự ổn định và trật tự các thành phố Mỹ. Cộng sản khiêu khích để lừa chúng ta vào việc ấy. Nhưng v́ đă thất bại, nên họ phải gia tăng cường độ của sự khiêu khích.
 
            Những người cựu tù nhân chinh trị Việt Nam chúng tôi hoan nghênh và hưởng ứng lập trường rơ rệt và cương quyết, mạnh mẽ lên án báo Người Việt.
            Xin mọi người ghi nhận rằng các đợt thử thách đến từ các công cụ của cộng sản ở hải ngoại c̣n nhằm lôi kéo sự quan tâm của chúng ta theo hướng khác, mà bớt chú ư đến những thống khổ của người dân, và sự chồng chất tội lỗi mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đang gây ra ngày càng thêm trầm trọng.
 
               LIÊN KHU HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM
                                 NAM CALI VÀ LOS ANGELES.
                                                                                                                                                                                    Thay mặt Liên Khu Hội 
                                                                                                                                                                    Nguyễn Quí       -      Phạm Đình Ứng
 
 
Bằng chứng rành rành cố Việt gian Đỗ ngọc Yến chủ nhiệm báo
       Người Việt "đi ngày" cấu kết với VC Nguyễn Tấn Dũng
Bằng chứng sự phản bội cộng đồng Người Việt Quốc Gia tỵ nạn CS của tập đoàn báo NV.
 
 
 

Monday, 30 July 2012

TÊN HÙYNH LƯƠNG LẸO SAO ĐỢI ĐẾN GIỜ MỚI LÊN TIẾNG - BÁO NGƯỜI VẸM MẠ LỴ VNCH ĐÃ 6 LẦN TRƯỚC KIA MÀ "LƯƠNG LẸO" KHÔNG HỀ HAY BIẾT SAO ? HỦY BỎ GIAO KÈO MÀ VẪN XUẤT BẢN Ở SAN JOSE LÀ SAO HẢ TÊN LƯƠNG LẸO ???./-Mt68
 
 
Nhà báo Huỳnh Lương Thiện trả lời quý thân hữu về sự liên hệ với báo Người Việt San Jose.
Kính gửi quý thân hữu!
 
Thưa quý vị, mấy ngày qua, một số thân hữu đã liên lạc hỏi thăm tôi về sự liên hệ của cá nhân tôi với tuần báo Người Việt San Jose.
 Trước nhất, xin cám ơn sự quan tâm của quý thân hữu đối với tôi và xin được vắn tắt trả lời quý vị như sau:
Thời gian qua, chúng tôi và một số thân hữu trong ngành truyền thông tại Bắc Cali dự định thực hiện một tờ báo để phục vụ quý độc giả tại Bắc Cali. Ngoài việc mời một số nhà văn, nhà báo có uy tín các nơi hợp tác, chúng tôi  cũng muốn mua thêm một số tin tức, bài vở của nhật báo Người Việt ở Nam Cali.
 
Sau khi trao đổi với báo Người Việt, vào ngày 2 tháng 3 vừa qua, chúng tôi hợp tác với công ty Bảo Quỳnh Media ở Bắc Cali để ký một văn bản hỗ tương hợp tác với nhật báo Người Việt để xuất bản tờ báo lấy tên " Tuần báo Người Việt San Jose". Theo đó, chúng tôi sẽ chọn mua một số tin tức bài vở của báo Người Việt rồi kết hợp với bài vở của ban biên tập của chúng tôi ở Bắc Cali và các nơi để phong phú hóa nội dung tờ báo Người Việt San Jose và ngược lại, báo Người Việt ở Nam Cali cũng được quyền sử dụng các tin tức bài vở từ tờ Người Việt San Jose. Tuần báo Người Việt San Jose chủ động chọn đăng bài vở và chịu trách nhiệm về nội dung tờ báo của mình.
 
 Nhưng ngay sau đó, tôi nhận được một số ý kiến của các thân hữu, thân nhân... nhắc nhở đến một số điều sai phạm của báo Người Việt trong thời gian qua sẽ ảnh hưởng không thuận lợi cho công việc làm báo này. Vì thế, tôi đã thay đổi ý kiến và không muốn tiếp tục công việc này nữa. Ngày 12-3-2012, tôi đã chính thức thông báo cho công ty Người Việt về sự thay đổi này và muốn được huỷ bỏ hợp đồng đã ký hôm 2-3-2012 và đã được công ty Người Việt chấp thuận hủy bỏ. Như thế, tôi không còn liên hệ gì đến tờ Người Việt San Jose trước khi tờ báo này ra đời.
 
 Mặc dầu không còn sự cộng tác của tôi, nhưng Bảo Quỳnh Media, mà chủ nhân là cô Đặng Bảo Liên vẫn quyết định hợp tác với công ty Người Việt để phát hành tuần báo Người Việt San Jose.
Được biết, tuần báo Người Việt San Jose đã phát hành số đầu tiên ngày 16-3-2012 cho đến ấn bản số 16 phát hành ngày 29-6-2012 thì đình bản.
Chúng tôi xin vắn tắt trả lời quý thân hữu về sự liên hệ của tôi với tuần báo Người Việt San Jose như trên.
Một lần nữa, xin thành thật cám ơn sự quan tâm, thăm hỏi của quý vị.
San Francisco, ngày 30 tháng 7 năm 2012
Thân kính.
Huỳnh Lương Thiện.
LIÊN THÀNH BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI BÁO NGƯỜI VẸM NAM CALI


THÔNG BÁO BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI BÁO NGƯỜI VIỆT _________________________________________
 
Bản văn số: 73012 Ngày 30 tháng 7 năm 2012
  Kính gởi:
  - Quí Đảng phái, Hội đoàn, Tổ chức Cộng đồng Người Việt Quốc Gia
- Quí Đại diện Truyền Thông Báo Chí
- Quí vị Dân, Quân, Cán, Chính VNCH
- Toàn thể đồng bào tị nạn CSVN tại hải ngoại
 
Trong mục đích chặn đứng ý đồ của bọn Việt Cộng hòng thôn tính cộng đồng Người Việt Quốc Gia bằng các hệ thống truyền thông, Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam thông báo đến các hội đoàn, các tổ chức đảng phái chính trị và đồng hương Người Việt Quốc Gia cùng tham gia biểu tình lên án hành động công khai tuyên truyền cho Cộng sản của Báo Người Việt.
 
Xét rằng trong quá khứ, báo Người Việt đã bị cộng đồng Việt Nam Tị Nạn Cộng Sản biểu tình phản đối nhiều lần, nhưng báo Người Việt vẫn tiếp tục tuyên truyền cho Cộng sản, khiêu khích Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia. Qua sự kiện ngày 8 tháng 7 và ngày 9 tháng 7/2012, báo Người Việt đã cho đăng những lời tuyên truyền vô cùng thô bỉ và láo khoét của đảng Cộng sản, bóp méo lịch sử, thóa mạ chính nghĩa Quốc Gia, Quân Cán Chính VNCH, thóa mạ và giày xéo lên nỗi đau thương của tập thể cộng đồng Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản tại Hải Ngoại, sau cùng là cổ võ cho đảng Cộng sản phi nhân bán nước.
 
Sự giải thích trống đánh xuôi kèn thổi ngược của ông chủ nhiệm Phan Huy Đạt và các ông chủ bút về bài viết tuyên truyền cho Cộng sản, khiến UBTTTAĐCSVN kết luận rằng việc đăng bài tuyên truyền cho Cộng sản của Báo Người Việt không thể là sơ suất, mà là một hành động có kế hoạch, có tính toán, được lập đi lập lại theo một chủ trương đường lối hẳn hoi.
 
Đặc biệt, sự việc sẳn sàng xoa dịu cộng đồng Người Việt Quốc Gia khi cộng đồng phẫn nộ, sau đó lại tiếp tục tuyên truyền trực tiếp hoặc gián tiếp cho Cộng sản, chứng tỏ báo Người Việt đã sử dụng chiến thuật mạnh thì đánh yếu thì đàm, trùng hợp với chiến thuật vừa đánh vừa đàm mà bọn Cộng sản đã sử dụng trong suốt chiều dài cuộc chiến Quốc Cộng 1954-1975.
 
Xét rằng tính cách nguy hiểm của Báo Người Việt trong việc cố ý tiếp tay cho bọn Cộng sản bán nước, UBTTTAĐCSVN chúng tôi kêu gọi quý hội đoàn quân đội và dân sự, quý đồng hương cảnh giác tối đa về âm mưu tuyên truyền của Cộng sản nhằm thôn tính cộng đồng Người Việt Quốc Gia qua thủ đoạn truyền thông. Chúng ta phải mạnh mẽ lên án và tẩy chay báo Người Việt, tẩy chay tất cả sản phẩm dịch vụ nào đăng quảng cáo với báo Người Việt, đồng thời biểu tình rầm rộ để biểu lộ thái độ quyết liệt của chúng ta đối với lập trường chính trị và hành vi không thể chấp nhận được của tờ báo này.
 
    
    Địa điểm và thời gian biểu tình:
   Trước tòa soạn báo Người Việt số:
 
14771-14772 Mooran St
  Westminster, CA 92683
 
Ngày thứ Bảy, ngày 4 tháng 8 năm 2012, lúc 11 giờ sáng.
 Xin trân trọng thông báo.
  Ngày 30 tháng 7 năm 2012.
  Đại diện Ban Tổ Chức
 
UBTTTADCSVN
 Liên Thành
 
Mọi chi tiết xin liên lạc đồng Tổ chức:
Ông Liên Thành 626-257-1057
Ông Phạm Hoàng 714-206-5818
Ông Phạm Đức Hậu 714-658-6935
MAY CHO TÊN NẰM VÙNG NGUYỄN PHƯỚC ĐÁNG ! NẾU HOA HOÀNG LAN HÔM ĐÓ TRÙM ĐẦU NPĐÁNG BẰNG QUẦN LÃNH MỸ A THÌ LÀM SAO NPĐ THOÁT CHO ĐƯỢC./- Mt68

Sent: Monday, July 30, 2012 2:28 PM
Subject: Re: FW: Ô.Mai An>>> về Ng P. Đáng.
Kính quí vị qun tâm,
Kính ông Mai An,
Trước hết, tôi xin cảm ơn ông đã có ý tốt định đỡ cho tôi cú chọi của tên nữ côn đồ Hoa Hoàng Lan.
Tuy nhiên, ông viết rằng tôi chồm qua đưa ông kính sỗ sàng cách Hoa Hoàng Lan có 1 mét là sai.  Tôi ngồi ờ rìa bàn ngang với chỗ Ba Vân đứng.  Hoa Hoàng Lan ngồi ở bàn bên kia.  Máy ảnh của tôi là thứ máy lớn, không có màn hình để nhìn từ xa, mà phải áp sát mắt vào lỗ nhắm cạnh sau.  Tôi mà đưa ống kính sát 1 mét thì Hoa Hoàng Lan chỉ cần vói tay là chốp được máy hình của tôi, còn chọi thì quảng cách chỉ 1 mét thì làm sao chọi hụt, không trúng vào ống kính hình hoặc mặt hay đầu của tôi.  Tôi chụp hình Hoa Hoàng Lan cự ly cách chừng 2 mét ½ tới 3 mét.  Chính xa như vậy nên Hoa Hoàng Lan chọi trúng phớt qua thân máy ảnh cùa tôi mà thôi.  Chính Nguyễn Châu cũng biết máy của tôi có độ zoom lớn, nên đâu cần phải đến gần mới chụp được hình to và rõ.  Nguyễn Châu đứng phía xa bên kia, sợ tôi phản ứng tự vệ, đánh Hoa Hoàng Lan, nên chạy qua đứng giữa tôi và Hoa Hoàng Lan,  Nguyễn Châu đứng cách tôi chừng 1,50 mét.  Tôi không phản ứng tự vệ, vì máy tôi không bị hư, cái tách cũng không trúng vào người tôi.  Nếu sự kiện xảy ra khác hơn, như ống kiếng máy bị bể, hay tôi bị chọi u đầu, thì sự kiện sau đó sẽ khác.  Tôi sẽ tự vệ và chuyện cũng chưa biết sẽ ra sao.
Mụ Hoa Hoàng Lan từng giở thói côn đồ đó với Phạm Quang Trình, nhưng Phạm Quang Trình nhịn.  Y thị lừng, nghĩ rằng đàn ông không dám đánh đàn bà, ả tiếp tục giở thói côn đồ đó với Phạm Lễ.  Phạm Lễ lại nhịn.  Bây giờ y thị lại giở thói côn đồ đó với tôi.  Nhưng thưa với anh, với tôi thì khác.  Tôi sẽ phản ứng tự vệ bất cứ với đàn ông hay đàn bà, bằng bất cứ cái gì tôi đang có trong tay.  Hoa Hoàng Lan ỷ rằng đi đâu cũng có Nguyễn Châu phò trợ, nên giở thói côn đồ với mọi người.  Với tôi, mà Nguyễn Chấu nhảy vào thì hoặc là tôi đo ván, hoặc là cả Nguyễn Châu và Hoa Hoàng Lan sẽ nằm một đống.  Tôi thách thức cả 2 tên đó, từ trường văn trận bút, tới toà án, gậy gộc, cả dao, nếu tôi có trong tay.  Tôi và gia đình Hoa Hoàng Lan từng là bạn với nhau.  Tôi từng chụp hình Hoa Hoàng Lan và Trương Duy Cường nhiều lần từ trước, và từng gởi hình cho hai người.  Bao giờ họ cũng reply cảm ơn.  Trương Duy Cừng bao nhiêu lần khen hình tôi chụp đẹp, còn xúi tôi gia nhập các Hội nhiếp ành nữa.  Tôi từ chối, chỉ muốn chụp hình tài tử thôi.  Tôi đang có hằng nghìn hình của các nhân vật tiếng tăm vùng San Jose, từ văn thi sĩ, tướng tá, thân hào nhân sĩ ở đây, chưa ai phản đối, chỉ có 3 người dị hợm mà tôi đưa hình lên cho các nhiếp ảnh gia tránh mặt họ.
Còn chuyện chụp hình nơi công cộng, Anh đón đọc bài tôi viết nay mai.  Không có luật nào cấm mọi người chụp hình.  Tôi sẽ chứng minh bằng những tiền lệ mọi trường hợp.
Ông Mai An ước gì tôi sống trong sáng trong tuổi già…  Thưa ông Mai An cuộc sống của tôi hiện nay có gì không trong sáng, xin nhờ ông chỉ ra giùm, tôi rất cám ơn.
Ông hỏi tôi “nhân chứng mà ông Ba Vân nói là ai?”  Thưa, Ba Vân nói những người chụp hình chung với Ba Vân mà BV trình ra đó còn có người hiện nay là Hội Trưởng và Tổng Thư Ký Hội Không Quân ở đây.  Tại quí vị không cần xem và không cần hỏi thêm Ba Vân.  Tôi không biết ông Lộc có mặt ở đó.  Tôi trách ông Lộc sao không đứng lên lột mặt nạ Ba Vân ngay lúc Ba Vân nói, mà ngồi im như bị thốc, trong khi hội trường đồng thanh công nhận Ba Vân là phi công, để bây giờ nói với Lê Hoàng Trung là Ba Vân chỉ có mang cánh gà vàng chứ không phải cánh gà trắng.  Như vậy mới là không trong sáng.
Kính chào ông,
Nguyễn Phước Đáng
TÊN NGUYỄN PHƯỚC ĐÁNG NẦY NGU THẬT HAY GIẢ VỜ NGU XUẨN ?

NƠI CÔNG CỘNG KHÔNG AI CÓ QUYỀN LÀM ĐIỀU GÌ NGƯỜI KHÁC KHÔNG THÍCH - KHÔNG ĐƯỢC HÚT THUỐC- UỐNG RỰƠU HAY CHỤP HÌNH TÙY TIỆN. 

CHỤP CẢNH BÂNG QUƠ THÌ KHÔNG SAO - NHƯNG HƯỚNG ỐNG KÍNH VÀO AI THÌ PHẢI ĐƯỢC ĐỒNG Ý CỦA NGƯỜI ĐÓ - NHỨT LÀ SAU KHI CHỤP CÓ PHẢN ĐỐI LÀ PHẢI XÓA TẤM HÌNH ĐÓ NGAY LẬP TỨC./- Mt68


Sent:
Sunday, July 29, 2012 12:05 PM
Subject: [DDCL] Chụp hình nơi công cộng

 
Chụp hình nơi công cộng.
Kính quí vị quan tâm,
Hôm nay tôi xin đưa ra đề tài “Chụp hình nơi công cộng” để chúng ta cùng nhau nghiêm chỉnh thảo luận xem đó có vi phạm pháp luật không, nếu người sở hữu máy ảnh, nhà báo cũng như tư nhân, sử dụng để chụp mọi người nơi công cộng?
Lý do tôi đưa đề tài nầy lên Net để thảo luận là hôm 28-7-2012, tôi đến tham dự một buổi tranh luận, có ký giả và khách mời (không phải là ký giả), có nhiều người chụp hình và quay phim tác nghiệp, chuyên nghiệp và tài tử. Tôi là ký giả tự do, tài tử, thường viết bài trên Net, và thỉnh thoảng gởi báo đăng. Tôi cũng chụp hình như mọi người. Nhưng khi tôi chụp hình bà Hoa Hoàng Lan thì bà lấy cái tách uống trà bằng sành chọi vào máy ảnh của tôi. Khi tôi hỏi bà sao bà dở thói côn đồ như vậy, thì bà cho rằng bà đã gởi lời cấm đoán tôi chụp hình bà trên Net, sao tôi còn chụp hình bà? Lúc đó có Giáo sư Nguyễn Châu đứng bên cạnh cũng phát biểu là tôi không được đưa thẳng ống kính chụp hình người thân của ông. Tôi đứng chụp hình cách bà Hoa Hoàng Lan ít nhứt là 3 mét. Ông Nguyễn Châu bảo rằng máy ảnh của tôi là loại lớn có độ zoom lớn chụp hình của bà thành gần, nên không được (Ý muốn nói máy nhỏ thì được chăng?)
Ngay lúc đó thì ông cựu Thiếu Tá Công Binh Võ Văn Sĩ đứng lên phát biểu thẳng với tôi, đại khái như vầy “Nãy giờ anh chụp hình tôi, tôi không nói gì, nhưng từ bây giờ tôi không cho phép anh chụp hình tôi nữa”.
Sau đó khi tôi phát biểu rằng “Đây là chỗ công cộng. Anh chị nào muốn không bị chụp hình thì rút vào trong nhà mình. Còn ra đây mà muốn người ta không chụp hình mình thì phải đeo trước ngược tấm bảng yêu cầu đừng chụp hình thì người ta mới biết mà tránh”. Ông Võ Văn Sĩ đe rằng “Tôi có thể kiện anh khi anh chụp hình tôi”.
Từ 10 năm nay, tôi chụp hình chỗ công cộng cả trăm, cả nghìn lần, chưa từng bị ai hạch sách như vậy, cả chuyện hạch sách tôi có phải là ký giả không.
Những câu hỏi gợi ý cho cuộc thảo luận nầy là:
1) Có luật lệ nào cấm ai không được chụp hình nơi công cộng không?
2) Có ai được quyền cấm chụp hình mình nơi công cộng không?
3) Lời nhắn trên Net cấm ai đó chụp hình mình có giá trị không?
4) Câu nói của Nguyễn Châu bảo rằng, máy ảnh lớn (chuyên nghiệp) có độ zoom lớn không được quyền chỉa vào chụp hình người khác có đúng không (hàm ý rằng máy nhỏ thì được).
5) Dân chụp hình tài tử có quyền chụp hình không, nhứt là chụp nơi công cộng?
6) …….
Kính mong quí vị độc giả quan tâm nghiêm chỉnh đóng góp ý kiến thảo luận để đúc kết như là “luật sử dựng máy ảnh” để mỗi người sở hữu máy ảnh hành sử cho đúng lề thói.
Kính,
Nguyễn Phước Đáng.